Datum:23. 9. 2021
Teritoriální zaměření:
Maďarsko - vlajka Maďarsko

V Budapešti odstartovala světová roadshow českých chytrých řešení pro města

Smart-tech, to není jen digitální svět. Takzvaná chytrá řešení naopak rozšiřují pole působnosti a hrají stále více důležitější roli i v rozvoji obcí. I proto připravuje agentura CzechTrade a Ministerstvo průmyslu a obchodu v úzké koordinaci s Ministerstvem zahraničních věcí, Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem dopravy proexportní roadshow chytrých a šikovných řešení využitelných ve městech a vesnicích nazvanou City For The Future, jejíž pilotní akcí byla prezentace v Budapešti.

Exhibice byla součástí maďarské národní konference o chytrých řešeních pro obce Civitas Sapiens 21, na níž byla Česká republika hlavním zahraničním partnerem a sloužila zároveň jako první neformální setkání rodící se Smart-city aliance. Návštěvníci se na ní mohli seznámit s komplexní českou nabídkou produktů a služeb pro města více než dvaceti tuzemských subjektů. Ti měli možnost jednat se zástupci maďarských regionů, municipalit obcí i konkrétních státních či soukromých institucí jako například dopravní podniky.

K vidění byly na straně jedné špičkové technologické aplikace pro dopravu a městkou infrastrukturu s využitím umělé inteligence, radiových signálů, dronů nebo 5G sítí, na druhé straně konvenčnější technologie, jejichž cílem je obecně vylepšit život v obci. Proto mohli návštěvníci vidět například technologiemi vybavený altán, řešení pro čistou vodu a vzduch nebo designový mobiliář,“ říká Dóra Egressy, ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade Maďarsko, která měla na starosti přípravu akce přímo v Budapešti. 

V rámci konference bylo prezentováno také video vytvořené metodou digitální animace. To představilo základní myšlenky konceptu City For The Future i všechny zapojené firmy. Video bylo odhaleno na plenárním zasedání konference v rámci vystoupení velvyslance ČR v Maďarsku Tibora Biala, který tak uvedl české vystavovatele maďarskému publiku velmi neotřelým způsobem. Společně s ním vystoupila za Českou republiku v úvodním panelu náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová.

V dalším bloku představila Marie Zezůlková, ředitelka Odboru regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Koncepci Smart Cities v ČR. Na vystoupení navázali zástupci regionů České republiky. 

Benefitem celé akce nebyla jen prezentace směrem k potenciálním klientům, i když i v tomto ohledu máme již konkrétní výstup, kde jedna ze zúčastněných firem přímo během výstavy podepsala smlouvu s řeckým partnerem. Přidanou hodnotou byla právě možnost setkání firem různých zaměření v oboru chytrých technologií díky čemuž se již nyní rýsují zajímavá partnerství, ze kterých může vzejít ještě komplexnější řešení spoluprací více subjektů,“ dodává Jan Špunda, vedoucí oddělení podpory internacionalizace pro výrazně inovativní MSP.

Klíčovým aspektem projektu City For The Future je fakt, že se nejedná o „akci na jedno použití“. Naopak je v plánu dlouhodobý rozvoj celého uceleného ekosystému prezentace chytrých řešení, a to jak fyzickou formou již zmiňované roadshow, tak i skrze digitální formáty. Již v hlavním městě Maďarska byla celá prezentace nasnímaná formou 3D scanu. Díky němu zůstane budapešťská výstava uchována pro dlouhodobé využití i po skončení akce. 

Jak společnosti, tak zástupci státu na tuto vizualizaci budou moci zvát návštěvníky z celého světa skrze zbrusu nový webový portál projektu. Exhibici City For The Future si pak bude možné projít na několik kliků na počítači, tabletu či smartphonu. Potenciální zájemce tak získá podrobné informace o všech vystavovatelích včetně obchodních kontaktů. Na webu bude k dispozici rovněž strukturovaný online katalog českých firem.

Ten se bude s dalšími projekty City For The Future organicky rozrůstat, aby ukázal celou šíří české smart city nabídky. Již nyní plánujeme další akce v Rumunsku a Španělsku. City For The Future bude zároveň klíčovou součástí světové výstavy Expo 2020 v Dubaji,“ uzavírá Špunda.

Akce City For The Future Budapest byla zrealizována pod záštitou vicepremiéra, ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy Karla Havlíčka a ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové. Byla podpořena projektem ekonomické diplomacie (PROPED) financovaným Ministerstvem průmyslu a obchodu. Prezentaci v Budapešti společně připravily zahraniční kancelář CzechTrade Maďarsko a Velvyslanectví České republiky v Maďarsku.