Datum:3. 6. 2024
Teritoriální zaměření:
Čína - vlajka Čína

Čína: příležitost pro české stroje

Čínský průmysl obráběcích a tvářecích strojů, jehož tržní hodnota přesahuje 200 miliard RMB, tedy přibližně 27,86 miliardy USD, je významně závislý na dovozu ze zahraničí, což vede k různým příležitostem pro mezinárodní spolupráci a investice, a je podporován značnými vládními pobídkami.

Letos v únoru vydalo čínské Ministerstvo průmyslu a informačních technologií společně s dalšími ministerstvy Oznámení o sestavení seznamu podniků vyrábějících průmyslové obráběcí stroje, na které se vztahuje politika dodatečných odpočtů výdajů na výzkum a vývoj v roce 2023.

Čínský průmysl obráběcích a tvářecích strojů je největší na světě. Čína, v jejímž čele stojí necelá dvacítka špičkových výrobců, si osvojila pokročilé technologie a upřednostňuje vývoj přesných a inteligentních obráběcích strojů a příslušenství s počítačovým číslicovým řízením (CNC),“ říká Aleš Červinka, ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Čína, a dodává: „Navzdory silné podpoře vlády pro rozvoj domácího průmyslu obráběcích strojů zůstává čínská závislost na dovozu špičkových CNC obráběcích strojů a příslušenství vysoká, což zvyšuje trvalou poptávku po zahraničních výrobcích.“

Zahraniční výrobci a dodavatelé proto objevují rozsáhlé příležitosti ke spolupráci a využívají neúnavné snahy Číny o technologickou vyspělost a zdokonalené výrobní standardy.

 

Průmyslová poptávka a výroba

Čínský průmysl obráběcích a tvářecích strojů je dynamické a životně důležité odvětví, které tvoří páteř výrobních, stavebních a údržbářských činností v zemi. Toto odvětví zahrnuje výrobu a distribuci široké škály nástrojů, zařízení a součástí určených ke zvýšení efektivity, přesnosti a bezpečnosti v různých průmyslových aplikacích.

Spotřeba obráběcích a tvářecích strojů v Číně, která odráží silnou poptávku po mechanickém zpracování, představuje významný, 32% podíl na celosvětovém trhu.

Prudký nárůst poptávky koresponduje s rychlým rozvojem domácího výrobního sektoru, což vysvětluje postavení Číny jako největšího trhu s obráběcími stroji na světě,“ vysvětluje Červinka.

Průmysl obráběcích a tvářecích strojů v Číně je mimořádně konkurenční a vyznačuje se živým prostředím, které se neustále vyvíjí díky technologickému pokroku a inovacím. Místní i zahraniční hráči se aktivně zapojují do závodu o špičková řešení a posouvají hranice přesného strojírenství a efektivní výroby.

Čína jako hlavní světové výrobní centrum se často spoléhá na dovoz špičkových obráběcích strojů, aby uspokojila poptávku po pokročilých technologiích a specializovaném vybavení. Dovoz a vývoz obráběcích a tvářecích strojů proto slouží jako klíčové ukazatele technologického pokroku a globální konkurenceschopnosti odvětví.

 

Trendy na trhu

Hnací silou poptávky na čínském trhu je růst automobilového průmyslu. Ten je podpořen nárůstem poptávky po elektromobilech a iniciativami na podporu udržitelné dopravy.

Velký důraz čínské vlády na elektrická a autonomní vozidla tak vytvořil silný trh pro špičkové obráběcí stroje, které uspokojují vyvíjející se požadavky na výrobu automobilů.

Dalšími klíčovými trendy v čínském průmyslovém prostředí jsou rostoucí důraz na automatizovanou výrobu a integrace technologií 3D tisku s CNC stroji. Čínští výrobci, kteří usilují o vyšší konkurenceschopnost, stále častěji zařazují CNC stroje do svých výrobních procesů, aby zefektivnili operace a minimalizovali chyby.

  

Snaha o soběstačnost

Čínská politika vůči průmyslu obráběcích strojů zaznamenala za poslední čtyři roky významný pokrok. Před rokem 2019 politiky poskytovaly především obecné pokyny, včetně zavedení norem pro CNC obráběcí stroje a uznání tohoto odvětví jako strategického průmyslu v rámci iniciativy Made in China 2025. Od roku 2019 se však regulační rámec stal konkrétnějším, se zvýšeným důrazem na posílení klíčových technologických schopností odvětví.

Čína též oznámila řadu daňových pobídek zaměřených na podporu růstu a rozvoje v odvětví průmyslových obráběcích strojů a MIIT spolu s dalšími příslušnými orgány zavedl opatření k regulaci a monitorování způsobilosti podniků vyrábějících průmyslové obráběcí stroje pro tyto daňové pobídky.

V rámci strategického směřování k soběstačnosti se Čína neustále snaží snižovat závislost na zahraničních technologiích. Program Made in China 2025 například klade důraz na urychlení výzkumu a vývoje špičkových technologií a zařízení, zejména se zaměřením na špičkové CNC obráběcí stroje a přesné komponenty.

V reakci na současné geopolitické události čínská vláda zintenzivňuje úsilí o omezení závislosti na dovozu špičkových technologií ze Spojených států a prosazuje větší domácí kapacity.

Přesto tento aktivní přístup k budování zdatnosti čínského strojírenského průmyslu staví zemi do pozice lukrativní destinace pro zahraniční investory a podniky, které hledají příležitosti v oblasti pokročilé výroby a technologií a souvisejících odvětví.

Čína postupuje vpřed s technologickým pokrokem, proto zde zahraniční společnosti specializující se na špičkové technologie obráběcích strojů a modernizaci zařízení najdou slibný trh pro své služby,“ uzavírá Aleš Červinka.


Veletrhy v Číně


Autor: Hana Janišová

MM Průmyslové spektrum