UKRAJINA 2022

Služby a programy pro české firmy působící na Ukrajině a v Rusku

Služby pro ukrajinské firmy poskytované v souvislosti s obnovou země

Krizové poradenství pro firmy exportující na Ukrajinu a do Ruska

Ruská invaze na Ukrajinu utnula obchodní styky České republiky s oběma zeměmi. Čeští exportéři aktuálně řeší problémy s dodávkami a hledají náhradní exportní odbytiště.

CzechTrade je připraven pomoci zanalyzovat výchozí situaci vaší firmy a připravit náhradní exportní plán.

Export pro obnovu Ukrajiny | Відновлення України

Válkou zničená Ukrajina bude potřebovat obnovit vše od infrastruktury, průmyslu až po bydlení. Budou potřeba dodávky produktů a služeb v oblastech stavebnictví, energetiky, nábytku, zdravotnictví, elektra, dopravních prostředků, FMCG a řady dalších.

Zájemci se mohou zapojit do programu Export pro obnovu Ukrajiny.

Podpora importu pro rozvoj exportu

Kvůli ukrajinské krizi čelí čeští výrobci také výpadkům strategických dodávek komponentů a surovin z Ukrajiny potřebných pro kompletaci výrobků určených pro zahraničí trhy.

CzechTrade připravil projekt, který se bude snažit pomoci českým exportérům získat nové dodavatele ve světě prostřednictvím sítě zahraničních kanceláří s působností v 64 zemích. 

Zájemci o vyhledání dodavatelů se mohou zapojit vyplněním jednoduchého formuláře.