Nabídky Evropské komise

Projekty agentury CzechTrade jsou v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) prodlouženy do konce roku 2023.

V rámci nového Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) plánuje agentura CzechTrade realizovat navazující projekty pro rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků. Návrhy projektů pro období 2024-2027 jsou aktuálně v procesu hodnocení Řídícím orgánem OP TAK.

Prostřednictvím agentury CzechTrade s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, probíhá také spolupráce s Českou podnikatelskou reprezentací při EU - CEBRE, která působí v Bruselu ve spolupráci s Velvyslanectvím České republiky v Belgii a poskytuje asistenci pro české exportéry při vstupu na belgický trh v rámci služeb CzechTrade.

Evropská unie má s řadou třetích zemí uzavřeny preferenční dohody usnadňující vzájemný obchod. S dalšími zeměmi o takovýchto dohodách jedná. Podrobný přehled uzavřených a aktuálně projednávaných dohod naleznete na stránkách EU.

Kontakty

Ing. Handrlicová Martina, PhD.
Ing. Martina Handrlicová, PhD. ředitelka odboru fondů EU a kreativních průmyslů