Design Centrum CzechTrade

Národní platforma státní podpory designu a garant pro oblast designu

Nejbližší související akce

Blickfang Vienna 2023 21. 4. 2023 - 23. 4. 2023 Veletrh Design
Rakousko
Vídeň,
Rakousko
Více informací
SIERAAD Art Fair 2023 18. 5. 2023 - 21. 5. 2023 Veletrh Design
Nizozemsko
Amsterodam,
Nizozemsko
Více informací
London Design Fair 2023 21. 9. 2023 - 24. 9. 2023 Veletrh Design
Velká Británie
Londýn,
Velká Británie
Více informací

CT-DesignCentrum_RGB_225.jpgDesign Centrum CzechTrade jako garant pro oblast designu poskytuje v kontextu příslušných vládních strategií a ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu informační, poradenský a dotační servis s cílem usnadnit orientaci v problematice kulturního a kreativního sektoru (KKS).

Design Centrum CzechTrade je členem evropské design asociace The Bureau of European Design Associations (BEDA), což umožňuje získávat pro české firmy nejnovější informace z teorie a praxe designu.
 

Do klíčových činností Design Centra CzechTrade patří především: 

 • Propojování kreativní a podnikatelské sféry pomocí vhodných propagačních a finančních nástrojů se zaměřením na spolupráci mezi MSP a designéry, 
 • Podpora konkurenceschopnosti a internacionalizace firem v oblasti udržitelného průmyslového a produktového designu prostřednictvím národních expozic na tuzemských i mezinárodních designových výstavách a festivalech včetně navázaných doprovodných akcí, 
 • Popularizace designu pomocí celoevropských kreativních nástrojů a databází Adresář designérů www.designers-database.eu a Design Library,
 • Vzdělávací a výzkumná činnost pořádáním odborných seminářů, sympozií a konferencí a šíření výsledků základního výzkumu v oblasti designu, jeho publikováním a vhodnou formou transferu znalostí,
 • Mezinárodní spolupráce s globálními autoritami v oblasti spotřebitelských a designových trendů s cílem umožnit českým designérům nejen na aktuální trendy reagovat, ale i nové trendy určovat.
   

Design Centrum CzechTrade pomáhá se začleňováním designu do podnikatelských strategií tím, že:

 • Propojuje firmy s designéry │ Adresář designérů CzechTrade
  CzechTrade spravuje adresář profesionálních designérů, působících v oblastech průmyslového, produktového, grafického designu, architektury a digitální komunikace, kteří poradí českým firmám, jak nejlépe design využít v praxi a doporučí inovativní směry. V přípravě je již také virtuální galerie Design Library.
 • Zprostředkovává služby designérů pro firmy │ Design Credits 
  Dotace ve výši 200 tisíc korun na spolupráci designérů z Adresáře designérů CzechTrade s českými výrobci.
 • Vytváří nové možnosti financování a podpory designu │ Design Centrum
  ​Design Centrum CzechTrade jakožto garant za ČR v oblasti designu, usiluje na národní úrovni svými aktivními vstupy a připomínkami do vládních koncepcí a strategií o systémovou podporu problematiky designu a v širším smyslu i KKO a vytváří tak nové možnosti finanční podpory pro firmy a designéry. V mezinárodním měřítku usiluje o získání finančních prostředků v rámci nových projektů a programů EU. Design Centrum je propagováno ve světě prostřednictvím sítě zahraničních kanceláří CzechTrade v téměř 60 zemích.

Design Centrum CzechTrade umožňuje firmám a designérům prosadit se v zahraničí: 

Akce 

 • Pravidelně se účastníme významných zahraničních veletrhů, na kterých představujeme český design mezinárodnímu publiku.
 • Naplánované akce naleznete v Kalendáři akcí
   

Exportní poradenství

 • Design Centrum a zahraniční kanceláře CzechTrade pomáhají kreativním firmám získat obchodní partnery v zahraničí. Individuální služby zahraničních kanceláří CzechTrade jsou důležitou součástí a zároveň navazující aktivitou, která firmám přináší konkrétní výsledky na zahraničních trzích. 
 • Nechte si poradit od expertů Design Centra a našich exportních konzultantů.
   

Odborné vzdělávání v oblasti design managementu 

 • Spojení kreativity a podnikání je mnohdy náročné. Pomáháme proto firmám zvyšovat svou odbornost, sledovat celosvětové trendy a jsme připraveni odborně poradit díky naší dlouholeté zkušenosti v oblasti designu a síti kontaktů na odborníky v prostředí kreativních průmyslů.  
 • Připravujeme pro vás odborné akce, pozvánky na ně najdete v Kalendáři akcí.     

Agentura CzechTrade od roku 2008 propojuje profesionální designéry s českými firmami. Firmám tak pomáhá zvyšovat hodnotu jejich produktů, díky čemuž získávají konkurenční výhodu na zahraničních trzích.

Kontaktujte Design Centrum CzechTrade a využijte všech výhod, které vám pomohou uspět v zahraničí.