Programy EU

Využijte i Vy některé z mnohých možností k získání finanční podpory pro své podnikání, které se Vám nabízí prostřednictvím programů Evropské unie. Můžete využít přímo nabídek Evropské komise nebo se zapojit do jednoho z projektů realizovaných agenturou CzechTrade

OPPIK

Vyhlášení výzvy č. 2 pro účastníky interních projektů agentury CzechTrade - NOVUMM, NOVUMM KET a DESIGN dne 21.6.2018, příjem přihlášek od 2.7.2018.

UPOZORNĚNÍ: prosíme žadatele o používání aktuálních přihlášek z Výzvy č. 2.

OPPI

Získejte finanční prostředky ze strukturálních fondů EU pro podporu Vašeho podnikání prostřednictvím projektů realizovaných agenturou CzechTrade.

Nabídky Evropské komise

Evropská unie má s řadou třetích zemí uzavřeny preferenční dohody usnadňující vzájemný obchod. S dalšími zeměmi o takovýchto dohodách jedná.