Datum:1. 6. 2023
Průmyslový obor: Strojírenství - výroba strojů a techniky

Partnerství s přidanou hodnotou

O tom, že vše jde lépe, máte-li partnera, na kterého se můžete spolehnout, asi není potřeba nikoho přesvědčovat. A právě proto existuje agentura CzechTrade. Jejím hlavním cílem je praktická pomoc českým exportérům na zahraničních trzích. Využívá k tomu především síť 52 zahraničních kanceláří, které realizují asistenční služby pro české vývozce a získávají informace týkající se příslušného trhu. Na podrobnosti jsme se zeptali Miroslava Manďáka, exportního konzultanta pro oblasti strojírenství a kovovýroba.

MM: Které služby CzechTrade patří mezi nejvyužívanější?

M. Manďák: Mezi nejvyužívanější služby zahraničních kanceláří patří vyhledání a oslovení potenciálních obchodních partnerů, organizace jednání, dlouhodobá exportní asistence, průzkum trhu a celá řada dalších služeb podle konkrétních požadavků firem. Zahraniční kanceláře CzechTrade také organizují společné účasti českých firem na veletrzích a výstavách. Konkrétním příkladem veletrhu, na kterém CzechTrade organizuje společný český stánek, je FabTech 2023, jenž se koná v září v USA a je zaměřený na technologie kovotváření, svařování, povrchové úpravy, 3D výrobu, řezání, dokončování, obrábění atd. Dalším veletrhem s účastí CzechTrade je Advanced Engineering 2023, který proběhne v listopadu ve Velké Británii a je zaměřen především na letectví, automotive, zpracování kovů a kompozitní průmysl. V rámci zajištění účasti na veletrhu agentura nabízí vyhledání a oslovení firem v teritoriu a pozvání na stánek.

Kromě služeb, které CzechTrade poskytuje v zahraničí, nabízí vzdělávací servis zahrnující školení, workshopy a konference zaměřené na praktická exportní témata. Přehled veletrhů a vzdělávacích aktivit je možné najít v Kalendáři akcí na webu CzechTrade.

Další důležitou činností agentury je informační servis zaměřený na exportní tematiku a zprávy z teritorií, ve kterých působí zahraniční kanceláře CzechTrade. Relevantní informace, důležité kontakty, ale také užitečné rady a návody pro podnikatele jsou publikovány ZDE.

MM: Kolika firmám za dobu svého fungování již CzechTrade pomohl?

M. Manďák: Ročně CzechTrade zrealizuje řádově tisíce asistenčních služeb pro české exportéry. CzechTrade vloni oslavil 25 let své existence a za tuto dobu zrealizoval 35 545 individuálních zakázek pro české firmy. Vloni to bylo 2124 zakázek.


MM: Mohl byste uvést nějaké konkrétní příklady?

M. Manďák: V minulosti jsem měl příležitost spolupracovat s firmou Strojimport na brazilském trhu. Spolupráce spočívala především v postupném mapování jednotlivých průmyslových segmentů v technologicky vyspělých státech federace, které jsou relevantní pro prodávané české stroje. Kromě zjišťování informací o projektech, aktivitách, veletrzích, konferencích nebo vypisovaných tendrech byla zásadní část práce vyhledání potenciálních zákazníků a navázání komunikace s nimi. Cílem asistence kanceláře pak bylo s potenciálními klienty domluvit schůzku se zástupcem Strojimportu, který do Brazílie přijížděl pravidelně jednou za tři až čtyři měsíce. Společně jsme pak absolvovali cestu, v jejímž průběhu jsme navštěvovali tyto zákazníky u nich ve firmě, případně na veletrhu nebo v prostorách místních oborových organizací. Česká firma si tak outsourcovala pracovníky zahraniční kanceláře CzechTrade a využila je k efektivnímu rozvoji svých aktivit na lokálním trhu. V průběhu asistenční služby byl prodán stroj na výrobu součástí eolických elektráren a do řady dalších projektů se Strojimport mohl přihlásit.

 

MM: V čem spočívá nejvyšší přidaná hodnota CzechTrade pro české strojírenské firmy a proč?

M. Manďák: Největší devízou agentury jsou zahraniční kanceláře, které se nacházejí v 52 zemích na pěti kontinentech. Díky osobní přítomnosti a dlouhodobému působení pracovníků CzechTrade na jednotlivých trzích agentura disponuje nejen znalostí fungování tržního prostředí, ale především vybudovanými kontakty v podnikatelské a státní sféře. Jako příklad využití dlouhodobých kontaktů nám může posloužit koncept podnikatelských misí CzechTrade. Jedná se o oborově úzce specializované mise, které vycházejí ze stávajících kontaktů pracovníků kanceláře CzechTrade. Tyto kontakty jsou udržovány s nejvýznamnějšími hráči v daném oboru na trhu. Díky skutečnosti, že se mise opakují, upevňují se vazby s pracovníky místních firem, pracovníci CzechTrade mají zpětnou vazbu sloužící k přizpůsobování formátu jednání, a obě strany tak mohou mít jasná očekávání od plánovaných návštěv. Pro zajištění vysoké efektivity jednání je obvykle počet českých účastníků limitovaný.

Konkrétním příkladem může být Mise dodavatelů techniky a vybavení do tureckých oceláren, která se uskuteční v listopadu 2023. Cílem je představení českých podniků nejvýznamnějším tureckým provozovatelům a vlastníkům oceláren. Jednání budou v Turecku probíhat formou kulatých stolů. Další organizovanou cestou je Mise českých strojírenských technologií do Kazachstánu, která proběhne v září 2023.


MM: Co nového jim může nabídnout, zejména v souvislosti se současnou ekonomickou situací, ovlivněnou například trhem s energiemi?

M. Manďák: Aktuální velké výzvy vyplývají jednak ze zvyšování cen českých výrobků, jednak z uzavření některých tradičních exportních destinací pro české výrobce.

CzechTrade proto stále více klade důraz na pomoc při lokalizaci firem v různých teritoriích. Tím napomáhá při zvýšení diverzifikace exportu, a zbavení se tak závislosti na jedné vývozní destinaci, a také napřímení obchodních vazeb mezi výrobcem a zákazníkem s cílem snížení ceny a zlepšení poprodejních služeb. Z těchto důvodů CzechTrade zavedl nové služby pro firmy plánující v zahraničí otevření pobočky.

Jedním z těchto nástrojů je služba Kompas (Komplexní asistenční služba), která zahrnuje asistenci při zajištění komplikovaných administrativních procesů v zemi. Služba je prováděná ve spolupráci s lokálními odborníky, kteří jsou prověřeni pracovníky zahraničních kanceláří naší agentury. Jedná se o úkony spojené se založením sídla společnosti, certifikací produktů, registrací a povolením pro výkon činnosti. Co se místních odborníků týče, jde o právníky, HR agentury, daňové poradce, certifikační agentury atp.

Jinou formou podpory firem při jejich internacionalizaci je využití služby Exportního inkubátoru. V tomto případě CzechTrade nabízí využití kompletního kancelářského zázemí v dané zemi společně s využitím kapacit místních pracovníků agentury. Doba využití inkubátoru je omezená maximálně na půl roku a po tuto dobu je možné využít adresy inkubátoru jako sídla při registraci klienta. Aktuálně využívají firmy Exportní inkubátory CzechTrade v USA a v SAE.