Oboroví specialisté CzechTrade

V případě zájmu o individuální řešení vašich exportních aktivit/záměru kontaktujte příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Stavebnictví Stavebnictví, spotřební zboží a služby Stavebnictví a stavební materiály, nábytkářský průmysl, papírenský průmysl, polygrafie, dřevařský a dřevozpracující, zemědělství a lesnictví, užitkové sklo, bižuterie a drobné zboží, textilní, oděvní a kožedělný průmysl, služby
Elektro Elektro, ICT, dopravní a manipulační zařízení Elektronika a elektrotechnika, software a ICT služby, automobilový průmysl, dopravní prostředky ostatní, manipulační prostředky a zařízení; komunální a manipulační technika, letecký průmysl, zbraně a munice
 
Energetika Energetika, zdroje, životní prostředí Energetika + Obnovitelné zdroje, voda, odpady a životní prostředí, nerostné suroviny a polotovary
Chemie Živé vědy, chemie a plasty Zdravotnická technika, chemický a farmaceutický průmysl + biotechnologie, potravinářský průmysl, plasty a pryž
 
Strojírenství Strojírenství a kovovýroba Strojírenství - výroba strojů, obráběné komponenty a konstrukce z kovů, investiční celky, slévárenství a kovárenství, hutní výroba
 

Živé vědy, chemie a plasty

Zdravotnická technika, chemický a farmaceutický průmysl + biotechnologie, potravinářský průmysl, plasty a pryž

Adriana Dohnalová
Exportní konzultant - senior
adriana.dohnalova@czechtrade.cz

Adriana Dohnalová T: 224 907 544
M: 724 966 504

Poštovní adresa

CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení živé vědy, chemie a plastů

Dittrichova 21
Praha 2
128 01

Alice Fibigrová
Exportní konzultant - senior
alice.fibigrova@czechtrade.cz

Alice Fibigrová T: 224 907 816
M: 601 380 645

Poštovní adresa

CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení energetiky, zdrojů, životního prostředí

Dittrichova 21
Praha 2
128 01

Martin Hlavnička
Exportní konzultant - senior
martin.hlavnicka@czechtrade.cz

Martin Hlavnička T: +420 224 907 868
M: +420 724 249 783

Poštovní adresa

CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení stavebnictví, spotřebního zboží a služeb

Dittrichova 21
Praha 2
128 01

Marek Jentschke
Exportní konzultant - senior
marek.jentschke@czechtrade.cz

Marek Jentschke T: 224 907 584
M: 727 871 639

Poštovní adresa

CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení elektro, ICT, dopravních a manipulačních zařízení

Dittrichova 21
Praha 2
128 01

Václav Štika
Exportní konzultant - senior
vaclav.stika@czechtrade.cz

Václav Štika T: 224 907 513
M: 724 808 086

Poštovní adresa

CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení strojírenství a kovovýroby

Dittrichova 21
Praha 2
128 01

Pavel Eichner
Exportní konzultant
pavel.eichner@czechtrade.cz

Pavel Eichner T: 224 907 582
M: 702 213 100

Poštovní adresa

CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení strojírenství a kovovýroby

Dittrichova 21
Praha 2
128 01

Antonín Marčík
Exportní konzultant
antonin.marcik@czechtrade.cz

Antonín Marčík T: 224 907 805
M: 602 513 134

Poštovní adresa

CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení energetiky, zdrojů, životního prostředí

Dittrichova 21
Praha 2
128 01

Markéta Voborová
Exportní konzultant
marketa.voborova@czechtrade.cz

Markéta Voborová T: 224 907 512
M: 725 068 819

Poštovní adresa

CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení živé vědy, chemie a plastů

Dittrichova 21
Praha 2
128 01

Věra Všetičková
Exportní konzultant
vera.vsetickova@czechtrade.cz

Věra Všetičková T: 224 907 536
M: 725 820 162

Poštovní adresa

CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení stavebnictví, spotřebního zboží a služeb

Dittrichova 21
Praha 2
128 01

Dagmar Matějková
Exportní konzultant
dagmar.matejkova@czechtrade.cz

Dagmar Matějková T: 541 159 255
M: 724 340 444

Poštovní adresa

CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení strojírenství a kovovýroby

Výstaviště 1
Brno
647 00

Jana Trnková
Exportní konzultant
jana.trnkova@czechtrade.cz

Jana Trnková T: 224 907 583
M: 702 213 099

Poštovní adresa

CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení živé vědy, chemie a plastů

Dittrichova 21
Praha 2
128 01

Jana Vápeníková
Exportní konzultant
jana.vapenikova@czechtrade.cz

Jana Vápeníková T: 224 907 547
M: 724 830 288
F: 224 913 503

Poštovní adresa

CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení stavebnictví, spotřebního zboží a služeb

Dittrichova 21
Praha 2
128 01

Zuzana Jesenská
Exportní konzultant
zuzana.jesenska@czechtrade.cz

Zuzana Jesenská T: 224 907 566
M: 702 213 109

Poštovní adresa

CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení živé vědy, chemie a plastů

Dittrichova 21
Praha 2
12801

Andrea Märzová
Exportní konzultant
andrea.marzova@czechtrade.cz

Andrea Märzová T: 224 907 569
M: 727 847 530

Poštovní adresa

CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení živé vědy, chemie a plastů

Dittrichova 21
Praha 2
128 01

Ivan Nikl
Exportní konzultant
ivan.nikl@czechtrade.cz

Ivan Nikl T: 224 907 546
M: 727 923 294

Poštovní adresa

CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení strojírenství a kovovýroby

Dittrichova 21
Praha 2
128 01

Michal Sontodinomo
Exportní konzultant
michal.sontodinomo@czechtrade.cz

Michal Sontodinomo T: 224 907 520
M: 724 235 633
F: 224 907 578

Poštovní adresa

CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení energetiky, zdrojů, životního prostředí

Dittrichova 21
Praha 2
128 01

Marta Stolařová
Exportní konzultant
marta.stolarova@czechtrade.cz

Marta Stolařová T: 224 907 552
M: 725 763 172

Poštovní adresa

CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení elektro, ICT, dopravních a manipulačních zařízení

Dittrichova 21
Praha 2
128 01

Bohumil Ševčík
Exportní konzultant
bohumil.sevcik@czechtrade.cz

Bohumil Ševčík T: 224 907 515
M: 725 732 399

Poštovní adresa

CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení strojírenství a kovovýroby

Dittrichova 21
Praha 2
128 01

Milan Harmáček
Exportní konzultant
milan.harmacek@czechtrade.cz

Milan Harmáček T: 224 907 593
M: 602 513 139

Poštovní adresa

CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Oddělení strojírenství a kovovýroby

Dittrichova 21
Praha 2
128 01

Radomil Doležal
Generální ředitel CzechTrade
radomil.dolezal@czechtrade.cz

Radomil Doležal T: 224 907 505
M: 727 871 638

Poštovní adresa

CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Generální ředitel

Ondřej Kostík
člen projektového týmu BusinessInfo.cz
ondrej.kostik@czechtrade.cz

Ondřej Kostík T: 224 907 565
F: 224 907 578

Poštovní adresa

CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Odbor strategie, marketingu a komunikace

CzechTrade Dittrichova 21
Praha 2
12801

Júlia Zavadilová
Odborný pracovník
julia.zavadilova@czechtrade.cz

Júlia Zavadilová T: 224 907 579
M: 724 966 503

Poštovní adresa

CzechTrade
Sekce služeb pro exportéry
Generální ředitel