Design Centrum CzechTrade Národní platforma státní podpory designu a garant pro oblast designu. 

Design Centrum CzechTrade jako garant pro oblast designu poskytuje v kontextu příslušných vládních strategií a ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu informační, poradenský a dotační servis s cílem usnadnit orientaci v problematice kulturního a kreativního sektoru (KKS).

Design Centrum CzechTrade je členem evropské design asociace The Bureau of European Design Associations (BEDA), což umožňuje získávat pro české firmy nejnovější informace z teorie a praxe designu.

Realizované projekty

Nejbližší související akce

Rozbalovací obsah

DO KLÍČOVÝCH ČINNOSTÍ DESIGN CENTRA CZECHTRADE PATŘÍ PŘEDEVŠÍM

 • Propojování kreativní a podnikatelské sféry 
  pomocí vhodných propagačních a finančních nástrojů se zaměřením na spolupráci mezi MSP a designéry, 
 • Podpora konkurenceschopnosti a internacionalizace firem v oblasti udržitelného průmyslového a produktového designu 
  prostřednictvím národních expozic na tuzemských i mezinárodních designových výstavách a festivalech včetně navázaných doprovodných akcí, 
 • Popularizace designu 
  pomocí celoevropských kreativních nástrojů a databází Adresář designérů https://www.designers-database.eu/ a Design Library,
 • Vzdělávací a výzkumná činnost 
  pořádáním odborných seminářů, sympozií a konferencí a šíření výsledků základního výzkumu v oblasti designu, jeho publikováním a vhodnou formou transferu znalostí,
 • Mezinárodní spolupráce 
  s globálními autoritami v oblasti spotřebitelských a designových trendů s cílem umožnit českým designérům nejen na aktuální trendy reagovat, ale i nové trendy určovat.

DESIGN CENTRUM CZECHTRADE POMÁHÁ SE ZAČLEŇOVÁNÍM DESIGNU DO PODNIKATELSKÝCH STRATEGIÍ

 • Propojuje firmy s designéry │ Adresář designérů CzechTrade
  CzechTrade spravuje adresář profesionálních designérů, působících v oblastech průmyslového, produktového, grafického designu, architektury a digitální komunikace, kteří poradí českým firmám, jak nejlépe design využít v praxi a doporučí inovativní směry. V přípravě je již také virtuální galerie Design Library.
 • Zprostředkovává služby designérů pro firmy │ Design Credits 
  Dotace ve výši 200 tisíc korun na spolupráci designérů z Adresáře designérů CzechTrade s českými výrobci.
 • Vytváří nové možnosti financování a podpory designu │ Design Centrum
  Design Centrum CzechTrade jakožto garant za ČR v oblasti designu, usiluje na národní úrovni svými aktivními vstupy a připomínkami do vládních koncepcí a strategií o systémovou podporu problematiky designu a v širším smyslu i KKO a vytváří tak nové možnosti finanční podpory pro firmy a designéry. V mezinárodním měřítku usiluje o získání finančních prostředků v rámci nových projektů a programů EU. Design Centrum je propagováno ve světě prostřednictvím sítě zahraničních kanceláří CzechTrade v téměř 60 zemích.

DESIGN CENTRUM CZECHTRADE UMOŽŇUJE FIRMÁM A DESIGNÉRŮM PROSADIT SE V ZAHRANIČÍ:

Exportní poradenství

 • Design Centrum a zahraniční kanceláře CzechTrade pomáhají kreativním firmám získat obchodní partnery v zahraničí. Individuální služby zahraničních kanceláří CzechTrade jsou důležitou součástí a zároveň navazující aktivitou, která firmám přináší konkrétní výsledky na zahraničních trzích. 
 • Nechte si poradit od expertů Design Centra a našich exportních konzultantů.


Individuální služby

DESIGN TREND MONITORING (DTM)

 • Individuální služba poskytovaná zahraničními kancelářemi CzechTrade v teritoriích, kde jsou inovativnost a design produktů klíčové pro obchodní úspěch: Velká Británie, Francie, Itálie, Singapur, USA a Čína.
 • Služba je určená pro české exportní firmy s finálními výrobky, které se rozhodují pro design inovaci.
 • Služba pomáhá s identifikací aktuálních trendů v oblasti designu ve vybraných teritoriích a slouží jako podklad pro vytvoření designu produktu a/nebo obalu, který bude mít vysokou míru potenciálu uspět na konkrétním vybraném zahraničním trhu.
 • Obsah služby je individuálně nastaven dle potřeb firmy.
 • Základem služby je systematické sledování a identifikování trendových barev (např. barev roku), trendových vzorů, dekorů, trendových kombinací, textur, materiálů, ale i technologií, projektů nebo významných aktivit v dané oblasti a teritoriu.


TRŽNÍ POTENCIÁL DESIGN-INOVACE (TPDI)

 • Individuální služba poskytovaná zahraničními kancelářemi CzechTrade.
 • Služba je určená pro české exportní firmy s novými finálními výrobky, jejichž výroba byla zahájena před méně než šesti měsíci, nebo pro firmy s prototypem nového výrobku.
 • Smyslem služby TPDI je optimalizovat sériovou výrobu a distribuci nového produktu klienta před vstupem na konkrétní trhy.
 • Obsah služby je individuálně nastaven dle potřeb firmy a může zahrnovat například identifikaci bariér vstupu na trh a potřebných licencí na daném trhu pro daný obor, nezbytné certifikace, registrace nebo také konkurenční benchmark na daném zahraničním trhu s cílem srovnání kvality a ceny.
 • Základem služby je, ve vztahu k novému produktu klienta, definování specifik daného trhu z hledisek legislativních, kulturních, psychologicko-sociálních, ekonomických apod., která mohou ovlivnit jeho úspěšný prodej na konkrétním zahraničním trhu.


Akce 

 • Pravidelně se účastníme významných zahraničních veletrhů, na kterých představujeme český design mezinárodnímu publiku.
 • Naplánované akce naleznete v Kalendáři akcí


Odborné vzdělávání v oblasti design managementu

 • Spojení kreativity a podnikání je mnohdy náročné. Pomáháme proto firmám zvyšovat svou odbornost, sledovat celosvětové trendy a jsme připraveni odborně poradit díky naší dlouholeté zkušenosti v oblasti designu a síti kontaktů na odborníky v prostředí kreativních průmyslů.  
 • Připravujeme pro vás odborné akce, pozvánky na ně najdete v Kalendáři akcí.     

Agentura CzechTrade od roku 2008 propojuje profesionální designéry s českými firmami. Firmám tak pomáhá zvyšovat hodnotu jejich produktů, díky čemuž získávají konkurenční výhodu na zahraničních trzích.

Kontaktujte Design Centrum CzechTrade a využijte všech výhod, které vám pomohou uspět v zahraničí.

Kontakty

Bc. Sedmerová Zuzana
Bc. Zuzana Sedmerová vedoucí oddělení Design Centrum CzechTrade
Šebestová Pavla
Pavla Šebestová konzultant pro design