Zahraniční kanceláře

Servis pro české exportéry v 65 zemích na 5 kontinentech

Služby zahraničních zastoupení vycházejí vstříc individuálním potřebám každého klienta a vždy respektují specifika konkrétního cílového trhu a oboru. Naši zástupci využívají při realizaci služeb znalosti místního prostředí a zkušenosti, které získávají díky dlouhodobému působení v dané zemi.

Kromě individuálního exportního poradenství, služeb a asistence při řešení krizových situací přinášejí naši pracovníci pravidelné zpravodajství o stavu a vlivu pandemie na obchod ve světě. Sledujte na portálu BusinessInfo.cz.

Ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade šíří po celém světě dobré jméno České republiky a prezentují nejen úspěchy průmyslu, ale i originalitu a kvalitu českých výrobků. Jejich osobní zkušenosti a znalost specifik jednotlivých trhů se stávají odrazovým můstkem efektivní komunikace mezi zahraničními a českými obchodníky.

Zahraniční firmy, které hledají zajímavé a spolehlivé tuzemské obchodní partnery či dodavatele, se obracejí právě na kanceláře CzechTrade. Jako pomocník pro napojení zahraničních poptávajících na české výrobce či poskytovatele služeb slouží např. on-line formulář Czech Business Partner Search, oborově zaměřené mise českých firem, dodavatelská fóra Sourcing Days či networkingy na veletrzích na společné expozici českých vystavovatelů.