O agentuře CzechTrade

Agentura CzechTrade je již od roku 1997 partnerem českých firem na cestě k jejich zahraničním, exportním a investičním úspěchům. 

Agentura CzechTrade je národní proexportní organizací. Založilo ji Ministerstvo průmyslu a obchodu, aby rozvíjela mezinárodní obchod a vzájemnou spolupráci mezi českými a zahraničními subjekty.

CzechTrade nabízí exportérům informační a asistenční služby, které zajišťují profesionálové v České republice a hlavně v zahraničních kancelářích. České firmy získávají komplexní exportní podporu, která je maximálně rychlá a především snadno dostupná.

Nejvýznamnější přidanou hodnotou spolupráce s CzechTrade jsou odborné znalosti a dlouhodobé zkušenosti zahraničních zástupců agentury. Výsledkem je prokázaná úspora času, nákladů a minimalizace rizik spojených s mezinárodním obchodem.

Rozsáhlá síť zahraničních kanceláří ve více než pěti desítkách zemích na pěti kontinentech pokrývá Evropu od Skandinávie po Balkán, Východní Evropu a státy SNS, významná africká a asijská teritoria, Kanadu, USA, Latinskou Ameriku, Austrálii a Nový Zéland.

Odkazy