Exportní vzdělávání

Vzděláváme firmy v oblasti mezinárodního obchodu.

Realizujeme odborné a teritoriální semináře, online semináře, exportní konference a fóra, firemní školení na zakázku a další praktické vzdělávání.

Unikátními odbornými, sektorovými a teritoriálními znalostmi lektorů přispíváme k profesnímu růstu českých exportérů a zvýšení konkurenceschopnosti českých firem.

Učíme české firmy exportovat na základě:

 • Sdílených informací
 • Praktických tréninků
 • Úspěšných příkladů z praxe

Prostřednictvím špičkových odborníků a teritoriálních specialistů předáváme aktuální informace důležité pro rozhodování, přípravu a úspěšný vstup na zahraniční trhy.

Rozbalovací obsah

Exportní semináře

Semináře jsou zaměřeny na oblast mezinárodního obchodu i komunikační a manažerské dovednosti. Přibližují specifika podnikatelského prostředí a aktuální informace z vybraných oborů a teritorií.

Jak probíhají on-line semináře?

 • V živém přenosu přes internet.
 • Účastníci vidí lektora na obrazovce svého PC nebo notebooku či telefonu a současně sledují obsah přednášky na jeho ( prezentace, webové stránky nebo jiné dokumenty).
 • V průběhu semináře se mohou účastníci pokládat dotazy prostřednictvím chatu.
 • Účastníci se mohou aktivně zapojit prostřednictvím dotazů nebo být pasivními posluchači.

Exportní konference a fóra

Na Exportních konferencích a fórech se dozvíte aktuální informace z vybraných teritorií. Získáte možnost zhodnotit příležitosti a potenciál pro rozvoj vašich exportních aktivit. Poradíme vám s optimální formou vstupu na dané trhy. 

Teritoriálně zaměřené konference a fóra umožňují účastníkům získat aktuální a praktické informace o obchodním prostředí ve vybraných teritoriích. Pomáhají pochopit i společenské a kulturní zvyklosti v těchto zemích.

Hlavní přínosy

 • Unikátní know-how ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade
 • Praktické informace pro rozhodnutí firem o vstupu na zahraniční trhy
 • Tipy pro úspěšný export
 • Seznámení s aktuálními veletrhy a poptávkami
 • Seznámení s úspěšnými případy českých exportérů v daných teritoriích aj.

Účast na akcích je bezplatná.

Školení na míru

Nevybrali jste si z naší nabídky seminářů či kurzů? Máte specifické vzdělávací požadavky? Rádi vám pomůžeme s realizací vzdělávacího programu na míru.

Je pro vás důležité zvolit si obsah i rozsah školení, termín, počet účastníků? Nenašli jste téma, o které byste měli zájem? Připravíme vše pro vás!

Nabízíme širokou škálu odborných i teritoriálních seminářů přizpůsobených potřebám českých exportérů. Naším cílem je předat účastníkům co nejpraktičtější informace pro přípravu a úspěšný vstup na zahraniční trhy, komunikační i manažerské dovednosti. Semináře jsou vedeny externími kvalifikovanými odborníky s dlouhodobými zkušenostmi, řediteli zahraničních kanceláří CzechTrade a dalšími lektory. Vedle otevřených seminářů, které naleznete na www.exportnivzdelavani.cz, si tak můžete objednat firemní školení šité na míru.

Pro inspiraci uvádíme základní tematické okruhy jako nápovědu pro vaši volbu:

 • Cross-culture training - interkulturní specifika vybrané země
 • Jak úspěšně obchodovat ve vybraných teritoriích
 • Prezentační dovednosti v češtině i cizích jazycích
 • Obchodní vyjednávání
 • Prodejní dovednosti
 • Business etiketa a networking
 • Finanční analýza podniku v praxi
 • INCOTERMS a clo
 • Kontrola zboží dvojího použití
 • Marketingové strategie
 • Financování exportu
 • Obchodní operace v mezinárodním obchodě
 • Řízení obchodu a rizik
 • Ochrana duševního vlastnictví
 • Právo v mezinárodním obchodě
 • a řadu dalších

Kalendář akcí

Kontakty

Barcalová Daniela
Daniela Barcalová vedoucí exportního vzdělávání
Mgr. Ludková Stella-Lea
Mgr. Stella-Lea Ludková specialista exportního vzdělávání