Datum:22. 3. 2024

CzechTrade spustil nové projekty na podporu konkurenceschopnosti českých firem. Celková výše podpory může dosáhnout na desítky milionů korun

Praha, 22.3.2024 - Agentura CzechTrade připravila pro období let 2024-2027 dva nové projekty, jejichž cílem je podporovat vstup a působení malých a středních podniků na zahraničních trzích, a to prostřednictvím jejich účasti na vybraných specializovaných výstavách a veletrzích. Podpora bude poskytována formou zvýhodněných služeb, v rámci projektu Nové marketingové modely veletržních účastí 2 (NOVUMM 2) půjde o částku až do výše 120 000 Kč na účast na jedné akci, v rámci projektu Nové marketingové modely veletržních účastí v oblasti klíčových technologií 2 (NOVUMM2KET) to bude až 160 000 Kč. Projekt NOVUMM 2 nabídne 60 veletrhů zaměřených na prioritní obory českého průmyslu, u NOVUMM2KET to bude 60 veletrhů zaměřených především na oblast klíčových technologií, na každém veletrhu se navíc koná doprovodná akce. U podobných projektů v minulosti dosáhla celková výše poskytnuté podpory téměř 94 000 000 korun.

„Projekty NOVUMM 2 a NOVUMM2KET bezprostředně navazují na úspěšné projekty realizované agenturou CzechTrade v předchozím programovém období, v jejichž rámci bylo podpořeno 1403 účastí českých malých a středních podniků na celkem 167 zahraničních veletrzích,“ říká Martina Handrlicová, ředitelka odboru fondů EU a kreativních průmyslů s tím, že nové projekty představují rozšířené možnosti podpory a poskytovaných služeb.

První zahraniční akce proběhnou v březnu letošního roku. Realizace projektu NOVUMM 2 je zahájena veletrhem COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA, který se koná od 21. března do 24. března. Na něj naváže veletrh GLOBAL INDUSTRIE v termínu od 25. března do 28. března v Paříži

Projekt NOVUMM2KET podpoří v termínu 17. – 20. 4. významnou akci AERO Friedrichshafen 2024, které se každoročně účastní okolo 15 českých firem z oboru všeobecného letectví. „Letos se uskuteční jubilejní 30. ročník leteckého veletrhu AERO Friedrichshafen 2024, jehož největším letošním tématem je udržitelnost a budoucnost aviatiky. Agentura CzechTrade zde plánuje společnou českou účast pro široké spektrum inovativních společností, které mají možnost získat podporu z projektu,“ dodává Martina Handrlicová.

Projekty jsou spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

Více informací k NOVUMM 2 a NOVUMM2KET je uvedeno na webových stránkách agentury CzechTrade, kde je také odkaz na přihlášení do projektů přes dotační portál AIS MPO (https://aisportal.mpo.cz ).


O agentuře CzechTrade 
CzechTrade je agentura na podporu obchodu a již 26 let je partnerem českých firem na jejich cestě k exportním úspěchům. Jejím cílem je usnadnit českým firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh, podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí, a především eliminovat rizika spojená se vstupem na nové, neznámé trhy. Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade poskytují služby v 64 zemích na pěti kontinentech.
www.czechtrade.cz


Kontakt pro média 
Jitka Nováčková (za CzechTrade) 
Manažerka vnějších vztahů a tisková mluvčí 
tel: +420 601 361 821 
e-mail: jitka.novackova@czechtrade.cz  


Simona Vondrová
Account Executive
tel.: +420 775 986 531
e-mail: simona.vondrova@insighters.cz