Datum:13. 3. 2024

CzechTrade podporuje expanzi začínajících firem do zahraničí. Pro 6 nadějných startupů uspořádal další pitch v rámci služby Startup Entry

Praha, 13.3.2024 - Agentura CzechTrade podporuje v expanzi na zahraniční trhy také začínající firmy. V rámci služby Startup Entry, kde startupistům pomáhá s výběrem vhodného teritoria a rozvíjí jeho potenciál, uspořádala již druhý pitch pro 6 vybraných startupů. Před porotou složenou z odborníků agentury CzechTrade, CzechInvest a sítě inovačních center Ynovate prezentovaly své byznysové záměry startupy Aiviro, EnergoMachine, Lakmoos AI, Nomodo.io, The MAMA AI a SkiFi by Technologies for Freeride. Službou Startup Entry otevírá agentura sérii návazných služeb, které inovativním firmám pomáhají proniknout na zahraniční trhy.

Unikátní pitch v rámci služby Startup Entry agentury CzechTrade proběhl již podruhé. Jeho cílem je posoudit potenciál vybraných startupů na zahraničních trzích zejména z pohledu perspektivy nabízené služby či produktu. Celkem šest startupových firem prezentovalo své projekty zástupcům regionálních center CzechTrade napříč kontinenty a také dalším zástupcům ze sítě inovačních center Ynovate a agentury CzechInvest. „O akci projevilo zájem mnoho nadějných českých startupů, což nám ukazuje, jaký potenciál se v českých začínajících firmách skrývá a že mají stále větší zájem prosazovat své inovativní produkty a služby ve světě. Startupy se na nás obrací, když potřebují nasměrovat na ten správný zahraniční trh nebo zpracovat celkový business plán. S tím vším dokážeme pomoci, abychom maximálně podpořili růst mladých inovativních firem v zahraničí,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade.

Akce se zúčastnilo 6 českých startupů, přičemž každý měl na prezentaci 3 minuty. Poté byl desetiminutový prostor na dotazy od ředitelů zahraničních kanceláří CzechTrade a dalších členů hodnotící poroty. O služby CzechTrade mají zájem startupisté napříč obory, od software přes umělou inteligenci po unikátní cloudová řešení. „Všechny zapojené vybrané startupy, které měly možnost prezentovat v rámci Startup Entry pitche, působí na trhu méně než tři roky. I přesto rostou raketovou rychlostí a jejich produkty nebo služby mají slibný potenciál. Velmi rádi jim pomáháme otvírat dveře na ty správné trhy,“ popisuje Radomil Doležal a dodává, že v rámci pitche jsou startupy hodnoceny dle kritérií, jako jsou například konkurenční výhody, škálovatelnost nebo růstový potenciál. 

Následovat bude vyhodnocení prezentací a nabízených služeb či produktů se zúčastněnými řediteli zahraničních kanceláří a proběhne diskuze ohledně možností a příležitostí v daných teritoriích. V horizontu jednoho měsíce se zástupci CzechTrade spojí s jednotlivými účastníky s návrhem dalšího exportního postupu.  

Pitche se zúčastnil startup Aiviro s řešením umělé inteligence pro univerzální ovládání uživatelského rozhraní a inteligentní zpracování dokumentů, dále startup EnergoMachine, který nabízí cloudovou aplikaci pro optimalizaci a řízení energetických systémů. Aplikace umožňuje zapojení fotovoltaických elektráren (FVE), bateriových úložišť a spotřebičů flexibilní výroby. Prezentoval i startup Lakmoos AI s datovými modely umělé inteligence, které simulují rozhodování cílových skupin nebo startup Nomodo.io, který nabízí řešení pro vývojáře umožňující řídit strukturu serverů a aplikací napříč cloudy. Prezentace se zúčastnil také startup The MAMA AI, jehož řešení pomocí umělé inteligence umožňuje přirozenou konverzaci mezi člověkem a strojem napříč jazyky. A svůj unikátní projekt SkiFi, který přispívá ke zvýšení bezpečnosti lyžařů ve volném terénu, představil Zdenek Zeiner z Technologies for Freeride.


První Startup Entry pitch ovládl startup Filuta AI se svým využitím kompozitní AI

První pitch služby Startup Entry proběhl v rámci aktivit CzechTrade na Mezinárodním strojírenském veletrhu 2023 (MSV) v Brně. Největší ohlas vzbudil startup Filuta AI se svým řešením kompozitní AI, která „učí sama sebe“. Jedná se o unikátní řešení, které probíhá uvnitř sebe sama, díky čemuž může navrhovat a realizovat nejlepší způsob automatizace a optimalizace operací ve firmách až desetkrát rychleji. K tomu však nabízí i mnoho dalších AI-based produktů. „To, co nás odlišuje od ostatních, je mimo jiné samoučení a automatická syntéza symbolických domén, což umožňuje nasazení desetkrát rychlejší než u běžných řešení AI. Naše platforma je navržena tak, aby nenahrazovala lidské odborné znalosti, ale aby je rozšiřovala a zjednodušovala složité problémy reálného světa do použitelných hierarchií pomocí složené AI,“ říká Filip Dvořák, zakladatel společnosti Filuta AI a dodává: „Už od začátku máme ambice expandovat do USA, což se nám také díky účasti na pitchi v rámci služby Startup Entry CzechTrade daří. V současné době máme uzavřenou další spolupráci v rámci zahraniční kanceláře CzechTrade v texaském Austinu.“

 

CzechTrade významně rozšiřuje služby pro startupisty

České startupy s ambicemi obchodovat v zahraničí mají v současné době možnost využít tří služeb. Kromě zmíněné Startup Entry mohou využít navazující službu Startup Zone, prostřednictvím které mohou prezentovat svá řešení na veletrzích zaměřených na inovace. Služba Czech Startup Days zase nabízí účast na pitchi před zahraničními investory včetně doprovodného programu, kterým jsou panelové diskuze, workshopy s investory nebo prezentace „best practice“.

Více informací o službách pro startupy je uvedeno na webu CzechTrade


O agentuře CzechTrade 
CzechTrade je agentura na podporu obchodu a již 26 let je partnerem českých firem na jejich cestě k exportním úspěchům. Jejím cílem je usnadnit českým firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh, podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí, a především eliminovat rizika spojená se vstupem na nové, neznámé trhy. Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade poskytují služby v 64 zemích na pěti kontinentech.
www.czechtrade.cz


Kontakt pro média 
Jitka Nováčková (za CzechTrade) 
Manažerka vnějších vztahů a tisková mluvčí 
tel: +420 601 361 821 
e-mail: jitka.novackova@czechtrade.cz  


Simona Vondrová
Account Executive
tel.: +420 775 986 531
e-mail: simona.vondrova@insighters.cz