Historie agentury

Proexportní agentura CzechTrade byla zřízena v roce 1997 rozhodnutím ministra průmyslu a obchodu. Seznamte se s jejími hlavními milníky a s tím, jak se za dobu existence agentury vyvíjelo portfolio služeb i síť zahraničních zastoupení.

Rozbalovací obsah

2022

Exportní inkubátor v SAE

Na podzim vznikl v Dubaji nový Exportní inkubátor, jehož cílem je pomáhat českým společnostem s jejich fyzickou přítomností v regionu zemí GCC (Gulf Cooperation Council), kde žije více než 54 milionů obyvatel. Exportní inkubátor může využít až 6 firem, kterým je k dispozici vybavená kancelář v business centru a také asistenční služby zahraniční kanceláře CzechTrade v Dubaji podle vlastních potřeb od marketingového průzkumu trhu, přes kontaktování místních obchodních partnerů po komunikaci s místními úřady.

Future of Export Summit 2022

V listopadu CzechTrade uspořádal zcela novou a prestižní akci FUTURE OF EXPORT SUMMIT 2022. Desítky klíčových osobností českého byznysu se představily na prvním ročníku summitu CzechTrade, který se uskutečnil 15. listopadu v multifunkčních prostorech Cubex Centra Praha. Odborný program nabídl témata, která se věnovala exportním výzvám, digitalizaci, udržitelnosti v podnikání či transformaci české ekonomiky. Následovaly diskuzní bloky a panelové diskuze. Summit byl určen podnikatelům, CEO, obchodním ředitelům nebo exportním manažerům a také expertům na udržitelnost a business development. Na 300 účastníků naslouchalo diskuzi s odborníky z českých exportně orientovaných v 7 kategoriích. Do šestého ročníku soutěže se přihlásilo celkem 41 subjektů z řad malých a velkých podniků, obcí i dalších organizací veřejného sektoru. V kategorii „Veřejný sektor – ostatní nad 50 zaměstnanců“ získal CzechTrade třetí místo a obdržel Čestné uznání hejtmana Ústeckého kraje.

Cena za podporu kreativních průmyslů

CzechTrade byl v Estonsku oceněn za podporu kreativních průmyslů v mezinárodní soutěži Go Global Awards. Soutěž Go Global Awards 2022 pořádala mezinárodní organizace International Trade Council, která sdružuje agentury na podporu obchodu a investic ze 176 zemí. Agentura CzechTrade podporuje kreativní průmysl prostřednictvím národní platformy Design Centrum CzechTrade, která efektivně propojuje kreativní a podnikatelské sféry s využitím designu jako konkurenční výhody. Na letošním ročníku se v Tallinu sešlo téměř 500 zástupců agentur a firem z celého světa. Porota hodnotí kromě nabízených produktů nebo služeb, také business management, plánování projektů a marketingové strategie v delším časovém horizontu.

Společenská odpovědnost

CzechTrade se zapojil do šestého ročníku Ceny hejtmana za společenskou odpovědnost za rok 2021, kterou vyhlásil Ústecký kraj společně s Hospodářskou a sociální radou Ústeckého kraje a Radou kvality České republiky. Cílem soutěže je ocenit organizace, které jsou dobrými zaměstnavateli a které podporují rozvojové aktivity v regionu a přispívají ke zlepšení image kraje a jeho životního prostředí, a také inspirovat firmy a organizace v oblasti CSR (Společenská odpovědnost firem). Ocenění bylo uděleno

CzechTrade v regionech

Na základě Akčního plánu vlády České republiky na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti ČR, uzavřely státní agentury CzechTrade a CzechInvest další veřejnoprávní smlouvu o spolupráci. V rámci projektu REK vyčlení agentura CzechInvest 7 regionálních exportních konzultantů. Ti budou působit v regionálních kancelářích a napomáhat rozvoji českých firem přímo v regionech. Dochází tím k ještě užší spolupráci a efektivnějšímu fungování týmů obou agentur. CzechTrade se tímto krokem více přiblíží regionálním firmám ve všech krajích České republiky a zkvalitní své služby na podporu exportu.

CzechTrade otevírá nový exportní inkubátor. Pomůže rozvíjet české podnikání v Chicagu

CzechTrade otevřel po indickém Bengalúru druhý exportní inkubátor v americkém Chicagu. Nachází se ve čtvrti Chicago Loop, přímo v hlavním obchodním centru města. Služby inkubátoru mohou společnosti využívat po dobu až 6 měsíců. Firmám během pobytu poskytují podporu a poradenské služby zástupci zahraniční kanceláře CzechTrade, která taktéž sídlí přímo v tomto městě. Do konce roku plánuje agentura otevřít další tři inkubátory. Budou sídlit v Brazílii, Kazachstánu a Spojených arabských emirátech.

CzechTrade rozšiřuje svoje působení na podporu importu. Cílem je zmírnit problém firem s nedostatkem surovin

Kvůli ukrajinské krizi čelí mnozí čeští výrobci také výpadkům strategických dodávek komponentů a surovin z Ukrajiny potřebných pro kompletaci výrobků určených pro zahraničí trhy. CzechTrade proto připravil projekt Podpora importu pro rozvoj exportu, prostřednictvím kterého pomůže českým exportérům nalézt náhradní dodavatelů. Využívá k tomu síť zahraničních kanceláří působící v 57 zemích.

CzechTrade slaví 25. výročí. Za čtvrt století našel tisícům exportérů v zahraničí nové odběratele

Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade si letos připomíná 25 let od založení. Za dobu své existence představila světu více než 3200 úspěšných exportních projektů z České republiky. Pro české exportéry CzechTrade zrealizoval celkem 35 545 zakázek a zajistil konkrétní obchodní příležitosti formou 42 570 poptávek firem z celého světa. CzechTrade je součástí vládní podpory exportu a poskytuje informační a asistenční služby českým firmám, které podnikají na zahraničních trzích.

CzechTrade otevřel novou kancelář v Gruzii. Nahrazuje uzavřenou pobočku v Rusku

Gruzie má pro české vývozce velký potenciál a spolu s dalšími vytipovanými trhy může zčásti nahradit výpadek v Rusku a na Ukrajině, kde má Česká republika přerušené obchodní vazby. České firmy se tu mohou uplatnit zejména ve stavebnictví, a to od architektonické přípravy projektů přes výstavbu, až po konečné vybavování nemovitostí. Příležitosti jsou také v dopravní infrastruktuře, potravinářství a zemědělství. Výzvou pro české firmy je i oblast zdravotnictví. Oficiální otevření proběhlo 2. května v prostorách Zastupitelského úřadu ČR v Tbilisi.

Poradenství pro firmy vyvážející na Ukrajinu a do Ruska. Pomáhá i s přesunem na jiný trhCzechTrade spustil krizové poradenství

Poté, co válka na Ukrajině zkomplikovala obchodní styky s oběma zeměmi, se snaží tuzemští vývozci najít náhradní odbytiště. Na ruském a ukrajinském trhu operují stovky firem, jejichž objem exportu představuje 128 miliard korun. I když se jedná pouze o 2,6 % českého exportu, pro mnohé firmy jsou tyto trhy klíčové. Cílem krizového poradenství je pomoci firmám analyzovat výchozí situaci a výpadky exportu. Následně CzechTrade připraví pro firmy exportní plány do náhradních zemí s ohledem na jejich výrobní zaměření a požadavky.

EXPO 2020 DUBAJ

Součástí Všeobecné světové výstavy EXPO 2020, která s časovým zpožděním proběhla od října 2021 do konce března 2022 v Dubaji s mottem „Connecting Minds, Creating the Future“, byla i rotační expozice v Českém národním pavilonu. Během ledna zde proběhla výstava City For The Future, kterou společně připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu a agentura CzechTrade. Projekt byl zaměřen na chytrá a udržitelná města a zapojilo se do něj 32 českých firem, kterým CzechTrade pomáhal přímo v místě s návaznými aktivitami. Ke projektu City for the Future bylo vytvořeno i speciální video představující vizi města roku 2050 vybaveného inovativními českými technologiemi a do budoucna se předpokládá, že koncept bude prezentován na více akcích v zahraničí.

2021

CzechTrade podporuje restart českého exportu skrze inkubátory, aliance a startovací balíčky

Na podzim 2021 CzechTrade spustil zcela nové projekty a služby, které reagují na aktuální potřeby exportérů a doplňují či rozšiřují komplexní nabídku pomoci českým subjektům při vstupu na zahraniční trhy. Jedná se o Exportní inkubátory CzechTrade, Exportní aliance CzechTrade, KOMPAS a Digitální marketing a e-commerce.

Meeting Point CzechTrade se po dvou letech vrátil na MSV do Brna

Exportérům bylo k dispozici 35 ředitelů zahraničních kanceláří, kteří během jednoho dne poskytli přes 200 hodin odborných konzultací. Zástupci českých exportérů mohli řešit konkrétní exportní příležitosti či podmínky k obchodování na daném trhu. Navzdory cestovním omezením ve světě byli osobně přítomni jak experti z blízkých evropských trhů, tak i ze vzdálené Latinské Ameriky, Afriky či Asie. Oborové spektrum účastnících se firem bylo široké, od tradičního strojírenství, přes IT až po kosmetiku. Kromě konzultací nabídl CzechTrade na strojírenském veletrhu odborné a teritoriální semináře.

BusinessInfo.cz oslavilo kulatých 20 let

Portál pro podnikatele a exportéry odstartoval 9. září 2001. BusinessInfo.cz nabízí komplexní informace na jednom místě a usnadňuje tak orientaci podnikatelském prostředí. Zvláštní důraz klade na oblast podpory exportu a zahraničního obchodu. Gestorem portálu je Ministerstvo průmyslu a obchodu a agentura CzechTrade je jeho provozovatelem.

Exportní průzkum 2021: České firmy se během krize přeorientovaly na blízké trhy, s rozvolňováním plánují expanzi

Červnový Exportní průzkum ukázal, že se české malé a střední podniky během pandemie v exportu spolehly na okolní země a v dohledné době chtějí exportní příležitosti opět rozvíjet. Největšími problémy v exportu jsou pro ně ceny, rostoucí náklady a pandemie. Oproti výzkumu v roce 2019 poklesl počet zemí. Dobrou zprávou je, že firmy mají velkou chuť rozvíjet ruku v ruce s rozvolňováním exportní příležitosti. Celých 42 % respondentů vidí v post-pandemické době příležitost v růstu na stávajících zahraničních trzích a hned 33 % chce expandovat na nová teritoria. A v právě v tomto CzechTrade tuzemským exportérům pomáchá. Průzkum realizovaly Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, CzechTrade a Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Meeting Point CzechTrade 2021 - Exportéry zajímají hlavně nejbližší sousedé a země EU

Také v roce 2021 agentura CzechTrade pokračovala s realizací v celosvětových konzultacích na exportní témata v on-line prostředí kvůli pandemické situaci. Exportéři se zajímali hlavně o nejbližší sousedy a země v Evropské unii. Mezi nejčastěji pokládanými dotazy byly ty na ekonomickou situaci v daném teritoriu a zda je možné do země vycestovat za obchodem, případně co taková cesta obnáší. Další velmi frekventovanou otázkou bylo konání veletrhů a B2B akcí. Během čtyř březnových dnů bylo otevřeno celkem 1232 půlhodinových konzultací se 44 řediteli zahraničních kanceláří.

Úspěšná mise do Kazachstánu může přinést českým firmám zakázky převyšující 100 milionů korun

I přes složité podmínky pro cestování se podařilo v druhé polovině března zrealizovat misi podnikatelů do Kazachstánu. Zájem ze strany českých firem přiletět do Kazachstánu na obchodní schůzky byl obrovský. Elektřina pocházející z uhelných elektráren v zemi tvoří 90 % veškerých zdrojů elektrické energie. Českým dodavatelům se tak díky účasti na misi a jednání s celkem 13 kazašskými firmami provozujícími uhelné elektrárny otevřely obchodní příležitosti převyšující sto milionů korun. Misi zrealizovala zahraniční kancelář CzechTrade v Almaty v úzké spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Nur-Sultanu.

Magazín Český export a podnikání je on-line

Odborný časopis je zaměřený výhradně na zahraniční obchod. Vycházel převážně v on-line prostředí na webu Exportmag.cz. Tato platforma umožňuje pravidelně na týdenní bázi publikovat nové články a rozhovory. Kromě on-line verze vznikla tři tištěná vydání magazínu, která byla distribuována jako příloha časopisů Ekonom, Euro a Reportér, Hospodářských novin a E15. Obsah vznikal ve spolupráci agentury CzechTrade, Ministerstva průmyslu a obchodu a redakce.

2020

Služby CzechTrade byly po celý rok zdarma

Na koronavirovou krizi reagovala agentura CzechTrade okamžitým zavedením bezplatných individuálních služeb realizovaných převážně zahraničními kancelářemi CzechTrade. Od 20. března 2020 do konce roku bylo zpracováno 2050 „COVID zakázek“ pro 847 klientů. Nejčastěji se jednalo o vyhledání nových obchodních kontaktů, řešení krizových situací způsobené pandemií, analýzy konkurence a exportních příležitostí. 

On-line vzdělávací akce jsou živě

Společně se službami v zahraničí byly i všechny akce exportního vzdělávání dostupné českým podnikatelům zcela bezplatně. Kromě toho byly okamžitě přeformátovány do on-line podoby a obsahově reagovaly na aktuální problematiku. V roce 2020 bylo realizováno celkem 51 exportních seminářů s celkovou účastí 3100 firem. Řada on-line seminářů byla pro obrovský zájem opakována.

Covid-19 zpravodajství

V samém začátku pandemie vznikly na portále BusinessInfo.cz rubriky s aktuálními informacemi o stavu a vlivu nemoci na obchod v České republice a ve světě. Rubrika „Koronavirus: Jaká je situace ve světě“ přináší zprávy přímo od zahraničních kanceláří CzechTrade. Rubrika „FAQ“ odpovídá na nejčastější dotazy podnikatelů ohledně podpůrných programů a opatření proti šíření koronaviru. Zdrojem informací jsou odborníci ze všech dotčených ministerstev. 

Nové BusinessInfo.cz

Portál, jehož garantem je Ministerstvo průmyslu a obchodu a realizátorem agentura CzechTrade, prošel na konci roku 2019 razantní inovací a začátkem roku 2020 se představil v moderní podobě. K vylepšením vedle nového vizuálu patří například optimalizace pro zobrazení na chytrých telefonech, vyhledávání nové generace s důrazem na našeptávač a relevanci výsledků, vícekriteriální filtrace nebo rychlost odezvy portálu. 

Celosvětové konzultace E-MEET EXPORT 2020

Dvakrát CzechTrade společně s partnery realizoval zcela novou akci s názvem E-MEET EXPORT 2020. V důsledku pandemické situaci bylo zrušeno tradiční setkání ekonomických diplomatů a ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade a na podzim byla zrušena i akce Meeting Point CzechTrade při Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. CzechTrade na tuto situaci a potřebu podnikatelů konzultovat své exportní záměry reagoval uspořádáním akce E-MEET EXPORT 2020 v červnu a listopadu. Na akcích se partnersky podílelo Ministerstvo průmyslu a obchodu, dále také Svaz průmyslu a dopravy ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Hospodářská komora ČR, Česká exportní banka a Exportní garanční a pojišťovací společnost. Celkem proběhlo 1282 on-line konzultací pro 399 českých firem, které poskytli všichni ředitelé zahraničních kanceláří CzechTrade. 

Prodloužení projektů EU do roku 2022

Realizace projektů NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN PRO KONKURENCESCHOPNOST byla prodloužena a zájemci z řad malých a středních podniků mohou získat podporu formou zvýhodněných služeb na účasti na mezinárodních akcích a zvýhodněných služeb designérů z Adresáře designérů CzechTrade až do roku 2022.  

Obnovení Design Centra CzechTrade

Pro systémové ukotvení a institucionalizaci agendy designu byla v prosinci obnovena činnost Design Centra v rámci agentury CzechTrade, které bude zajišťovat účinný informační, poradenský a dotační servis inovativním firmám a designérům. Hlavním úkolem Design Centra, jako národní platformy na podporu designu, bude koordinace celé oblasti designu a podpora spolupráce firem s designéry s cílem využívat design jako nástroj ke zvýšení konkurenceschopnosti a internacionalizace. Ambicí Design Centra CzechTrade je významně podpořit nejen budování silných českých značek, ale také český export výrobků s vysokou přidanou hodnotou. 

CzechTrade obhájil certifikaci ISO

CzechTrade opět prokázal, že je organizací s vyspělým systémem manažerského řízení a s explicitní orientací na zákazníka a výsledky. Při dozorovém auditu potvrdil, že klientům poskytuje kvalitní produkty a služby a má nastaveny adekvátní procesy vnitřního fungování. Agentura je držitelem certifikace ISO 9001 nepřetržitě od roku 2002. 

Průzkum CzechTrade – dopady pandemie na export

Cílem dubnového průzkumu bylo zjistit, jaké problémy vzniklé v době pandemie trápí české exportéry a do jaké míry je zvládají vyřešit vlastními silami. Závěry průzkumu sloužily pro nastavení nových služeb CzechTrade tak, aby byla poskytována pomoc tam, kde ji firmy nejvíce potřebují. Exportéry trápila celá řada problémů od snížení objednávek až po zvýšené legislativní nároky. I přes to, že se výzkumu zúčastnili převážně zkušení exportéři, pouze ve čtvrtině případů zvládly firmy vyřešit exportní problémy spojené s dopady pandemie svépomocí a zbylých 75 % firem konstatovalo, že potřebuje podat pomocnou ruku. Hlavními tématy průzkumu byly realizace zakázek, uzavření hranic, finance, legislativa a státní omezení, z čehož právě na snížení a stagnaci objednávek upozornilo 40 % dotázaných firem a 33 % firem výrazně řešilo problémy vzniklé s uzavřením hranic. 

Aplikace E-start aneb systém prevence kurzového rizika

Na BusinessInfo.cz je od července 2020 dostupná nová aplikace E-start, která pomáhá obchodníkům predikovat riziko finanční ztráty v případě obchodování v cizích měnách. Aplikace vznikla jako vyústění projektu Systém kurzové prevence, na kterém se pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu, agentury CzechTrade a za finanční podpory Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA podíleli odborníci z Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Jde o účinný nástroj, který uživateli poskytne údaje potřebné pro rozhodnutí, zda a případně v jaké výši si zajistí kontrakt. Aplikace predikuje možnou ztrátu, respektive její rozdělení do budoucna, pokud bude uživatel v době zaplacení převádět částku zpět například do českých korun. Navíc aplikace pracuje s 32 různými měnami, které lze libovolně kombinovat. 

Soutěž Digital Promotion 4.0

Online soutěž Digital Promotion 4.0 měla za cíl zmapovat a porovnat inovativní nástroje v oblasti digitální prezentace, které lze využít pro propagaci českých výrobců a exportérů. Do soutěže se přihlásilo 24 firem. Do budoucna by měla vzniknout také digitální knihovna českého průmyslu, kterou plánuje agentura CzechTrade využívat prostřednictvím své zahraniční sítě k prezentaci zahraničním obchodním partnerům. Vítězem se stala firma PRESENTIGO, jejíž řešení ve velmi silné konkurenci získalo od porotců nejvíce bodů. Soutěž byla organizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu a agenturou CzechInvest ve spolupráci s CzechTrade a s podporou Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků. 

Meeting Point CzechTrade 2020

Zájem jednat o vývozních aktivitách a plánech s 49 řediteli zahraničních kanceláří a specialisty z Klientského centra pro export potvrdilo téměř 400 firem, z toho padesát účastníků akce oslovilo agenturu CzechTrade ke spolupráci poprvé. Celých 30 % podniků patřilo mezi inovativní a přes desetinu tvořily start-upy, které přinášejí na trh unikátní řešení. Během dvou dnů se uskutečnilo 1271 půlhodinových individuálních konzultací. Kvůli počínající pandemii Covid-19 zůstali pracovníci čínských zastoupení v teritoriu a firmám poskytli rady online. 

 

2019

Exportní cena DHL

V listopadu jsme v rámci Exportní ceny DHL, nad kterou CzechTrade převzal záštitu, ocenili vítěze kategorie Nejúspěšnější klient CzechTrade a Exportní příběh roku. Cenu pro nejúspěšnějšího klienta si na slavnostním večeru převzala společnost Lasselsberger a exportním příbehem roku se stal TEDOM.

CzechTrade poprvé na přehlídce Designblok

Letos vůbec poprvé se CzechTrade prezentoval na mezinárodním festivalu Designblok 2019. V naší expozici byly naaranžované výrobky firem, kterým jsme pomohli v rámci služeb Design pro export, např. SITUS, Plastia CZ, Clartés Bohemia, Knihovna materiálů matériO, Vavex 1990, Kiwi Walker, Cyklospeciality.cz nebo Vulcanus. Inspirativní přednášky o aktuálních trendech v Itálii, Velké Británii nebo o inovativních materiálech si zájemci poslechli v Hospodářské noviny stage supported by CzechTrade.

CzechTrade a dalších 12 institucí společně na MSV v Brně

Na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně se Česko představilo jako země pro budoucnost. Poprvé se v národní expozici představilo hned 13 státních institucí a podnikatel mohli dostat ucelené rady pro všechny fáze svého podnikání. Mottem české expozice se stal slogan, pod nímž chce Česko budovat svou image před světem - Czech Republic: The Country For The Future.

CzechTrade zíslak ocenění Nejlepší integrace a Nejlepší vládní a městské stránky

Web agentury CzechTrade získal dvě ocenění v soutěži Site of the Year 2018. Stránky uspěly v kategorii Nejlepší integrace a Nejlepší vládní a městské stránky. Ceny projektům z celého světa uděluje společnost Kentico.

CzechTrade a druhá největší čínská platforma e-commerce JD v Pekingu podepsaly memorandum o porozumění

Českým exportérům se tak otevírají nové možnosti obchodování v prostředí čínského on-line prodeje. Doprovodná kampaň bude klást důraz na propagaci českých výrobců.

2018

 • Na konci roku prezident Miloš Zeman slavnostně otevřel Český dům v Jeruzalému, který je společným projektem agentur CzechTrade, CzechInvest, Česká centra a CzechTourism, a má za cíl podpořit rozvoj spolupráce a posilování vzájemných vztahů mezi ČR a Izraelem.
 • Nejlepší exportéři si v listopadu převzali ocenění za své úspěchy na slavnostním večeru již 21. ročníku prestižní soutěže Exportní cena DHL Unicredit pod záštitou CzechTrade. Ocenění v kategorii Nejúspěšnější klient CzechTrade získala společnost Futaba Czech a na Exportní příběh roku dosáhla firma Kentico Software CZ.
 • Na podzim se konal historicky první ročník veletrhu China International Import Expo. V Šanghaji Česká republika prezentovala to nejlepší z tuzemského průmyslu.
 • CzechTrade v létě rozšířil nabídku služeb pro inovativní malé a střední firmy a R&D subjektům asistuje při uvádění nápadů do praxe.
 • On-line služba Adresář exportérů je od ledna ve zcela nové podobě. Platforma je bonusovou službou pro aktivní klienty agentury.

2017

 • Na Mezinárodním strojírenském veletrhu byl podepsaný dodatel ke smlouvě o fungování CEBRE.
 • Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s CzechTrade zajišťovalo realizaci české expozice na úspěšné mezinárodní specializované výstavě EXPO v Astaně.
 • CzechTrade slaví 20. výročí - spouští webové stránky www.exportniuspechy.cz a v Měšťanském pivovaru Havlíčkův Brod nechal k této příležitosti uvařit 14o pivo Exportní speciál.
 • Ve spolupráci s agenturou CzechInvest nabízejí své služby exportní manažeři ve všech krajích ČR.
 • V lednu otevřel CzechTrade 51. zahraniční kancelář v nigerijském Lagosu.

2007-2016

2016

 • CzechTrade spouští s CzechInvestem pilotní projekt 5 exportních manažerů v krajích ČR.
 • CzechTrade otevřel své padesáté zastoupení, a to v peruánské Limě.
 • Spouští se projekty NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN.
 • V létě CzechTrade vyhlašuje projekt Šance pro úspěšný export.
 • Na začátku roku otevřel zahraniční kancelář v jihovýchodní Asii v Singapuru, v dubnu pak v íránském Teherán a v květnu druhou kancelář v Indii - v Begalúru.
 • CzechTrade spouští program Exportního koučinku pro malé a střední podniky v regionech.

2015

 • Agentura CzechTrade začala připravovat otevření zahraničních kanceláří v Singapuru, Teheránu a Bangalúru.
 • CzechTrade podepsal s VŠE memorandum o spolupráci v oblastech vzdělávání, výzkumu a rozvoje lidských zdrojůa
 • Kromě tradiční účasti na MSV rozšířil CzechTrade své aktivity v regionech tím, že se podílel na organizaci 5 regionálních konferencí "Budoucnost českého exportu" (Praha, Ústí nad Labem, Plzeň, Ostrava a Brno).

2014

 • CzechTrade objevuje pro klienty nová teritoria a otevírá kanceláře v Chile (Santiago de Chile), Kolumbii (Bogota) a Ázerbájdžánu (Baku)a
 • Od prvního července přecházejí zahraniční kanceláře zpět pod CzechTrade.
 • 1.7.2014 byl jmenovaný generálním ředitelem Ing. Radomil Doležal, MBA.
 • V únoru pověřil ministr Ing. Milana Ráže řízením agentury.
 • Síť zahraničních zastoupení se rozšiřuje o thajský Bangkok, indonéskou Jakartu, druhé kanceláře v Polsku a Turecku (Katowice resp. Ankara) a třetí čínskou kancelář v Pekingu.

2013

 • Ke konci roku byl spuštěn portál Adresář designérů.
 • Dalším vyhlášeným projektem byl Design pro konkurenceschopnost 2013-2014.
 • V polovině roku byl spuštěn projekt Společných účastí na specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí 2013-2014 (SVV2).
 • Otevřeli jsme 4 nová zastoupení. České firmy tak mohly začít využívat služby v Argentině (Buenos Aires), Maroku (Casablanca), Austrálii (Sydney) a v Izraeli (Tel Aviv).
 • Agentura nabízí své služby nově ve formě zvýhodněných exportních balíčků.

2012

 • Otevření zahraničního zastoupení v Černé Hoře.
 • K 1. srpnu byly sjednoceny zahraniční kanceláře CzechTrade a CzechInvest do jednotné zahraniční sítě Ministerstva průmyslu a obchodu.
 • V polovině roku představil portál BusinessInfo.cz svou novou podobu.
 • V dubnu byl odvolán z funkce generálního ředitele Ivan Jukl, pověřený řízením agentury byl Zdeněk Vališ, M.A.
 • 14. března byla schválená Exportní strategie ČR pro období 2012-2020.

2011

 • Otevřena zahraniční kancelář v jihoafrickém Johannesburgu.
 • Časopis Trade Review získává certifikát profesionální úrovně v soutěži Zlatý středník 2010.

2010

 • Na konci roku 2010 disponovala agentura sítí 33 zahraničních kanceláří s působností ve 36 zemích světa.
 • Nabídka služeb CzechTrade byla v průběhu roku obohacena o nové služby, které směřují k poradenství a dlouhodobým projektům. Jde například o screening trhu, dlouhodobou exportní asistence či exportní poradenství. Dále se pracuje na novém nástroji analýzy zahraničních trhů – Trade Intelligence.
 • Od jara 2010 získala agentura další marketingový nástroj v podobě elektronického Newsletteru, který je zasílán zájemcům na základě uděleného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.
 • Na podzim byl spuštěn projekt nových webových stránek jednotlivých zahraničních kanceláří CzechTrade včetně modifikace obsahu, inovace struktury a sjednocení designu.
 • V devátém ročníku soutěže firemních internetových prezentací WebTop100  dosáhl porátl BusinessInfo.cz  na bronzovou příčku v kategorii Služby.

2009

 • Otevřeli jsme zahraniční kancelář v Kazachstánu.
 • Na podzim organizoval CzechTrade 51. pracovní setkání zástupců evropských organizací na podporu obchodu - ETPO.
 • 1. dubna byly spuštěny nové webové stránky. Na podzim obsadily 4. místo v presitžní anketě WebTop100.
 • CzechTrade úspěšně prošel hodnocením výkonnosti systémů řízení podle standardu IQRS - International Quality Rating Systém.

2008

 • Spuštění projektu Design pro export.
 • Projekt Inkubátory pro začínající exportéry byl zrealizován na 4 mezinárodních veletrzích v tuzemsku.
 • S cílem zefektivnit propagaci českých firem v zahraničí nabízí CzechTrade zdokonalený on-line Adresář českých exportérů.

2007

 • Otevřeli jsme druhou kancelář v Číně, v západočínském Chengdu a na konci roku zahájila činnost kancelář ve Vietnamu.
 • Pro pražské podniky otevřen státní dotační program Aliance.
 • Nabídka CzechTrade se rozšiřuje o služby zaměřené na dlouhodobou asistenci a využívání prostor zahraničních kanceláří jako "exportního předmostí" pro vstup na nové trhy.
 • Zahájena Exportní akademie - příprava specialistů pro dlouhodobé působení v zahraničí.

1997-2006

2006

 • Otevřena zahraniční kancelář ve Spojených arabských emirátech - Dubaj a v Mexiku.
 • Ve všech 14 krajích jsou exportérům k dispozici regionální manažeři CzechTrade.
 • Do čela agentury je jmenovaný Ing. Ivan Jukl, MBA.

2005

 • Otevřeny zahraniční kanceláře v Rumunsku a Bulharsku.
 • CzechTrade podporuje exportéry prostřednictvím 30 zahraničních kanceláří na čtyřech kontinentech.
 • Byla schválena Strategie CzechTrade pro období 2006-2010.

2004

 • Pro období 2004-2006 je vyhlášený program Marketing, který je zařazený do dotačních programů OPPP hrazených ze strukturálních fondů EU.
 • Ing. Jitka Haubová roz. Hanzlíčková je v květnu uvedena do funkce generální ředitelky agentury CzechTrade.
 • CzechTrade otevřel zastoupení na jihoamerickém kontinentě v Brazílii, dále ve Švédsku, Rakousku a druhou kancelář v Německu - Hamburku.

2003

 • Síť zahraničních kanceláří je doplněná o ruský Jekatěrinburg, Moskvu a dánskou Kodaň.
 • Pro aktivní exportéry a klienty agentury zahájen projekt Exportního klubu CzechTrade.

2002

 • V březnu - měsíci internetu - CzechTrade zahájeje provoz internetového portálu pro podnikatele BusinessInfo.cz.
 • CzechTrade zavádí systém řízení kvality podle normy ISO 9001:2000; díky tomu dochází k dalšímu zkvalitnění nabízených služeb a prohloubení individuálního přístupu ke klientům.

2001

 • Agentura se stěhuje do Dittrichovy ulice v Praze 2.
 • Otevírá jsou další 4 zahraniční kanceláře (Maďarsko, Rusko - Petrohrad, Indie a Irsko).

2000

 • Otevíráme dalších 11 zahraničních kanceláří (Belgie, Itálie, Srbsko, Lotyšsko, Německo, Nizozemsko, Turecko, USA - Miami a Chicago, Kanada a Litva).
 • Generálním ředitelem CzechTrade je jmenovaný Ing. Martin Tlapa, MBA.
 • V prosinci je vyhlášený státní program Marketing.

1999

 • Probíhají přípravy na otevření prvních zahraničních kanceláří, které jsou schopné od roku 2000 poskytovat služby exportérům (Čína, Egypt, Francie, Chorvatsko, Polsko, Španělsko, Ukrajina a Velká Británie).
 • Zřizujeme regionální pracoviště CzechTrade ve spolupráci s Hospodářskou komorou ČR.
 • Vláda schvaluje Strategii CzechTrade na období 1999-2004.

1998

 • V prosinci je vyhlášený státní program na podporu malého a středního podnikání Podpora exportu na rok 1999.

1997

 • Byla založena Česká agentura na podporu obchodu / CzechTrade. V čele agentury stojí generální ředitelka Doc. Ing. Judita Štouračová, CSc.