USA

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.
Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.
Zahraniční kanceláře pro USA jsou sdílenými zastoupeními agentur CzechTrade a CzechInvest.

Informace z teritoria

USAUSA

Doporučení pro vstup na trh v USA za současné situace a aktuální zpravodajství 

 1. Vstup na americký trh, díky jeho velikosti, náročnosti, dravosti a vzdálenosti, byl již před pandemií velmi náročný a v současné době se tato náročnost mnohonásobně prohlubuje, což ovšem přináší výzvy a nové možnosti.  Vytvořte si delší časový rámec pro váš vstup ve vašich studiích proveditelnosti a jednotlivých krocích, které chcete dělat. Vytvořte si finanční polštář a hlavně se obrňte trpělivostí a vytrvalostí.  Kontaktujte naše kanceláře v USA. 
 2. Snažte se zvážit možný úspěch vašeho produktu. V USA je nyní vysoká nezaměstnanost a kupní síla se snížila. Produkty standardní spotřeby s nízkou přidanou hodnotou, kterých je na trhu přetlak, budou velmi těžko umístitelné. Naopak výrobky s vysokou přidanou hodnotou, jako jsou zdravotnická technika, nanomateriály, IT a ICT produkty, zdravotně-bezpečnostní řešení, chemická výroba, výzkum, vývoj, farmacie a další budou otevírat nové možnosti. Konzultujte s námi. (limitní bude připravenost v rámci certifikací a registrací a to hlavně směrem do zdravotnictví viz níže)
 3. V dnešní komplikované době platí, ještě více než za normálních okolností, že před začátkem oslovování potenciálních obchodních partnerů je třeba mít vše perfektně připraveno, a to zejména ve smyslu různých povinných certifikací, atestů, registrací nebo řádného značení etiket a obalů. Tyto náležitosti je třeba mít kompletně připraveny ještě před tím, než začnete výrobek nabízet. Místní obchodníci se vám jinak nebudou věnovat. Cenové nabídky je třeba mít vždy v amerických dolarech a v katalozích a letácích se přizpůsobit místním zvyklostem, zejména nezapomeňte na užití korektních jednotek (například teplota se neudává v °C ale v °F). 
 4. Pokud vaše společnost během pandemie nějakým způsobem dobrovolně pomáhala, nestyďte se toto prezentovat na vašich stránkách či vašich newsletterech a to i přesto, že to bylo v Evropě a ne v USA. Pomoc pro dobrou věc je ve Spojených státech velmi pozitivně vnímána a může vám pomoci upoutat pozornost právě na vaši firmu. 

 

Aktuální informace o situaci v USA naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

 

Obecné informace o teritoriu

Spojené státy americké (USA) jsou největším importérem na světě. Pro Českou republiku představují USA 11. největšího exportního partnera a nejúspěšnější mimoevropský trh. Za rok 2019 došlo k nárůstu exportu z ČR do USA o 17 %, export tak poprvé v historii přesáhl 100 mld. Kč, přesně 106,4 mld. Vzhledem k velikosti amerického trhu není jeho potenciál ani zdaleka vyčerpán. USA jsou rovněž největší světovou ekonomikou s koupěschopnou poptávkou přes 300 milionů obyvatel. Takový trh nemůže neskýtat příležitosti pro české firmy.

České firmy jsou významně závislé na trhu EU, což se může ukázat jako slabina v době, kdy se ekonomice EU nebude dařit. Proto je dobré svoji pozornost nepoutat jen na evropské státy, ale poohlédnout se i po jiném kontinentě. Poté, co Spojené státy americké uvalily cla na čínské zboží, jsou americké firmy nuceny hledat obchodní partnery na jiných trzích včetně Evropy, což nabízí jedinečnou příležitost právě pro vaši firmu. I přes ekonomické zpomalení vzhledem ke Covid-19 představují USA stále velmi perspektivní trh zejména pro inovativní výrobky. Nyní je vhodná doba pro zahájení vstupu na americký trh, tak abyste v době následného oživení byli u toho. A přesně s tím dokáže CzechTrade vaší firmě pomoci. 

Lákavou výzvu představují USA pak zvláště pro ty, jejichž výrobky a služby nesou vysokou přidanou hodnotu. Právě pro takové jsou USA tím správným trhem. Podrobné teritoriální informace o ekonomice USA, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Časové pásmo
Spojené státy svou rozlohou zasahují do 5 časových zón.
Zahraniční kancelář CzechTrade ve městě Chicago náleží do pásma GMT -6 hod. a používá letní čas GMT -5 hod.

Desatero pro obchodování

USAUSA
 1. Buďte kreativní – Originální a inovativní řešení jsou zde ceněná a to zvláště v případě, kdy firmě umožní výrazně zjednodušit nebo zefektivnit výrobní proces nebo uspořit náklady.
 2. Buďte flexibilní – Americké firmy bývají velmi náročné a společnost, která je schopna flexibilně reagovat na měnící se situaci na trhu nebo na nové požadavky amerického zákazníka, je posuzována jako perspektivní partner.
 3. Nepodceňujte přípravu – Perfektní příprava na důležité obchodní jednání či na významný projekt je klíčová.
 4. Počítejte s kulturními rozdíly – Přestože nám mohou být Američané v mnoha ohledech blízcí, mají své kulturní zvláštnosti a v řadě situací budou reagovat jinak, než jak bychom od nich očekávali.
 5. Respektujte specifika místního prostředí – Když si nejste jistí reakcí a postojem partnera, važte každé slovo – raději buďte opatrní s používáním humoru v průběhu jednání a respektujte význam tradičních amerických hodnot (vlastenectví, patriotismus a státní symboly; respektování společenských menšin a státních autorit; důležitost politicky korektního jednání; význam náboženství apod.).
 6. Využijte služeb profesionálů znalých místního prostředí – Místní podmínky mohou být ve srovnání s tím, na co jsou české firmy zvyklé například z evropských zemí, dosti odlišné. Určitě se vyplatí využít služeb místních odborníků na právní, dovozní či certifikační problematiku, v případě nutnosti i se specializací na daný průmyslový segment. Nezbytné kontakty vám může pomoci zprostředkovat i zahraniční kancelář CzechTrade v Chicagu.
 7. Buďte aktivní a iniciativní – Sledujte situaci na trhu a monitorujte trendy, udržujte s americkými partnery dlouhodobé vztahy a informujte je o nových produktech vaší společnosti. Budete bráni jako seriózní partner s vážným zájmem o spolupráci.
 8. Buďte spolehlivým a důvěryhodným partnerem – Neslibujte nic, co nemůžete splnit, a respektujte uzavřené dohody.
 9. Dodržujte smluvené termíny – Naplánujte si program tak, abyste při přesunech mezi jednáními vždy měli dostatečnou časovou rezervu. Dodržování termínů by mělo být pravidlem i při plnění dlouhodobějších dodávek; v případě zpoždění způsobeného neočekávanými okolnostmi obratem kontaktujte amerického partnera a snažte se situaci vyřešit k oboustranné spokojenosti.
 10. Buďte sebevědomí – Jednání s americkými partnery nebývají jednoduchá, Američané umějí být velmi tvrdí vyjednavači. Buďte si vědomi své konkurenční výhody, kvality svých produktů a výhodnosti nabídky vaší společnosti a nebojte se slušně, leč asertivně prosazovat své zájmy.

Nejbližší související akce

Meeting Point CzechTrade, únor 2023 20. 2. 2023 - 21. 2. 2023 Meeting Point
Česká republika
Praha 4
Přihlásit
NeoCon Chicago 2023 12. 6. 2023 - 14. 6. 2023 Veletrh
Spojené státy americké
Chicago,
Spojené státy americké
Více informací

Články a rozhovory

Spojené státy americké Spojené státy americké
| 27. 9. 2022
Čína Čína
Estonsko Estonsko
Francie Francie
Itálie Itálie
Litva Litva
Lotyšsko Lotyšsko
Mexiko Mexiko
Německo Německo
Nizozemsko Nizozemsko
Rakousko Rakousko
| 15. 11. 2020

Aktuality z teritoria

Kanada zavede úlevy na daních pro čisté energie
Kanada Kanada
Spojené státy americké Spojené státy americké
| 21. 12. 2022
DHL otevírá novou nákladní trasu do Dominikánské republiky
Spojené státy americké Spojené státy americké
Mexiko Mexiko
Dominikánská republika Dominikánská republika
| 20. 12. 2022