Datum:15. 2. 2024
Teritoriální zaměření:
Belgie - vlajka Belgie

Za obchodem do zahraničí. Belgie křižovatka světa

Centrum Evropy i země s přídechem dobrodružství. To nás tentokrát čeká, když znovu obujeme toulavé boty, abychom se poohlédli po zajímavých obchodních příležitostech v zahraničí.

Při zmínce o Belgii nás napadnou belgické hranolky, pralinky, Vlámové a Valoni a také evropské instituce. Pokud jde o hospodářství, jedná se o otevřenou ekonomiku, která se výrazně orientuje na export. Napomáhá jí také její strategická poloha. Nachází se na křižovatkách obchodních tras včetně námořní dopravy. Však také 80 % HDP Belgie tvoří vývoz zboží a služeb. Jedná se o zemi úspěšnou v získávání zahraničních investic, z velké části i v oblasti inovací. Výhodou Belgie pro zahraniční investory může být transparentní a ekonomicky stabilní prostředí. Slabinou naopak menší politická stabilita či předvídatelnost kvůli složité struktuře belgické federace a jejích hlavních politických proudů. Na ekonomickou sféru to však bezprostřední dopad nemá.

Belgie je zakládajícím členem EU i NATO. Dlouhodobě podporuje další prohlubování evropské integrace i výraznou koordinaci EU navenek. Přeje si strategickou autonomii EU s důrazem na posílení obraných kapacit Unie. Proto podporuje posílení evropského obranného průmyslu, protože má obecně obavy, aby průmysl v EU, respektive v Belgii nebyl znevýhodněn dotacemi udělovanými vládami v jiných částech světa. 

Při jednání s belgickými partnery může Čechy překvapit malá znalost a povědomí o reáliích nebo historii České republiky, která bývá i přes své dlouholeté členství v EU mechanicky řazena do tzv. východní Evropy. V tomto smyslu může být překvapením např. průmyslová tradice ČR nebo její historické propojení se západní Evropou. 

V každém případě obchodní výměna ČR a Belgie po překonání období pandemie od roku 2021 rostla. Nejvíce se z ČR vyváží osobní automobily, díly a příslušenství motorových vozidel anebo zařízení k ohřevu a chlazení. Naopak z Belgie se do České republiky nejvíce vozila léčiva nebo například kosmetické přípravky. 


Táhnou vodík, biotechnologie i vesmír 

A v jakých dalších oborech se skrývají příležitosti? Zejména v energetice. Významné možnosti budou v oblasti vodíkových technologií, kde se Belgie plánuje stát předním dovozcem čistého vodíku z mimoevropských zemí a potřebuje k tomu technická řešení, jako jsou například vysokotlakové nádoby s velkým objemem. Plánované ukončení provozu jaderných elektráren v roce 2025 bude vyžadovat řešení pro ukončení provozu stávajících jaderných reaktorů. Jaderné energie jako takové se ale Belgie nevzdává, protože se chce zaměřit na budoucí využití modulárních jaderných reaktorů. 

V této oblasti mohou Češi nabídnout své odborné kapacity. Belgie se s vládní podporou zaměřuje také na větrnou energetiku, v níž se chce stát předním producentem energie i lídrem v technických řešeních. V tomto sektoru bude potřebovat doplnit některá technologická řešení a komponenty. 

Zajímavý je i obor zdravotnictví a farmacie. Belgie je lídrem v aplikovaném výzkumu a vývoji v biotechnologiích. Spolupráce firem a výzkumů z ČR by mohly otevřít možnosti pro partnerství startupů i etablovaných projektů, do kterých Belgie přitahuje vysoké kapitálové investice. 

Perspektivní jsou i inovativní high tech obory, jako jsou polovodiče nebo letecký a obranný průmysl. Belgie má na svém území špičková výzkumná a vývojová pracoviště a byla zařazena Evropskou komisí do kategorie „inovačních lídrů“ v rámci EU, do níž bylo zařazeno pouze několik členských států EU. Jedním z těchto pracovišť je výzkumný a vývojový institut IMEC, který patří ke globálním lídrům v oblastech nanotechnologií a vývoje polovodičů a čipů. Partnerství s IMEC a dalšími pracovišti pro převod inovativních řešení do průmyslu může českým enším firmám otevřít cestu ke kapitálově silným projektům a k propojení s globálními hráči. IMEC, který je zapojen v globální akademické komunitě, nabízí konkrétní možnosti specializovaných pracovních pozic ve vědě a výzkumu. 

Národní plán obnovy Belgie i plány jeho federovaných regionů počítají také s velkou podporou digitalizace ve státní správě a ve školství. Nabízejí se příležitosti ve specifických oblastech kyberbezpečnosti, umělé inteligence a ochrany dat. V Belgii je v této oblasti významně rozvinutá startupová scéna. Zmínit musíme i železniční sektor. Vláda Belgie plánuje v rámci snižování emisí podporovat železniční dopravu osob i zboží. S tímto cílem plánuje vybudovat propojení s dalšími železničními sítěmi v EU, aby mohlo být např. přepravováno zboží z letiště v Lutychu, které je uzlem nejen pro leteckou dopravu zboží z Číny. Součástí tohoto úsilí budou projekty na podporu zelených technologií jako například využití vodíku v železniční dopravě. 

Belgie je zajímavá i pro ty, kteří míří vysoko. Hodně vysoko. V oblasti aeronautiky a vesmírného průmyslu je Belgie zaměřena ve své valonské části na mezinárodní projekty vývoje kosmické rakety Ariane 6 a také komponentů pro bojový letoun F‑35. V těchto projektech rozvíjí nové kapacity s perspektivou jejich využití pro další programy a zákazníky v civilní i vojenské oblasti. V obranném sektoru plánuje Belgie zapojení do dalších projektů vojenských letounů (SCAF, Tempest) a do vývoje nových typů tanků (MGCS). Belgie má také významný podíl malých a středních podniků. Valonská vláda na jejich podporu iniciovala technologické partnerství Wings, které 112 miliony eur dotuje 19 firem. 


Jak na belgickém trhu uspět 

Ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Belgie Pavel Zelenka upozorňuje, že při navazování obchodních kontaktů s Belgií je potřeba mít na pa‑měti, že se jedná o multikulturní zemi se třemi regiony (Vlámskem, Valonskem a Bruselem), v nichž se mluví třemi jazyky (francouzsky, nizozemsky, německy). „Ve Flandrech se bez problémů domluvíte anglicky, ve Valonii by to mohl být problém – tam se určitě hodí znalost francouzského jazyka,“ vyjmenovává. Belgie je podle něj mnoha velkými hráči využívána jako brána pro testování trhu pro nové výrobky. Zároveň je perfektní vstupní branou i do ostatních západoevropských zemí, není tedy zajímavá jen pro svůj domácí trh. Kdo chce uspět, musí přijít s originálními výrobky a s inovativními řešeními, které splňují podmínky udržitelnosti, a především musí být konkurenceschopné. 

„Na belgické partnery udělá dojem profesionální jednání s jasným cílem vedoucím ke spolupráci. Je třeba znát rozdíly mezi Flandry a Valony, hovořit k věci a nemluvit příliš obšírně. Jednání musí být vedeno s trpělivostí na vysoké profesionální úrovni s cílem win‑win pro obě strany,“ radí Zelenka. 

České firmy belgický trh zatím příliš dobře neznají a neorientují se ve struktuře belgického průmyslu a potenciálu. V tom Pavel Zelenka vidí prostor pro zlepšení, protože Belgie prý má velmi zajímavou kupní sílu obyvatelstva, nemluvě o sídle euro‑atlantických institucí. „Pokud dodávají například bezpečnostní produkty, výhodou může být i lokace NATO,“ podtrhuje. 


Autor: Daniel Mrázek, Komora 

Pozn. Věcné informace citujeme ze souhrnných teritoriálních informací, které připravuje Ministerstvo zahraničních věcí a publikuje je podnikatelský portál Businessinfo.cz.