Programy EU

Využijte i Vy některé z mnohých možností k získání finanční podpory pro své podnikání, které se Vám nabízí prostřednictvím programů Evropské unie. Můžete využít přímo nabídek Evropské komise nebo se zapojit do jednoho z projektů realizovaných agenturou CzechTrade

OPPIK

Vyhlášení výzvy č. 2 pro účastníky interních projektů agentury CzechTrade - NOVUMM, NOVUMM KET a DESGIN dne 2.7.2018.

V rámci Výzvy č. 2 projektu NOVUMM a Výzvy č. 2 projektu NOVUMM KET byla upřesněna část 2. 1 – Vymezení příjemce podpory.
Uvedená aktualizace byla zároveň promítnuta do Přílohy č. 3.1 – Přihláška NOVUMM – část 1, resp. Přílohy č. 3.1 – Přihláška NOVUMM KET – část 1.

Platnost změny je od 8. 3. 2019.

UPOZORNĚNÍ: prosíme žadatele o používání aktuálních přihlášek z Výzvy č. 2.

OPPI

Získejte finanční prostředky ze strukturálních fondů EU pro podporu Vašeho podnikání prostřednictvím projektů realizovaných agenturou CzechTrade.

Nabídky Evropské komise

Evropská unie má s řadou třetích zemí uzavřeny preferenční dohody usnadňující vzájemný obchod. S dalšími zeměmi o takovýchto dohodách jedná.