Datum:13. 12. 2022

Smart Cities přinášejí exportérům nová pravidla hry

O chytrých městech slyšel každý. Ale už málokdo dokáže rozklíčovat, co se pod heslem smart city přesně ukrývá. A ještě obtížněji bychom hledali někoho, kdo může s pevnou půdou pod nohama říci, že v takovém městě žije nebo že ho někdy navštívil. Zní to jako paradox, když uvážíme, že termín smart city je mezi námi už skoro 15 let a za tu dobu se jím zabýval kdekdo.

V květnu 2021 přijala vláda národní Koncepci Smart Cities. Jen o pár měsíců později vznikla v resortu průmyslu a obchodu ve spolupráci s kolegy ze zahraničních věcí proexportní platforma City For The Future (CiFF), jejíž roadshow už stihla představit inovativní řešení od českých firem v Budapešti, na světové výstavě Expo v Dubaji a v samotné mece chytrých měst — na Smart City Expo World Congress v Barceloně.

V neposlední řadě figuruje „chytrost“ měst jako jeden z akcentů českého předsednictví v Radě EU, který dal tematickou náplň například říjnové konferenci k Východnímu partnerství a listopadovému ekonomickému fóru EU — západní Balkán.

Klíč k udržitelnosti i spokojenému životu
V listopadu přesáhl počet obyvatel na planetě 8 miliard. Do roku 2050 se očekává nárůst podílu městské populace celosvětově na 68 % a v EU dokonce na 84 %. Města jsou tedy první oblastí, na kterou by se měly soustředit snahy o společenskou transformaci směřující k udržitelnosti a efektivitě. Anebo obráceným pohledem — iniciativy směřující ke zlepšení kvality života či energetické udržitelnosti, jako Green Deal, nemají šanci uspět bez zásadní proměny měst.

Technologie k chytrosti nestačí
Pojem smart city se původně objevil v souvislosti s rozmachem ICT technologií a dodnes bývá často používán jako označení pro digitální město, jehož srdcem jsou data, internet věcí, pokročilé technologie a automatizace. Důraz pouze na sběr dat, konektivitu a nasazování umělé inteligence vyvolává v lidech, jakožto uživatelích městského prostředí, spíše dystopické představy kontrolované budoucnosti. Proto zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu a agentury CzechTrade vytvořili vizi, která je základem platformy City For The Future a která redefinuje koncept chytrých měst. Na problematiku a potřeby městského rozvoje reaguje komplexním balíčkem českých řešení napříč obory. Platforma dnes sdružuje více než šedesátku firem a neustále se organicky rozrůstá.

Specifika byznysové spolupráce s municipalitami
Celistvost je v městském prostředí tou hlavní výzvou a schopnost jejího uchopení je nakonec ukazatelem skutečné chytrosti. Ta musí být podpořena nemalou dávkou empatie ze strany tvůrců a poskytovatelů chytrých řešení. Ve městě se na velmi malém prostoru prolínají nejrůznější dimenze jako infrastruktura, mobilita, energetika, vodohospodářství, odpadové hospodářství, správa budov, výroba zboží a potravin, logistika, služby, ale také životní prostředí, péče o zdraví, kultura, bezpečnost, vzdělávání nebo veřejná správa. Opravdu chytré město je takové, kde do sebe všechny tyto dílky zapadají a fungují synergicky.

Přístup k municipalitám by měl zohledňovat potřeby sídelních útvarů, často pramenící z nutnosti řešit aktuální palčivé situace, a také jejich dlouhodobý koncepční rozvoj. Krátkodobý přístup k byznysu založený na cíli prodat co nejvíce vlastních produktů a služeb nemůže z dlouhodobého hlediska vést k dobrým výsledkům. Municipalita totiž nepotřebuje dílčí technologii, aby mohla deklarovat, že je „smart“, jako účinné a koncepční řešení problému, který má typicky celou řadu přesahů. V takové situaci může být největší přidanou hodnotou ze strany obchodního partnera schopnost určit, odkud daný problém začít rozplétat, nabídnout celkovou vizi rozfázovanou do menších kroků a poté být průvodcem na této cestě.

Export tažený vizí a know-how
První zastávky roadshow City For The Future a akce pořádané pod křídly českého předsednictví ukazují, že na poli chytrých měst má Česká republika co nabídnout. A již nyní má otevřené dveře na trh obřích rozměrů, uvážíme-li, kolik je ve světě měst, jak postupuje urbanizace a jak zásadní roli sehrají města při společenské transformaci. Pokud jde o využití tohoto potenciálu, je pozitivní, že české vize chytrých měst jsou už nyní ukotvené do velmi praktické obchodní roviny.

Hlavním příkladem je exportní aliance Elements For Smart City, která pod křídly CzechTrade integruje řešení českých firem do společné nabídky pokrývající širší portfolio nejběžnějších problémů municipalit. V nabídce nechybějí například infrasety na opravy silnic, úsporné veřejné osvětlení, nabíjecí stanice na elektromobily, zařízení na čištění vody a vzduchu, zelené střechy, ale také kamery s umělou inteligencí pro pokročilou analýzu a řízení dopravy. Všechny aktivity vedou k formulování společných projektů integrujících česká řešení.

Jedním z příkladů je venkovní učebna Archimedes, která plní roli vzdělávacího a komunitního centra. Doplněná je o platformu Heureka sdílející digitální nástroje v mezinárodním měřítku. Vizí aliance je vytváření sítě učeben zapojených do projektu. Export tak může významně přispívat k víceúrovňové mezinárodní spolupráci.

Reference a „best practices“ nade vše
Inovační lídři jako Finsko, Nizozemsko nebo Německo jdou smart city inovacím naproti a jejich uplatňování podporují formou tzv. testbedů, živých laboratoří nebo agilních pilotů. Všechny aktivity fungují na principu rychlého otestování řešení v reálném prostředí v malém měřítku. Pilotní test slouží jednak k získání zpětné vazby pro dotažení vývoje a jednak k vytvoření příkladu dobré praxe, který je možné relativně snadno replikovat a škálovat.

To je také případ chystané první venkovní učebny Archimedes v Hodoníně. Analýza přínosů pilotní instalace je zároveň silným prodejním argumentem, jakmile dojde na export.

Právě proto Ministerstvo průmyslu a obchodu obrací pohled směrem dovnitř do České republiky. Společně s partnery hledá cesty, jak se zařadit mezi ony inovační lídry a vybudovat ekosystém, který bude pomáhat při zavádění inovací a v českých městech bude generovat příklady dobré praxe postavené na tuzemských řešeních a nakonec, díky těmto referencím, rozšiřovat zástupy úspěšných exportérů.

City For The Future
je společným projektem Ministerstva průmyslu a obchodu ČR a České agentury na podporu obchodu CzechTrade, který redefinuje koncept chytrých měst. Prostřednictvím roadshow proexportní platformy City For The Future propaguje CzechTrade inovativní řešení od českých firem Koncept modulární autonomní tramvaje propojené se službami chytrého města


Zdroj: Technický týdeník