Vyhrávejte v exportu díky Vašemu marketingu

Jak vyhrát konkurenční válku získáním a udržením nových klientů? Co se můžete naučit z nejúspěšnějších mezinárodních marketingových úspěchů? Jak tyto poznatky přenést do svého vlastního podnikání, nehledě na to, zda je rodinné či lokální? A jak vlastně to platí v B2B sféře?

Dobrý marketing není o vtipných reklamách a plakátech.

Marketing je mnohem víc než jen reklama.  Dobrý marketing není jen o nejnovějších módních teoriích, jako je guerilla marketing nebo word-of-mouth. Dobrý marketing je především o vztahu vašich značek, vašich služeb a vaší společnosti s vašimi zákazníky. Jde o vytváření vztahů se zákazníky prostřednictvím poskytování hodnoty.

Tento vztah platí jak pro podniky, tak pro neziskové organizace, politická uskupení a další subjekty, které se snaží poskytovat služby nebo získávat podporu pro své myšlenky.

Tento seminář se zaměřuje na aplikaci základů marketingu, včetně hodnoty spotřebitele, chování spotřebitelů, průzkumu trhu, segmentace trhu, marketingové strategie a tolik zmiňované čtyři P (product, price, promotion, place).

Hlavní důraz bude kladen na marketingové dovednosti pro plánování, navrhování a implementaci konkrétních marketingových strategií a uplatňování marketingových koncepcí v místním i mezinárodním podnikatelském prostředí.

V tomto semináři se naučíte, jak transformovat úspěšné modely jako Nike, Adidas, IKEA, Apple, Kofola a mnoho dalších pro vlastní podnikání – platí také pro B2B podnikání!

Cíle semináře:

 • Po absolvování semináře budete schopni:
 • Uplatňovat základní marketingové koncepty a účastnit se marketingových diskusí
 • Analyzovat marketingové úsilí stávajících organizací
 • Přenést základní marketingové strategie úspěchu do vlastního podnikatelského prostředí
 • Pochopit, jak navázat nové vztahy se svými klienty jako nositelé řešení
 • Vyhledávat a shromažďovat aktuální a relevantní informace týkající se marketingové problematiky
 • Vypracovat přesvědčivý marketingový plán pro stávající produkt nebo službu.

Styl workshopu:

 • Seminář probíhá formou participativních lekcí lektora, diskusí mezi účastníky a praktickou prací účastníků. 
 • Teoretická část bude použita jako základ pro diskusi o "reálných" komunikačních situacích a problémech, kterým čelí globální manažeři. 
 • Od všech účastníků se očekává aktivní účast.
 • Hlavní důraz výuky/učení v tomto kurzu je kladen na praktický přístup ve formě workshopu.
 • Účastníci budou v semináři vzájemně sdílet, diskutovat a kritizovat svou práci s cílem zlepšit každodenní, "reálnou" manažerskou komunikaci.

 

Právě zde dochází k opravdovému učení okamžitou aplikací informací na konkrétní případ nebo praktické cvičení vytvoří v mozku nesmazatelnou stopu, kterou si můžete v budoucnu znovu a znovu vybavit a použít.

 

 

 

 

 

Kód semináře:

3933

Termín:

30. 11. 2023

Druh akce:

Odborný seminář

Místo konání:

CzechTrade, Štepánská 567/15, 12000 Praha 2, Česká republika

Doba konání:

09.00 - 17.00 hodin

Cena:

2 178 Kč (vč. DPH)

Stav akce:

Akce již proběhla

Přidat do kalendáře:

Kontakty

Organizační garant

Mgr. Ludková Stella-Lea
Mgr. Stella-Lea Ludková specialista exportního vzdělávání

Lektoři

Ing. Homola Heinrich
Ing. Homola Heinrich Absolvent univerzity v Karlsruhe v oboru podnikaní, marketingu a inženýrství. Dvacet let pracoval jako vrcholový manažer, generální ředitel a předseda představenstva v různých společnostech v Německu, Nizozemsku, Polsku a České republice. Nyní již 15 let koučuje a mentoruje zejména majitele, podnikatele a vrcholové manažery jak v českých, tak zahraničních firmách. Zároveň pomáhá firmám jako interim manažer, resp. s různými projekty v oblasti strategie, digitální expanze, nebo change management. Navíc je pravidelným lektorem na několika univerzitách v oblasti podnikání. Mluví německy i česky, anglicky, holandsky a francouzsky.