Datum:2. 5. 2022
Teritoriální zaměření:
Itálie - vlajka Itálie

Italská energetika prochází velkou ekologickou transformací. Příležitosti jsou i pro české exportéry

Itálie byla vyhlášena časopisem The Economist zemí roku 2021. Toto ocenění podtrhlo signifikantní růst její ekonomiky, která byla v loňském roce tahounem evropského hospodářství. Celkový HDP poskočil o 6,5 %.

Pozitivní výsledek byl do značné míry způsoben krátkodobými nástroji na podporu ekonomiky. Ty se odrážely primárně v okamžité spotřebě. Itálie však představila vizi a plán pro dlouhodobý růst své ekonomiky pod názvem Národní plán obnovy a odolnosti (PNNR).

Přes 31 % z fondu PNRR, tedy skoro 60 miliard eur, má být využito na komplexní ekonomickou změnu, tzv. ekologický přechod. Jde o soubor opatření zaměřených na udržitelnost ekonomiky, která mají usnadnit přechod od systému založeného na znečišťujících zdrojích energie k příznivému modelu zaměřenému na ekologické zdroje. Proces vyžaduje investice a environmentální a rozvojové politiky, aby Itálie dosáhla klimatické neutrality, a to ve shodě s plány EU.

V Itálii tak bylo vytvořeno Ministerstvo pro ekologickou transformaci (MITE), které převzalo kompetence Ministerstva životního prostředí, a navíc má funkce související s energetikou.

Dále byl při předsednictvu Rady ministrů zřízen Meziresortní výbor pro ekologickou transformaci (CITE), který koordinuje národní a místní politiky všech zúčastněných ministerstev a odborů. Itálie tak má prostor efektivně zavádět zelenou ekonomiku rozvíjet ji rovnoměrně po celé zemi. Oba dva orgány tedy již začaly představovat sérii investičních projektů po celém Apeninském poloostrově. Projekty se dělí do čtyř hlavních segmentů:

  • udržitelné zemědělství a oběhové hospodářství,
  • obnovitelná energie, vodík a udržitelná mobilita,
  • energetická účinnost a renovace budov,
  • ochrana půdy a vodních zdrojů.

ITÁLIE CHCE MASIVNĚ VYUŽÍVAT VODÍK
Země naplánovala investovat 450 milionů eur právě na rozšíření trhu s vodíkem. Vznikne obrovský průmyslový závod na výrobu elektrolyzérů, elektrochemických zařízení, která umožňují štěpení molekul vody oddělením vodíku od kyslíku. Očekává se, že do roku 2026 dosáhne kapacity elektrolýzy přibližně 1 GW. Dalších 500 milionů eur má putovat na vytvoření 10 vodíkových údolí, to jsou průmyslové oblasti s ekonomikou částečně založenou na vodíku, na podporu výroby a využití H2 v průmyslu a dopravě na místní úrovni.

Na zelenou energii bylo vyhrazeno 675 milionů eur. Podpora půjde na výstavbu inovativních a off-shore elektráren. Tyto elektrárny budou instalovány u pobřeží, na díky technologiím s vysokým potenciálem rozvoje a experimentálním technologiím, jako jsou systémy využívající proudy a pohyb vln, budou generovat čistou energii.

NOVÉ PLOVOUCÍ VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY BUDOU LEMOVAT ITALSKÉ POBŘEŽÍ
V reakci na zveřejnění zamýšlené investice již energetická společnost Avapa Energy vytvořila joint venture se švédským Hexiconem. Ten vyvíjí a navrhuje plovoucí patentované větrné farmy s dvojitou turbínou. Prvním cílem nově vytvořené společnosti AvenHexicon je identifikovat nejvhodnější místa na italském pobřeží pro umístění větrných elektráren a zahájit postupy pro získání nezbytných povolení pro výstavbu.

AvenHexicon hodlá vytvořit plovoucí elektrárny na výrobu větrné energie, které využívají speciální dvojité turbíny Hexicon se šikmými podpěrami. Obrovská průměrná hloubka italského mořského dna byla hlavním faktorem pro umístění plovoucí větrné elektrárny právě v italských vodách. Na celém Apeninském poloostrově je 55 projektů v tomto sektoru, z nichž žádný není v provozu, a to kvůli technickým potížím způsobeným hloubkou moře. Technologie společnosti Hexicon může tento problém vyřešit. Předpokládá se, že do roku 2040 bude za pomoci těchto elektráren možno vyrobit 5 GWh za rok. Společnost Avapa Energy sídlí v Bologni a působí v sektoru obnovitelných zdrojů energie.

DISTRIBUCI ENERGIE BUDOU ZAJIŠŤOVAT INTELIGENTNÍ SÍTĚ
Samotná distribuce energií má být podpořena inteligentními řešeními, jakými jsou elektrické sítě vybavené inteligentními senzory, které optimalizují distribuci energie v reálném čase. Použita budou přibližně ve stovce rozvoden. Zvýší se tím účinnost sítě, podíl energie z obnovitelných zdrojů se zvýší na nejméně 4000 MW a zvýší se kapacita. Do této oblasti bylo vyhrazeno 3,6 miliardy euro.

DALŠÍ INVESTICE PŮJDOU DO ELEKTROMOBILITY NA SILNICI I ŽELEZNICI
Trend čistých energií se samozřejmě odrazí i v dalších segmentech. Plán PNNR počítá například s investicí ve výši 300 milionů eur na podporu technologické transformace výrobního řetězce autobusů. Zajistit má výrobní kapacitu potřebnou k nahrazení zastaralé veřejné dopravy novými elektrickými a připojenými modely, čímž se sníží dopad veřejné dopravy na životní prostředí.

Podle Ministerstva pro ekologickou transformaci mobilita založená na elektrických vozidlech, zejména v městských centrech, představuje významnou příležitost pro dekarbonizaci. V Itálii je však stále velmi omezená, mimo jiné kvůli nedostatečné dostupnosti dobíjecích stanic. Aby bylo dosaženo evropských cílů, je třeba v roce 2030 dosáhnout počtu přibližně šesti milionů elektrovozidel, pro něž je zapotřebí 31 500 rychlonabíjecích míst. Investice proto počítá s vybudováním 7500 stanic na dálnicích a více než 13 000 stanic ve městech, a navíc se 100 experimentálními nabíjecími místy pro skladování energie.

Například FCA Italy, která je součástí skupiny Stellantis, se zásadním způsobem zaměřuje na eMobilitu. Podepsala partnerství s TheF Charging za účelem vytvoření veřejné dobíjecí sítě v Evropě přístupné všem elektromobilům s exkluzivními podmínkami pro zákazníky Stellantis.

Největší provozovatel železniční přepravy v Itálii Ferrovie dello Stato Italiane si dal závazek podílet se na ekologickém přechodu prostřednictvím zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů. Tento podíl se již v roce 2020 zvýšil ze 17 na 37 procent. Zároveň společnost chce uvést na železnici více kruhových vlaků. Tyto nové vozové parky jsou navrženy tak, aby měly míru recyklovatelnosti mezi 94 a 97 % a energetickou výkonnost o 30 % lepší než předchozí generace vlaků. Společnost se zaměřuje také na vodík. Již identifikovala železniční tratě vhodné pro přechod na technologii s využitím vodíku. Pro trasy kratší než 60 až 80 kilometrů již objednala hybridní elektrickobateriové vlaky vhodné i pro smíšené železniční tratě.

PŘECHOD K ZELENÉ ENERGII MÁ ZELENOU I U ITALSKÝCH FIREM
Obecně firemní sektor silně reaguje na uvedené trendy. Nejedná se však o zcela nový fenomén spojený s událostmi posledních dvou let jako spíše o jeho akceleraci. Už v období let 2016-2020 se rozhodlo investovat do zelených technologií a produktů přes 440 tisíc společností, tedy 21,4 % z celkového počtu nezemědělských podniků. Do zelených technologií a produktů investovalo 31,9 % podniků v průmyslu a službách a dokonce 36,3 % výrobních podniků. Co se týče teritoriality, největší počet společností zabývajících se ekologickým investováním sídlilo v Lombardii (přibližně 90 000), následuje Kampánie (46 000), Piemont a Veneto (obě s asi 40 000 společnostmi).

Ke konci loňského roku počet lidí zaměstnaných v zelené profesi byl 3,141 milionu. V roce 2020 smlouvy týkající se zelených pracovních míst tvořily 35,7 % nových smluv. Dále v roce 2020 bylo 37 % spotřeby elektřiny v Itálii pokryto obnovitelnými zdroji s produkcí kolem 116 TWh.

Příkladem tohoto zeleného příklonu jsou velké firmy ENEL, ENI, GSE, FCA, Telecom, Leonardo, FSI nebo Generali. Při procházení strategickými plány a nejnovějšími opatřeními je patrný výrazný sklon k udržitelnosti, přijímání energie z obnovitelných zdrojů (často vlastní výroby), pozornost k udržitelné mobilitě a snižování emisí.

Ve Strategickém plánu ENEL pro období 2022-2024 je patrné úsilí o energetickou a ekologickou transformaci společnosti. Především společnost hodlá posunout závazky Net Zero do roku 2040 a urychlit elektrifikační cíle spotřeby. Plán zdůrazňuje přímé investice ve výši 170 miliard eur do roku 2030, což je rok, který Skupina považuje za referenční pro dosažení celkové obnovitelné kapacity přibližně 154 GW.

Firma ENI ve svém strategickém plánu pro roky 2021-2024 stanovuje cíle v oblasti dekarbonizace a rozvoje obnovitelných zdrojů. V prvním případě jsou kromě dosažení čistých nulových emisí do roku 2050 doplněny nové cíle snížení absolutních emisí o 25 % do roku 2030 ve srovnání s rokem 2018 a o 65 % do roku 2040.

JAK SE MOHOU ZAPOJIT ČEŠTÍ EXPORTÉŘI?
Celá série těchto investičních projektů a sociálních změn vytváří nové příležitosti pro české firmy, které se mohou zapojit do projektů, a to formou subdodávek nebo konsorcií. Milánská kancelář CzechTrade tyto nové fenomény reflektuje ve svých aktivitách. Kromě zvyšujícího se počtu individuálních služeb v oblasti energetiky, vodohospodářství a odpadového hospodářství, kdy zástupci agentury prezentují a nabízí české produkty a služby italským subjektům, plánuje CzechTrade realizovat kolektivní účast na veletrhu Ecomondo, který je největší akcí zaměřenou na zelené technologie a trendy v Itálii s přesahem do středomoří a na blízký východ. Veletrh proběhne od 8. do 11. listopadu. Kancelář CzechTrade Itálie je k dispozici pro zodpovězení jakýchkoliv otázek a komplexní podporu českých řešení na Apeninském poloostrově.


Zdroj: All for Power
Autor: Marek Atanasčev, CzechTrade Itálie