Politika kvality v CzechTrade

Profesionálními službami chceme přispívat k růstu exportu českých firem. 

Vize

Vize

Chceme být preferovaným partnerem českých, zejména pak malých a středních firem na poli podpory internacionalizace jejich podnikatelských aktivit. 

Klíčové hodnoty, které vyznáváme

ORIENTACE NA VÝSLEDEK

Stanovujeme si ambiciózní a jasně definované cíle a pracujeme dlouhodobě a systematicky na jejich dosažení.

ORIENTACE NA PROFESIONALITU

Kvalita našich služeb je založena na mnohaletých zkušenostech a porozumění trhům, jakož i vybudovaných dlouhodobých vztazích. Zavazuje nás i statut vládní agentury.

ORIENTACE NA PŘÍLEŽITOST

Soustřeďujeme se na vzniklé příležitosti a ty realizujeme i při nastalých překážkách. Úspěch vyžaduje i dobrou znalost potenciálních rizik a jejich profesionální řízení.

ORIENTACE NA SPOLUPRÁCI

Nejvyšší prioritou je zákazník. Cíleně budujeme vzájemně prospěšné vztahy s ostatními partnery v oblasti podpory internacionalizace jejich podnikatelských aktivit. Agentura je jeden tým, který nabízí prostor k rozvoji talentu jednotlivých členů.

Vedení agentury se zavazuje k neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu kvality a k odpovědnosti za tuto efektivnost, je si vědomo svých rizik, které snižuje díky plánovaným opatřením, interním a externím aspektům, a to vše v kontextu organizace. Při plánování a realizaci změn SMK je zajištěna integrita. Agentura trvale plní příslušné požadavky zákonů a předpisů, a dále požadavky zákazníka, které jsou určeny a pochopeny. Politika kvalita je jednou ročně přezkoumána v rámci Přezkoumání SMK.
Politika kvality je vydána jako samostatný dokument, a jsou s ní seznámeni všichni pracovníci.

Exportní strategie ČR pro období 2012-2020

Cílem Exportní strategie je zvýšení konkurenceschopnosti českých firem, jejich podpora při uplatnění na zahraničních trzích, nová oborová a teritoriální diversifikace vývozu, zvýšení podílu exportu s vyšší přidanou hodnotou. Relevantní a včasné informace hrají v každém rozhodovacím procesu klíčovou roli.Máme celou řadu unikátních nástrojů, jak informace nejen získávat, ale jak je i rychle předávat českým firmám a tím zvyšovat jejich šance na úspěšný vstup na zahraniční trhy. 

Certifikace

Agentura CzechTrade opět úspěšně prošla v říjnu 2020 recertifikačním auditem systému managementu kvality organizace ISO 9001:2015 pro rozsah služeb a činností:

  • podpora exportu a mezinárodního působení českých firem, včetně adresného předávání zahraničních poptávek a aktivního vyhledávání obchodních příležitostí českým společnostem,
  • poskytování poradenství a asistenčních služeb, organizování prezentačních, incomingových a vzdělávacích akcí spojených s podporou exportu,
  • implementace strukturálních fondů EU a národních grantových schémat.

certifikat-ISO-9001-2020_cj (465 kB)

CzechTrade je držitelem certifikátu kvality již od roku 2002. Od té doby se mu daří pravidelně toto uznání úspěšně obhajovat. Aktuální certifikát je vystaven renomovanou společností TAYLLORCOX s.r.o. a je platný do října 2023.

Kontakty