Politika kvality v CzechTrade

Profesionálními službami chceme přispívat k růstu exportu českých firem. 

Vize

Vize

Chceme být preferovaným partnerem českých, zejména pak malých a středních firem na poli podpory internacionalizace jejich podnikatelských aktivit. 

Klíčové hodnoty, které vyznáváme

ORIENTACE NA VÝSLEDEK

Stanovujeme si ambiciózní a jasně definované cíle a pracujeme dlouhodobě a systematicky na jejich dosažení.

ORIENTACE NA PROFESIONALITU

Kvalita našich služeb je založena na mnohaletých zkušenostech a porozumění trhům, jakož i vybudovaných dlouhodobých vztazích. Zavazuje nás i statut vládní agentury.

ORIENTACE NA PŘÍLEŽITOST

Soustřeďujeme se na vzniklé příležitosti a ty realizujeme i při nastalých překážkách. Úspěch vyžaduje i dobrou znalost potenciálních rizik a jejich profesionální řízení.

ORIENTACE NA SPOLUPRÁCI

Nejvyšší prioritou je zákazník. Cíleně budujeme vzájemně prospěšné vztahy s ostatními partnery v oblasti podpory internacionalizace jejich podnikatelských aktivit. Agentura je jeden tým, který nabízí prostor k rozvoji talentu jednotlivých členů.

Vedení agentury se zavazuje k neustálému zlepšování efektivnosti systému managementu kvality a k odpovědnosti za tuto efektivnost, je si vědomo svých rizik, které snižuje díky plánovaným opatřením, interním a externím aspektům, a to vše v kontextu organizace. Při plánování a realizaci změn SMK je zajištěna integrita. Agentura trvale plní příslušné požadavky zákonů a předpisů, a dále požadavky zákazníka, které jsou určeny a pochopeny. Politika kvalita je jednou ročně přezkoumána v rámci Přezkoumání SMK.
Politika kvality je vydána jako samostatný dokument, a jsou s ní seznámeni všichni pracovníci.

Exportní strategie ČR pro období 2012-2020

Cílem Exportní strategie je zvýšení konkurenceschopnosti českých firem, jejich podpora při uplatnění na zahraničních trzích, nová oborová a teritoriální diversifikace vývozu, zvýšení podílu exportu s vyšší přidanou hodnotou. Relevantní a včasné informace hrají v každém rozhodovacím procesu klíčovou roli.Máme celou řadu unikátních nástrojů, jak informace nejen získávat, ale jak je i rychle předávat českým firmám a tím zvyšovat jejich šance na úspěšný vstup na zahraniční trhy. 

Certifikace

Agentura CzechTrade opět úspěšně prošla v říjnu 2020 recertifikačním auditem systému managementu kvality organizace ISO 9001:2015 pro rozsah služeb a činností:

  • podpora exportu a mezinárodního působení českých firem, včetně adresného předávání zahraničních poptávek a aktivního vyhledávání obchodních příležitostí českým společnostem,
  • poskytování poradenství a asistenčních služeb, organizování prezentačních, incomingových a vzdělávacích akcí spojených s podporou exportu,
  • implementace strukturálních fondů EU a národních grantových schémat.

CzechTrade-certifikat-ISO-2023.pdf

CzechTrade je držitelem certifikátu kvality již od roku 2002. Od té doby se mu daří pravidelně toto uznání úspěšně obhajovat. Aktuální certifikát je vystaven renomovanou společností TAYLLORCOX s.r.o. a je platný do října roku 2026.

Kontakty