Datum:10. 5. 2022

CzechTrade slaví 25. výročí. Za čtvrt století našel tisícům exportérů v zahraničí nové odběratele

Praha, 10.5.2022 - Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade si připomíná 25 let od svého založení. Za dobu své existence představila světu více než 3 200 úspěšných exportních projektů z České republiky. Pro české exportéry CzechTrade zrealizoval celkem 35 545 zakázek a zajistil konkrétní obchodní příležitosti formou 42 570 poptávek firem z celého světa. CzechTrade je součástí vládní podpory exportu a poskytuje informační a asistenční služby českým firmám, které podnikají na zahraničních trzích.

Při pomoci českým exportérům se CzechTrade opírá o vlastní zahraniční síť, která čítá 50 kanceláří působících pro 57 zemích na 5 kontinentech. Ročně poskytnou ředitelé zahraničních kanceláří a místní kvalifikovaní odborníci v průměru 4 500 konzultací na exportní témata. Jednoznačně mezi nejoblíbenější služby, které ročně využije až 800 firem, a které realizují přímo specialisté ze zahraničí, patří ověření zájmu o výrobek a společné prezentace na veletrzích po celém světě.

Agentura každoročně pořádá Meeting Point CzechTrade, největší proexportní B2B akci v Česku, kde zástupci firem konzultují s řediteli zahraničních kanceláří své obchodní záměry na zahraničních trzích.

„Za 25 let existence agentury CzechTrade prošel svět dynamickými změnami. CzechTrade ovšem vždy dokázal na tyto změny rychle reagovat a poskytnout exportérům nadstandardní servis. Příkladem je současná krize na Ukrajině, která měla na část českých exportérů zásadní dopad. My jsme ovšem nezaváhali a nabídli jsme jim pomocnou ruku,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel agentury CzechTrade.

Otevření nové kanceláře v Gruzii v reakci na válku na Ukrajině

V současné době se CzechTrade věnuje mimo jiné pomoci českým exportérům, kteří se potýkají s komplikacemi spojenými s válkou na Ukrajině. „Ukrajina a Rusko představovaly pro některé české firmy klíčové trhy. Teď, když jsou tyto trhy téměř uzavřené, potřebují pro své produkty najít náhradní odbytiště. Firmám s tím aktivně pomáháme. Na začátku května jsme například otevřeli nové zastoupení v Gruzii a během roku otevřeme minimálně další dvě kanceláře na pečlivě vybraných perspektivních trzích,“ komentuje Radomil Doležal.

Letos CzechTrade rozšířil své portfolio o nové služby jako je Exportní inkubátor. „Tato služba umožňuje firmě rozvíjet podnikání, využívat kanceláře a poradenské služby v zahraničí po dobu až šesti měsíců,“ vysvětluje Radomil Doležal. Další přidanou službou jsou Exportní aliance, které sdružují firmy tak, aby byla jejich prezentace v zahraničí efektivnější. „Členové aliance sdílí náklady, ale i know-how. Jejich produkty se navzájem doplňují,“ říká generální ředitel agentury CzechTrade.

CzechTrade vzdělává exportéry 

Agentura díky službě exportního vzdělávání realizuje odborné semináře a školení, i firemní školení na míru. „Semináře nejsou zaměřené pouze na mezinárodní obchod, ale také na manažerské nebo komunikační dovednosti. České firmy učíme především na příkladech z praxe,“ upřesňuje generální ředitel agentury.

CzechTrade sleduje nové trendy i v oblasti průmyslového designu a může tak radit českým firmám, jak nejlépe využít design v praxi. „Skrze národní platformu Design Centrum CzechTrade spolupracujeme s designéry. České firmy tak mohou využít práci renomovaných profesionálů, uplatnit kvalitní design a zvýšit tím svou konkurenceschopnost na zahraničních trzích,“ vysvětluje Radomil Doležal.

Zprávy, rady a návody pro české podnikatele 

Pomoci firmám zorientovat se v podnikatelském prostředí a dostat se snadno a rychle k ověřeným informacím zajišťuje od roku 2001 agentura CzechTrade přes portál BusinessInfo.cz, jehož gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Příběhy úspěšných exportérů, které se zde také prezentují, inspiruje další podnikatele k využívání služeb státu, jež jim výrazně usnadní vstup na zahraniční trhy. BusinessInfo.cz se stal stabilní součástí českého mediálního trhu. Rozsahem svého obsahu je tento portál naprosto unikátní a patří mezi nejnavštěvovanější ekonomická online média.