Marketingová podpora v zahraničí

Poskytujeme marketingové poradenství a nástroje, díky kterým jsou naši klienti vidět i v zahraničí. 

Nabízíme prezentaci na zahraničních veletrzích a výstavách. Kromě přípravy samotné expozice dokážeme firmám zprostředkovat setkání s klíčovými osobami zahraničních obchodních partnerů. Součástí marketingové podpory jsou i navazující asistenční služby zahraničních kanceláří.

Rozbalovací obsah

PREZENTACE ČESKÝCH FIREM NA ZAHRANIČNÍCH VELETRZÍCH V EXPOZICI CZECHTRADE

 • Vedle společné účasti českých firem na zahraničních veletrzích a výstavách poskytujeme návazné asistenční služby zahraničních zástupců CzechTrade podle požadavků firmy.
 • Asistenční služby (networkingové akce, společný propagační materiál aj.).
 • Osobní nebo katalogová prezentace českých firem na společném stánku na zahraničním veletrhu.
 • Celkové zajištění expozice.

PREZENTACE NA VELETRZÍCH S PODPOROU Z PROJEKTů NOVUMM 2 a NOVUMM2KET

 • Usnadnění vstupu českých malých a středních podnikatelských subjektů na zahraniční trhy prostřednictvím jejich osobní účasti na vybraných specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí s podporou z projektů NOVUMM 2 a NOVUMM2KET, spolufinancovaných z evropských strukturálních fondů (OP TAK).
 • Více čtěte v sekci Programy EU.

ZAHRANIČNÍ MISE

 • CzechTrade organizuje cílené a oborově zaměřené mise do vybraných teritorií.
 • Aktuální nabídku prezentací v zahraničí naleznete v Kalendáři akcí.

DIGITÁLNÍ MARKETING A E-COMMERCE

 • Služba je určena firmám, které jsou připravené investovat do marketingové podpory na konkrétním trhu či trzích.
 • Pomáhá orientovat se v prostředí digitálního marketingu či e-commerce a připravuje firmu i její zaměstnance na to, aby v budoucnu dokázali v tomto prostředí plně fungovat, budovat značku a prodávat produkty prostřednictvím daných nástrojů.
 • Služba zohledňuje různorodost, kulturní specifika a spotřebitelské preference v teritoriích, a to za současného zapojení českých i lokálních expertů.

Adresář exportérů

V oficiální databázi agentury CzechTrade představujeme české exportéry, jejich výrobky a služby, které poskytují na zahraničních trzích.

Všechny firmy uvedené v Adresáři exportérů jsou naši klienti a využívají našich služeb při cestě za úspěšným obchodem v zahraničí.
http://exporters.czechtrade.cz


PROČ BYSTE MĚLI BÝT V ADRESÁŘI EXPORTÉRŮ?

 • Bezplatný bonus pro firmy využívající služeb zahraničních kanceláří CzechTrade
 • Efektivní marketingová podpora
 • Propojení se zahraničními nákupčími
 • Moderní on-line nástroj
 • Vlastní administrace firemního profilu s možností kdykoliv profil aktualizovat
 • Prezentace až v 7 jazycích
 • Zobrazení databáze na stránkách zahraničních kanceláří CzechTrade www.czechtradeoffices.com

Pro vytvoření firemního profilu kontaktujte svého exportního konzultanta nebo napište na: adresarexporteru@czechtrade.cz.

SLUŽBA JE POSKYTOVÁNA BEZPLATNĚ

OBOROVÉ KATALOGY

 • Prezentace vybraných průmyslových oborů v zahraničí.
 • Vznik katalogu ve spolupráci s asociacemi.
 • Materiál v tištěné a elektronické verzi je využíván zahraničními kancelářemi CzechTrade pro komunikaci se zahraničními obchodními partnery.
 • Stávající oborové katalogy jsou publikované na cizojazyčném webu agentury www.czechtadeoffices.com.