Poradenství, exportní příležitosti a informace ze světa

Pomáháme zhodnotit exportní připravenost vaší firmy. Navrhneme strategii vstupu na zahraniční trhy. Informujeme o aktuálních exportních příležitostech.

Rozbalovací obsah

Konzultace s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade

Své exportní zájmy můžete bezplatně konzultovat s řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade i na pravidelných akcích, které pořádáme:

 • Únorový Meeting Point CzechTrade v Praze
 • Červnové setkání ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade a obchodních radů
 • Podzimní Meeting Point CzechTrade v Brně

Na dalších akcích:

 • Konzultační den s ředitelem zahraniční kanceláře CzechTrade
 • Teritoriální konference
 • Exportně zaměřené semináře s řediteli zahraničních kanceláří a dalšími odborníky
 • On-line exportní semináře s řediteli zahraničních kanceláří
 • On-line Sourcings Days se zahraničními nákupčími
 • On-line konzultace s řediteli zahraničních kanceláří    

Termíny pořádaných akcí naleznete v kalendáři.

Exportní příležitosti

Zahraniční poptávky, tendry a nabídky aktivně vyhledávají pracovníci zahraniční sítě. Dále je získáváme přímo od zahraničních firem, mezinárodních organizací a z databází tendrů a veřejných zakázek. Pracovníci CzechTrade aktivně pracují se zahraničními exportními příležitostmi, poskytují českým firmám další podporu a asistenční službu.

Všechny exportní příležitosti jsou zveřejněné na portálu BusinessInfo.cz.

V návaznosti na zahraniční poptávky organizuje CzechTrade incomingové mise nebo kooperační setkání, více v Kalendáři akcí.

CERN

CERN je mezinárodní organizace, která přináší českým firmám obchodní příležitosti ve formě vypisovaných výběrových řízení. 

CzechTrade se v roce 2008 zapojil do zprostředkování aktuálních informací o veřejných zakázkách vypisovaných v mezinárodní organizaci CERN (European Organization for Nuclear Research). Pro zlepšení toku informací mezi nákupním oddělením CERN a firmami jednotlivých členských států byla v každém z nich ustanovena funkce koordinátora pro styk s průmyslem (Industrial Liaison Officer - ILO), kterou od července 2008 v České republice zajišťuje specialista agentury CzechTrade. 

Služby CzechTrade v souvislosti s CERN

Představení CERN

CERN (Centre Européen pour la Recherche Nucléaire) je mezinárodní organizace, zabývající se základním výzkumem struktury hmoty a elementárních částic, se sídlem v Ženevě. CERN byl založen 29. září 1954 a Česká republika je jedním z členských států.

Laboratoř vděčí za své výsadní postavení kromě jiného tomu, že využívá největší soustavu propojených urychlovačů na světě. V roce 2009 byl uveden do provozu dosud největší urychlovač na světě - LHC (Large Hadron Collider). Kromě urychlovačů a detektorů je nedílnou součástí moderní částicové laboratoře i výpočetní technika, schopná zpracovat a uchovat gigantické objemy dat.

Nákupní politika CERN

Nákupy CERN je možno rozdělit do těchto kategorií:

 • Standardní průmyslové výrobky
 • Nestandardní výrobky, které průmysl běžně nevyrábí, ale které mohou být vyrobeny známými výrobními postupy
 • Nové hi-tech výrobky, které vyžadují nejen koncepční design, ale i vývoj nové výrobní technologie

CERN realizuje průmyslové zakázky v mnoha oborech, jako například:

 • Pozemní stavby (tunely, budovy, technické instalace)
 • Elektrotechnika
 • Elektronika
 • Výpočetní technika
 • Strojírenství
 • Vakuová technika
 • Kryogenika
 • Magnety
 • Detekční technika
 • Krystaly pro detektory

Pro zajištění provozu CERN jsou mimo nákupu zmíněných technologií uzavírány kontrakty na řadu služeb, jako například údržba a opravy budov a zařízení, poštovní a komunikační služby, dodávky elektrické energie, tiskařské služby, úklidové služby, odpadové hospodářství aj.

České firmy se mohou zúčastnit všech vypisovaných výběrových řízení na dodávky zařízení a služeb. Prvním krokem pro nového potenciálního dodavatele je registrace v databázi dodavatelů CERN, kterou si zájemci mohou sami provést vyplněním online formuláře na odkazu: https://procurement.cern.ch/aspx/Registration

Po potvrzení provedené registrace se dodavatelům otevírá cesta k údržbě firemního profilu a k informacím, zveřejněným na dodavatelském portálu CERN https://procurement.cern.ch/aspx/Home 

Užitečné odkazy

Aktuality ze světa

Přečtěte si zprávy ze zahraničí, dobré rady pro obchodování, novinky ve světě a trendy přímo od ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade, kteří dlouhodobě působí v teritoriích a dobře znají dění na tamních trzích.

Aktuality ze světa

Klientské centrum pro export

Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zahraničních věcí poskytujeme služby pro podnikatele ve více než 90 zemích světa.

Klientské centrum pro export je místem, kam se firmy mohou jednoduše obrátit, pokud potřebují zkonzutovat své exportní nebo investiční záměry. Specialisté z CzechTrade a obou ministerstev jsou pro osobní konzultace k dispozici v sídle agentury CzechTrade.


S čím se můžete obrátit na Klientské centrum pro export?

 • Na Klientské centrum pro export se můžete obrátit s dotazem k exportu nebo se zájmem o služby z Katalogu služeb.
 • Konkrétní dotaz či službu s vámi budou řešit zastupitelské úřady ČR nebo zahraniční kanceláře CzechTrade.
 • Klientské centrum nabízí služby malým a středním podnikům, ale i velkým společnostem se zakázkami většího rozsahu.


Kdo vám v Klientském centru pro export poradí?

 • V Klientském centru pro export jsou vám k dispozici specialisté z Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu i agentury CzechTrade.


Jak vám Klientské centrum pomůže při vývozu?

 • Klientské centrum je vám k dispozici pro exportní konzultace a dále nabízí zdarma celou řadu bezplatných služeb, jako je například Příprava na obchodní jednání, kterou zajišťuje celá Jednotná zahraniční síť. Na tyto základní služby navazují další v gesci Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu anebo agentury CzechTrade.

 

Jak kontaktovat specialisty Klientského centra pro export?

 • kontaktní osoba: Andrea Krpejšová
 • telefonem: +420 224 907 576
 • e-mailem: kcexport@businessinfo.cz
 • nebo přímo v sídle agentury CzechTrade: Štěpánská 15, Praha 2
 • úřední hodiny: pondělí až pátek 9,00-12,00 hod a 13,00-16,00
 • Prázdninový provoz: 
  1.7.-5.7.2024 provoz Klientského centra pro export uzavřen
  8.7.-30.8.2024 v út-čt 09:00-12:00 a 13:00-16:00
  Zprávy přijaté mimo tento termín zpracujeme v nejbližších dnech v úředních hodinách.


Přílohy

Newsletter CzechTrade denně

Služba slouží všem, kteří chtějí mít aktuální přehled o zahraničních obchodních příležitostech z našich databází:

 • Událostí
 • Seminářů
 • Zahraničních poptávek
 • Projektů a tendrů (vč. již udělených zakázek)
 • Zajímavých novinek ze zahraničí
 • Nabídek výrobků a služeb zahraničních firem pro ČR
 • Nabídek vytváření ochodních zástoupení zahraničních firem v ČR

Denně do svého e-mailu dostanete aktuální informace od zahraničních kanceláří CzechTrade, obchodně-ekonomických úseků zastupitelských úřadů, přímo od zahraničních firem a z dalších zdrojů. Na zasílané informace lze nastavit filtr tak, abyste do svého e-mailu dostávali pouze relevantní informace odpovídající výrobnímu nebo obchodnímu profilu Vaší firmy.

Objednání služby je velice jednoduché. Pokud jste firma se sídlem v ČR, případně podnikající fyzická osoba s IČ, stačí vyplnit jednoduchý on-line formulář na webových stránkách CzechTrade.

Služba je poskytována zdarma pro firmy se sídlem v České republice.

Nespolupracujete s CzechTrade a máte zájem využívat službu CzechTrade denně zdarma? Obraťte se přímo na svého konzultanta CzechTrade (viz https://www.czechtrade.cz/kontakty/) nebo na Klientské centrum pro export 224 907 576, kde Vám kontakt s Vaším konzultantem rádi zprostředkujeme.

Přihlaste se k odběru newslettru

Česká podnikatelská reprezentace při EU (CEBRE)

CEBRE podnikatelům nabízí pomoc v případech, kdy se jejich zájmy protínají s činností orgánů Evropské unie, nebo jiných evropských organizací sídlících v Bruselu.

Od CEBRE můžete získat informace o připravovaných rozhodnutích a předpisech EU pro svůj obor a také přehled o nabídce podpůrných programů EU. Všechny služby CEBRE lze objednat v ČR, za ceny přístupné i malým a středním podnikům.


Česká podnikatelská reprezentace při Evropské unii

 • obhajuje zájmy českých podnikatelů před orgány Evropské unie
 • informuje české podnikatele o legislativní činnosti EU v jejich oboru
 • sleduje a analyzuje ne/legislativní iniciativy EU
 • monitoruje výzvy programů Evropské unie
 • školí české podnikatele a manažery přímo v sídelním městě EU Bruselu
 • organizuje debaty na evropské téma v ČR a Bruselu
 • zastupuje české podnikatelské organizace u evropských podnikatelských a zaměstnavatelských federací.


CEBRE bylo vytvořeno Hospodářskou komorou České republiky, Svazem průmyslu a dopravy České republiky a Konfederací zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR (KZPS), aby prezentovalo a obhajovalo české podnikatelské zájmy v Evropské unii. K naplnění svého cíle CEBRE získalo podporu Ministerstva průmyslu a obchodu. 


Přehled služeb

 • infolinka zdarma
 • monitoring výzev, zpráv
 • analýzy ne/legislativních návrhů (fact sheets)
 • organizace seminářů/konferencí
 • zastupování na jednáních v Bruselu u institucí EU, na konferencích atp.

Aktuality ze světa