FUTURE OF EXPORT SUMMIT 2022

Zveme vás na exportně orientovanou akci Future of Export Summit 2022.

Společně s klíčovými jmény českého byznysu budeme čelit hlavním výzvám, s nimiž se v dnešní době potýkají firmy s ambicemi růst a exportovat.
Připravujeme pro vás odborný program, kde vystoupí významné osobnosti renomovaných společností, působících na blízkých i vzdálených zahraničních trzích. Dále vystoupí odborníci z vybraných zahraničních kanceláří a centrály CzechTrade.
Akce je vhodná pro podnikatele, CEO, obchodní ředitele, exportní manažery, specialisty na udržitelnost nebo business development. 

Registrace (13:00 – 14:00 h)

Úvodní slovo (14:00 – 14:10 h)

 • Podpora exportu jako základní pilíř pro rozvoj ekonomiky
  Jozef Síkela, ministr průmyslu a obchodu ČR
 • Reakce na změny v zahraničním obchodování v kontextu současných krizí
  Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade

Výzvy dnešní doby: (14:10 – 15:05 h)

Prezentace hlavních řečníků na klíčová témata
Moderátor: Michaela Nováková, redaktorka ekonomické redakce ČT

 • Strategické směrování agentury CzechTrade
  Trendy ve světě, požadavky firem a nové projekty na podporu českého exportu.
  Jan Kubata, ředitel sekce služeb pro exportéry, CzechTrade
 • Druhá transformace české ekonomiky
  Změna naší republiky v dalších dekádách na otevřenou, respektovanou a úspěšnou zemi. Co chybí české ekonomice?
  Martin Wichterle, majitel strojírenské skupiny Wikov Industry, skláren Bomma a Rückl
 • Krize: nový normál
  Ocitli jsme se v kumulujících krizích, na které je potřeba reagovat rychle a s vidinou toho, jak se odrazí do budoucích výsledků firmy. Máme na krize řešení?
  Zuzana Ceralová Petrofová, majitelka firmy Petrof
 • Kdy je digitalizace módní slovo a kdy nutná podmínka byznysového přežití
  Jakých oblastí podnikání se dotýká digitalizace, inovace v Plzeňském Prazdroji a možnosti řešení, které fungují.
  Tomáš Mráz, obchodní ředitel, Plzeňský Prazdroj

Panelová diskuze (15:10 – 15:30 h)

 • Názory českých podnikatelů, čelících výzvám dnešní doby. Panelová diskuze bude doplněna o výsledky unikátního průzkumu.
  Petr Kymlička, partner ve společnosti Moore Czech Republic
  Věra Komárová, strategický ředitel ve společnosti Dermacol
  Daniel Přibyla, ředitel exportu ARMATURY Group

Coffee break (15:30 – 16:00 h)

Tři paralelní diskuzní bloky s odborníky (16:00 – 17:00 h)

1. Nad čím je nutné uvažovat v kontextu doby

 • 16:00 – 16:20 h: V čem jsou jednotlivé kontinenty a teritoria unikátní svým přístupem?
  Tomáš Rousek, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Švédsko
  Petra Jindrová, exportní konzultant – senior, CzechTrade
  Oksana Antonenko, ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade Ukrajina
 • 16:20 – 16:35 h: Jak uvažovat nad měnovými riziky v rámci deglobalizace? Jak plánovat byznys při změně kurzu EUR a USD? Co se očekává?
  Petr Fiala, člen Komise pro exportní financování, Česká bankovní asociace a Head of Trade & Export Finance, Raiffeisenbank, a.s.
 • 16:35 – 17:00 h: Jak rozvíjet podnikání přímo v teritoriu? (zakládání firmy, investice v zahraničí, inkubace, HR problematika, kybernetická bezpečnost)
  Jan Hančl, vedoucí oddělení IT, CzechTrade
  Luboš Matějka, ředitel regionálního centra CzechTrade USA
  Michal Bareš, technický ředitel, Pragotherm

2. Trend udržitelnosti formující podnikání

 • 16:00 – 16:20 h: ESG/CSRD povinné už příští rok. Co to znamená a jak se připravit?
  Hynek Sochor, zakladatel Soulmates Ventures
  Alice Machová, Partner EY pro CFO agendu a udržitelný rozvoj Ernst & Young Audit
  Michal Veselý, Chief Marketing Officert, JIC
 • 16:20 – 16:40 h: Udržitelné podnikání a jak s tímto narativem pracovat u jednotlivých trhů?
  Ivana Procházková, Retail Consultant, Proveg
  Ivan Tučník, Sustainability & Integrated Projects Lead, Plzeňský Prazdroj
 • 16:40 – 17:00 h: Udržitelný život ve městech (české a zahraniční projekty)
  Dóra Egressy, ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade Maďarsko
  Jan Špunda, vedoucí oddělení Podpora internacionalizace pro výrazně inovativní MSP, CzechTrade
  David Müller, poradce Sekce EU a zahraničního obchodu , Ministerstvo průmyslu a obchodu

3. Úspěšné byznysové interakce

 • 16:00 – 16:40 h: Strategická přestavba dodavatelských řetězců a procurement
  Denisa Materová, Member of the Board & Group CMO, Promet Group
  Adam Jareš, ředitel regionálního centra CzechTrade střední Evropa
  Petr Jurčík, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Kazachstán
  František Kulovaný Jr., CEO, Baest Machines
  Tomáš Gasparovič, sales Manager ZVVZ GROUP
 • 16:40 – 17:00 h: Digitalizace v zahraničním byznysu
  Michal Pavlorek, ředitel e-commerce pro CZ, SK a PL, eD system
  Petr Hladík, zástupce vedoucí Oddělení rozvoje podnikání, Technologické centrum AV ČR
  Marek Vinš, katedra logistiky, VŠE

Nonformal meetings (17:00 – 18:00 h)

 • Malé pohoštění s přípitkem
Kód semináře: 3852
Termín: 15. 11. 2022
Druh akce: Exportní konference
Místo konání: Cubex Centrum Praha, Na Strži 2097/63, 140 00 Praha 4, Česká republika
Doba konání: 14.00 - 18.00 hodin
Cena: 0 Kč
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Bc. Toclová Hana
Bc. Hana Toclová
Vedoucí oddělení Marketingová komunikace
hana.toclova@czechtrade.cz T: +420 224 907 852
M: +420 606 617 332
Jozef Síkela
Ministr průmyslu a obchodu ČR
Doležal Radomil
Radomil Doležal
Generální ředitel CzechTrade
Kubata Jan
Jan Kubata
Ředitel sekce služeb pro exportéry CzechTrade
Wichterle Martin
Martin Wichterle
Vystudovaný geolog, český průmyslník, majitel strojírenské skupiny Wikov Industry, skláren Bomma a Rückl. Člen představenstva Svazu průmyslu, místopředseda správní rady Umprum a předseda Asociace českého průmyslového designu.
Ceralová Petrofová Zuzana
Zuzana Ceralová Petrofová
Vystudovala Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové a od roku 2004 je prezidentkou firmy PETROF, rovněž prezidentkou Evropské konfederace výrobců hudebních nástrojů CAFIM a členkou představenstva Asociace exportérů. Pravidelně se umisťuje v žebříčku nejvlivnějších žen Česka, který vydává časopis Forbes.
Mráz Tomáš
Tomáš Mráz
Vystudovaný ekonom, který se posledních 14 let v Plzeňském Prazdroji snaží o rozvoj české pivní kultury, ale stejně tak se podílí na firemních strategických a transformačních projektech.
Kymlička Petr
Petr Kymlička
V manažerském a transakčním poradenství působí již od roku 1994 a věnuje se zejména poradenství a optimalizačním projektům v oblasti organizace a řízení. Během posledních 10 let se profiluje hlavně v oblasti corporate finance, kde jeho tým patří k nejúspěšnějším na tuzemském trhu.
Věra Komárová
Strategický ředitel ve společnosti Dermacol
Přibyla Daniel
Daniel Přibyla
Ředitel exportu ARMATURY Group
Jindrová Petra
Petra Jindrová
Exportní konzultant – senior CzechTrade
Rousek Tomáš
Tomáš Rousek
Ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Švédsko
Antonenko Oksana
Oksana Antonenko
Ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade Ukrajina
Fiala Petr
Petr Fiala
V Raiffeisenbank a.s. vede divizi Trade & Export Finance | Factoring | ESG . Je členem vedení Komise pro exportní financování, Asociace faktoringových společností a v dozorčí radě Climate & Sustainability Leaders Czech Republic.
Hančl Jan
Jan Hančl
Vedoucí oddělení IT CzechTrade
Matějka Luboš
Luboš Matějka
Ředitel regionálního centra CzechTrade USA
Bareš Michal
Michal Bareš
Technický ředitel ve společnosti Pragotherm - sanace zateplených fasád. Jednatel firmy Smart Coatings - výzkum, vývoj a výroba v oblasti fotokatalýzy a nanotechnologií. Člen představenstva České společnosti pro aplikovanou fotokatalýzu (ČSAF) a zároveň je členem její certifikační komise.
Sochor Hynek
Hynek Sochor
Zakladatel a předseda investičního akcelerátoru zaměřeného na udržitelné projekty Soulmates Ventures. Ve své kariéře se věnuje budování a zároveň řízení podniků. V současnosti díky své expertize pomáhá projektům zaměřeným na udržitelnost rozvíjet svůj produkt a byznysové aktivity, a to skrze poskytnutí finanční investice a akcelerace projektu.
Machová Alice
Alice Machová
Vedení týmu odborníků poradenských služeb v oblasti CFO agendy a finančního účetnictví. Vedení v rámci celého EY ČR Sustainability Business Services, nastavování ESG strategií pro firmy, sustainability reporting, dekarbonizačním strategie a poradenství v oblasti financování udržitelných projektů.
Veselý Michal
Michal Veselý
CMO inovační agentury JIC, předseda správní rady sdružení firem Změna k lepšímu. Věří, že podnikání a podnikatelé jsou těmi, kdo mohou zásadním způsobem přispět k pozitivní změně společnosti a řešení globálních výzev.
Procházková Ivana
Ivana Procházková
Retail manažerka v ProVeg Česko - nezisková organizace, jejíž misí je snížit celosvětovou spotřebu živočišných produktů o 50 % do roku 2040. Za tímto účelem navazuje dialogy s obchodními řetězci a organizuje konference zaměřené na rostlinné a kultivované potraviny New Food Forum.
Tučník Ivan
Ivan Tučník
Zastřešuje agendu udržitelnosti v Plzeňském Prazdroji a koordinuje jednotlivé iniciativy v této oblasti. Zaměřuje se zejména na cirkularitu obalů a spolupráci se zemědělci v dodavatelském řetězci. Za Prazdroj vedl projekt zavedení zálohového systému pro jednorázové nápojové obaly na Slovensku nebo českou Iniciativu pro zálohování. Stojí také za projektem PRO CHMEL, který pomáhá zavést moderní technologie a techniky precizního zemědělství v tradičním odvětví pěstování chmele.
Egressy Dóra
Dóra Egressy
Ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade Maďarsko
Špunda Jan
Jan Špunda
Vedoucí oddělení Podpora internacionalizace pro výrazně inovativní MSP CzechTrade
David Müller
Poradce Sekce EU a zahraničního obchodu, MPO
Denisa Materová
Member of the Board & Group CMO, Promet Group
Jareš Adam
Adam Jareš
Ředitel regionálního centra CzechTrade střední Evropa
Jurčík Petr
Petr Jurčík
Ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Kazachstán
František Kulovaný jr.
CEO, Baest Machines
Gasparovič Tomáš
Tomáš Gasparovič
Sales Manager ZVVZ GROUP. Mezi léty 2012 – 2016 žil v Ankaře, kde působil při realizaci výstavby uhelné elektrárny. V roce 2016 přešel do mezinárodního obchodu, kde se prioritně věnuje Turecku a Egyptu.
Michal Pavlorek
Ředitel e-commerce pro CZ, SK a PL, eD system
Hladík Petr
Petr Hladík
Zástupce vedoucí Oddělení rozvoje podnikání Technologického centra AV ČR. Odborně se zaměřuje zejména na podporu strategického rozvoje firem, řízení inovací, digitalizaci a regionální rozvoj. Je členem Inženýrské akademie ČR.
Vinš Marek
Marek Vinš
Garant několika předmětů v oblasti řízení dodavatelských řetězců na Vysoké škole ekonomické v Praze, spoluřešitel výzkumných projektů a publikací. Člen Sekce pro výzkum, vývoj a inovace Hospodářské komory České republiky a Centra managementu udržitelnosti na Vysoké škole ekonomické v Praze.