Programy EU

Využijte i Vy některé z mnohých možností k získání finanční podpory pro své podnikání, které se Vám nabízí prostřednictvím programů Evropské unie. Můžete využít přímo nabídek Evropské komise nebo se zapojit do jednoho z projektů realizovaných agenturou CzechTrade

OPPIK

Vyhlášení výzev č. 3 pro účastníky interních projektů agentury CzechTrade NOVUMMNOVUMM KET dne 1.7.2020.
UPOZORNĚNÍ: prosíme žadatele o používání aktuálních přihlášek z výzev č. 3.

OPPI

Předchůdce projektu OPPIK, který byl ukončen v roce 2013. V rámci něj bylo možné získat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU pro podporu Vašeho podnikání prostřednictvím projektů realizovaných agenturou CzechTrade.

Nabídky Evropské komise

Agentura CzechTrade připravuje v současném programovém období nejen možnost prodloužení čerpání ze stávajících projektů do roku 2022, ale i další projekty ještě z OP PIK na podporu malých a středních firem. V nadcházejícím období spolupracuje se zástupci Evropské komise na využití prostředků pro ČR přímo z programů EU především v oblasti KET.