Datum:4. 5. 2021
Teritoriální zaměření:
Francie - vlajka Francie

Francouzský průmysl čekají zásadní změny. Investice plynou do ekologické transformace

Tradiční francouzské průmyslové obory, jako jsou letecký a automobilový průmysl, byly pandemií zásadně zasaženy. Vládní představitelé i aktéři v průmyslu se shodují na nutnosti strukturálních změn ekonomiky a tvorbě nových hodnotových řetězců, jako jsou zdravotnictví, vodíkové pohony, výroba baterií či vesmírný průmysl.

Obnova francouzské ekonomiky představuje nové příležitosti také pro uplatnění českých výrobků a technologií. Konkrétně se tu jedná o obrovské investice do ekologické transformace hospodářství, především rozvoj bezemisní automobilové a nákladní železniční dopravy, podporu cyklistické infrastruktury i hromadné dopravy.

Energetická transformace se dotýká také firem, například při přechodu na využití zeleného vodíku. Velké finanční částky budou investovány do energetické modernizace budov, na udržitelnější zemědělskou výrobu nebo rozvoj vodovodní a kanalizační sítě.

Země se potýká se třetím celostátním lockdownem. Na obnovu ekonomiky je vyčleněno 100 miliard eur
Předpokládá se, že omezení budou svazovat ekonomiku ještě minimálně toto pololetí. Zavřené zůstávají zejména restaurace, téměř všechny nepotravinové obchody a provozovny služeb. Celkově je tak uzavřeno již kolem 150 tisíc obchodů a provozoven a třem milionům pracovníků je vyplácena podpora v částečné nezaměstnanosti.

Francie vloni zaznamenala pokles hrubého domácího produktu o 8,2 %. Zároveň došlo k poklesu spotřeby domácností o 7 %, investic o 10,3 %, vývozu o 16,3 % a dovozu o 11,5 %. Ztráta tržeb podniků se dohromady za léta 2020 a 2021 předpovídá ve výši 243 miliard eur. Růst HDP v letošním roce je odhadován nanejvýš na 5 %.

Na restart ekonomiky vláda představila plán obnovy, tzv. France Relance. Plán v hodnotě 100 miliard eur obsahuje kolem sedmdesáti opatření ve třech prioritních směrech: ekologická transformace ekonomiky, konkurenceschopnost firem a sociální soudržnost. Celkem 34 miliard eur bude investováno do rozvoje konkurenceschopnosti podniků. Z této sumy bude 11 miliard směřovat na inovace, z toho 385 milionů na rozvoj IT u nejmenších a středních firem. Dalších 30 miliard půjde na ekologickou transformaci hospodářství a 36 miliard na sociální a teritoriální soudržnost.

Zároveň podle březnového odhadu francouzské centrální banky dosáhnou do konce roku 2021 koronavirové nadúspory francouzských domácností z nerealizované spotřeby kvůli omezením obchodu a služeb i spotřebitelské opatrnosti výše 165 miliard eur. Realizace části těchto úspor může být jedním z elementů, které významně přispějí k hospodářskému vzkříšení.

Za předpokladu, že již nepřijdou další vlny epidemie, by restart mohl být relativně rychlý a ekonomická aktivita by se mohla vrátit na předpandemickou úroveň do konce roku 2022.

Předností českých dodavatelů jsou flexibilita a kvalifikovaný personál
Francie je standardním evropským trhem a pro české exportéry tedy neexistují žádná výrazná omezení a rizika. Hlavními položkami českého vývozu jsou dopravní prostředky, strojní zařízení a strojírenské subdodávky a nábytkové komponenty. Firem, které do Francie napřímo vyvážejí, je velké množství a jsou to jak firmy s českým kapitálem, tak i o re-exporty zahraničních investorů v ČR.

Hlavní výhody českých firem jsou kvalitně technicky vzdělaní zaměstnanci a flexibilita v dodávkách. Především v posledních dvou jmenovaných oborech Francie ztrácí své výrobní kapacity a pro české firmy se otevírají velké příležitosti.

Kanceláři CzechTrade ve Francii se za poslední dva roky podařilo například zprostředkovat dodávky přesně obráběných dílů a těžších svařovaných konstrukcí, dodávky nerezového zařízení pro gastroprovozy, ochranné přístřešky pro autobusová nádraží, export výčepních zařízení, nábytku vyráběného na míru pro segment HORECA, unikátních sušiček na mokré plavky a mnoho dalších.

Je tedy vidět, že na francouzském trhu mohou při vhodně zvolené strategii uspět výrobci z různých průmyslových oborů.

Jak neztratit kontakty
Francouzi byli více než jiné evropské národy zvyklí na osobní přístup během obchodních jednání. Restrikce v oblasti cestování a práce z domova však přesunuly většinu obchodních jednání do on-line prostoru. Pro efektivní business development a oslovení nových zákazníků doporučujeme využít všech dostupných on-line nástrojů od opakovaných e-mailových kampaní ve francouzštině, vyplňování kontaktních formulářů na webech potenciálních zákazníků a následný telefonický follow up. K získání konkrétních kontaktů se určitě vyplatí maximálně využívat sociální síť LinkedIn.

Ve Francii jsou momentálně zrušeny veletržní akce, nicméně je možné absolvovat různé oborové on-line B2B akce. Firmám také doporučujeme registraci na permanentních on-line veletrzích.

Pomoc exportérům od CzechTrade přímo v teritoriu
Naše kancelář v Paříži českým firmám pravidelně poskytuje přehledné analýzy francouzského trhu na makro- i mikroúrovni. Konkrétně to znamená vypracování přehledných seznamů potenciálních odběratelů, analýzy konkurence či zhodnocení tržního potenciálu. Oblíbené jsou prvotní akviziční kampaně, které spočívají v oslovení možných odběratelů, zjištění osob odpovědných za jednání s novými dodavateli, prezentaci české firmy a propojení se zájemci o spolupráci.

Klientům zajišťujeme dlouhodobou exportní asistenci spočívající v řešení běžné obchodní operativy s francouzskými odběrateli nebo asistenci při zakládání místních subjektů.

Významnou aktivitou naší kanceláře je zprostředkování konkrétních poptávek od místních subjektů a identifikace vhodných českých dodavatelů, kteří mají jedinečnou možnost zareagovat na konkrétní obchodní příležitosti. Sledujte portál BusinessInfo.cz, kde všechny tyto příležitosti pravidelně zveřejňujeme.

Naše kancelář ve Francii rovněž organizuje společné účasti českých exportérů na specializovaných veletrzích. Nejbližší takovou akcí bude účast na mezinárodním strojírenském veletrhu Global Industrie (Midest) v Lyonu v září tohoto roku.


Zdroj: Technický týdeník
Autor: Vítězslav Blažek, CzechTrade Francie