Datum:3. 6. 2024

CzechTrade podepsal memorandum o spolupráci s Českou asociací umělé inteligence

Praha, 3.6.2024 - Agentura CzechTrade podepsala memorandum s Českou asociací umělé inteligence. Cílem dokumentu je deklarovat záměr vzájemné spolupráce a využití synergií obou společností, které mají zájem podporovat jak přímý export českých technologií využívajících umělou inteligenci, tak také nástroje AI k akceleraci stávajících vývozních aktivit českých exportérů. Memorandum v květnu podepsal generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal a komerční ředitel a předseda správní rady České asociace umělé inteligence Jakub Kubů.

„Umělá inteligence je již součástí našich životů a pokud se dobře uchopí, může být pro exportéry maximálním přínosem. Jsme moderní agentura a spojení CzechTrade s Českou asociací umělé inteligence je pochopitelným krokem a dává smysl. AI je důležitým tématem pro nás, ale i pro firmy, to vidíme při organizaci našich pitchů pro startupy, v rámci kterých posuzujeme potenciál začínajících firem na zahraničních trzích. Většina mladých firem prezentuje produkt nebo službu týkající se umělé inteligence a mohu potvrdit, že jejich řešení mají slibný potenciál. Česko hraje v oblasti umělé inteligence na globálních trzích významnou roli,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade.  

Memorandum mezi agenturou na podporu obchodu CzechTrade a Českou asociací umělé inteligence potvrzuje společný zájem připravovat, realizovat a propagovat vzájemně prospěšné akce podporující export technologií a nástrojů AI. Již první probíhající aktivitou je mise zástupců České asociace umělé inteligence do Singapuru za podpory agentury CzechTrade. Zástupci asociace se v rámci mise účastní konference Super AI Singapour 2024 a setkávají se také se svými protějšky sdružujícími fintechové singapurské firmy a dalšími subjekty působícími v tomto sektoru, se kterými diskutují například zkušenosti z implementace AI do průmyslu či best practices, vize a společné výzvy v oblasti globálního AI ekosystému.  

CzechTrade a Česká asociace umělé inteligence plánují pro exportéry také společně organizovat sérii vzdělávacích seminářů, které budou vždy detailně zaměřené na konkrétní téma jako například AI ve výrobní praxi nebo AI v obchodní praxi a další. Na tyto semináře bude navazovat mediální spolupráce s portálem BusinessInfo.cz, kde bude pro firmy připraven seriál článků a videorozhovorů zaměřených na využití AI v podnikání. 

„Založili jsme asociaci s cílem vytvořit jedinečnou platformu pro vzdělávání, networking, šíření informací, porozumění i hledání příležitostí, jak využívat umělou inteligenci pro lepší budoucnost. Našimi členy jsou firmy, které nabízí konkrétní AI řešení, ale také ty, které tato řešení chtějí implementovat. V současnosti máme 170 členů. Spolupráce s CzechTrade má pro nás význam s ohledem na pronikání vysoce technologických firem na zahraniční trhy a také propagaci českého know-how v této oblasti,“ uvádí Jakub Kubů, komerční ředitel a předseda správní rady České asociace umělé inteligence.

Kromě společných aktivit pro exportéry je memorandum zaměřeno i na interní aktivity agentury. Ze strany České asociace umělé inteligence se jedná o organizaci školení zaměřených na AI pro zaměstnance CzechTrade nebo navrhování vhodných nástrojů AI pro další zefektivnění práce agentury. 


O agentuře CzechTrade 
CzechTrade je agentura na podporu obchodu a již 27 let je partnerem českých firem na jejich cestě k exportním úspěchům. Jejím cílem je usnadnit českým firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh, podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí, a především eliminovat rizika spojená se vstupem na nové, neznámé trhy. Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade poskytují služby v 65 zemích na pěti kontinentech. Více informací na www.czechtrade.cz.

O České asociaci umělé inteligence
Česká asociace umělé inteligence byla založena v roce 2023. Podporuje vzdělávání a rozvoj v oblasti etické umělé inteligence, která smysluplně posouvá lidstvo vpřed a nezapomíná na blaho planety. To vše s cílem změnit obavy z revoluční technologie na efektivní spolupráci mezi lidmi a stroji. Členům asociace poskytuje právní pomoc, vzdělávání i mediální podporu. Více informací na www.asociace.ai


Kontakt pro média 
Jitka Nováčková (za CzechTrade) 
Manažerka vnějších vztahů a tisková mluvčí 
tel: +420 601 361 821 
e-mail: jitka.novackova@czechtrade.cz  


Simona Vondrová
Junior Account Manager
tel.: +420 775 986 531
e-mail: simona.vondrova@insighters.cz