Datum:21. 2. 2023

Export má v roce 2023 nakročeno navázat na uplynulý dynamický rok. Na Meeting Point CzechTrade konzultoval exportní plány rekordní počet firem

Praha, 21.2.2023 - Česko loni zaznamenalo rekordní úroveň vývozu navzdory ruské agresi vůči Ukrajině. Na zahraniční trhy se navíc zaměřuje stále více českých společností. O rozvoj podnikání v nových teritoriích a internacionalizaci svých obchodních aktivit projevilo na jedné z největších tuzemských proexportních akcí zájem 404 firem. S ohledem na tyto skutečnosti Ministerstvo průmyslu a obchodu i agentura CzechTrade očekávají, že i přes posilující korunu dojde u českého exportu v roce 2023 k dalšímu pozitivnímu vývoji. Podpora exportních aktivit tuzemských firem je také jednou z priorit současné vlády, což na akci pro podporu vývozu zdůraznil ministr financí Zbyněk Stanjura.

Kongresovém centru Praha se sešli zástupci českých firem z celého Česka napříč všemi obory. Naprostou většinu účastníků akce spojuje podobný motiv – hledání nových zahraničních trhů jako reakce na složitější ekonomické podmínky. „Klienti po zahraničních kancelářích často vyžadují komplexnější služby. Nejen vyhledání a oslovení obchodních partnerů, ale i detailní analýzy tržního potenciálu,“ vysvětluje generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal s tím, že více než dříve se společnosti orientují na trhy mimo Evropu a místo subdodávek a základního spotřebního zboží se soustředí na technologické produkty s vyšší přidanou hodnotou. V tomto směru hrají klíčovou roli nejen Exportní inkubátory a Exportní aliance, ale také Design Centrum agentury CzechTrade.

Příležitosti pro české exportéry se výrazně rozvíjí ve Spojených státech. Na to agentura CzechTrade reaguje lepším pokrytím tamního trhu, když v letošním roce otevře zahraniční kancelář v texaském Austinu, kde doposud žádná česká entita na podporu exportu nepůsobila. Největší zájem je však stále o geograficky nejbližší trhy v rámci Evropy. Podle odborníků CzechTrade roste počet firem, které chtějí do oblasti střední Evropy exportovat služby, zejména různá digitální řešení. Zároveň si firmy více uvědomují význam produktového designu, který umí vtělit do finální podoby jejich výrobků. Současně se čeští vývozci posunují výše v hodnotovém řetězci, přibývá firem, které nabízejí finální produkty.

Pozitivní vývoj českého exportu 
Loňský rok byl z hlediska exportu rekordní i přes doznívající důsledky pandemie covid-19 a ruskou agresi vůči Ukrajině. Navzdory okolnostem došlo k meziročnímu růstu vývozu výrobků a služeb o 13,3 %, tedy v celkové výši 4 473,9 miliard korun. „Ačkoli Česko se v loňském roce s pandemií již téměř nepotýkalo, řada zejména asijských zemí v čele s Čínou udržovala řadu omezení, které měly negativní dopad na mezinárodní obchod. Ještě větší otřes nejen pro české exportéry znamenala invaze ruských vojsk na Ukrajinu,” uvádí zástupce vrchního ředitele sekce EU a zahraničního obchodu MPO Lukáš Prokeš s tím, že český vývoz na Ukrajinu se hned v březnu meziročně snížil o tři čtvrtiny. Od srpna se pak vrátil v jednotlivých měsících k dvojcifernému meziročnímu růstu. Český statistický úřad tak zaznamenal celkový meziroční pokles vývozu na Ukrajinu o 7,9 %. I proto MPO vnímá, pro zajištění trvalého a stabilního růstu exportu, jak dodává Lukáš Prokeš, „podporu exportu jako klíčový úkol pro MPO a agenturu CzechTrade, a to nejen posilováním marketingu českých společností například skrze účasti na veletrzích či poskytováním na míru šitých služeb prostřednictvím agentury CzechTrade, ale i koncepčnější změnou cílenou na posílení pozic českých společností v dodavatelských řetězcích, posilování přítomnosti v zahraničí a zvyšování přidané hodnoty jejich exportu.“

Českému exportu do ostatních teritorií se tedy naopak dařilo velice dobře. Největší část vývozu mířila jako obvykle do Evropské unie, zejména Německa, které je pro české firmy nejsilnějším obchodním partnerem. K rozvoji exportních příležitostí výrazně přispěla také agentura CzechTrade. „Společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zahraničních věcí jsme se zaměřili na stabilizaci zahraniční sítě CzechTrade a otevření nových kanceláří. Díky tomu dnes mohou firmy konzultovat své exportní plány a získat podporu v Gruzii, Kataru, v texaském Austinu či na Filipínách,” říká ministr financí Zbyněk Stanjura s doplněním, že v přípravě je posílení agentury CzechTrade a její kapacity také na klíčových evropských trzích, tedy ve Velké Británii a Německu. „Velmi dobře si uvědomujeme obtížnost situace, které české firmy čelí. Fungující export českých firem pomůže celé naší ekonomice.   Proto děláme systémové kroky, aby podpora z veřejných institucí byla co nejširší. Ministerstvo financí tak například podpořilo v loňském roce vytvoření zvláštního záručního programu EGAP+, který pomáhá českým společnostem. Stejně tak spolu s MPO hledáme zdroje, jež nám umožní minimálně udržet stávající nástroje proexportní podpory,” dodává ministr financí Zbyněk Stanjura.

Právě při vstupu především na vzdálenější a kulturně výrazně odlišnější trhy je podpora ze strany agentury pro firmy klíčová. „V loňském roce pomáhalo naše zastoupení v Mexiku realizovat vývoz křišťálových mís a váz do Dominikánské republiky. Šlo o první export do této země s přispěním CzechTrade,” říkágenerální ředitel CzechTradeRadomil Doležal a dodává: „Rostoucí zájem českých firem o exotičtější destinace potvrzuje také letošní ročník Meeting Point CzechTrade. Konzultací proběhlo celkem téměř 1 500, čímž se blížíme ke stoprocentní obsazenosti. Plně obsazeny byly schůzky se zahraničními kancelářemi CzechTrade Indie, Velká Británie a Irsko. Největší zájem byl jako tradičně o konzultace zaměřené na blízká teritoria jako jsou Německo, Rakousko, Polsko či Spojené království.“

Meeting Point CzechTrade 
21. ročníku akce se zúčastnilo 52 ředitelů zahraničních kanceláří, novinkou byli zástupci z Filipín, Kataru, Arménie a země střední Ameriky a Karibiku, jako Dominikánská republika, Kostarika, Panama nebo Guatemala. „Firmy během konzultací řeší konkrétní exportní příležitosti či podmínky k obchodování, ale také způsob komunikace, který je pro každý trh specifický. Meeting Point CzechTrade patří mezi naše nejdůležitější akce roku, ředitelé zahraničních kanceláří se zástupci firem probírají nejvhodnější teritorium a pomáhají zpřesnit exportní záměr firem,“ vysvětluje Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade s tím, žetato akce je každoročně pro desítky zájemců o export prvním krokem k úspěšné expanzi, a to i na vzdálenější trhy.

Další konzultace poskytly specialistky z Klientského centra pro export a Design Centra CzechTrade. „Po konzultacích s firmami mohu říct, že si firmy uvědomují důležitost vizuální podoby značky nebo produktu, s čímž jim budeme pomáhat i nadále. Informace jsme poskytovali také k dotační výzvě Design Credits, která stále běží a je určená malým a středním podnikům. Ty mohou podat žádost o dotaci ve výši až 200 tisíc korun do 31. července. Dotace jim nabídne pomoc profesionálních designérů, kteří firmám poskytnou designový základ, což je nejenom pro jejich marketingové účely důležitý krok v potenciální expanzi,“ říká Zuzana Sedmerová, vedoucí Design Centra CzechTrade.

O agentuře CzechTrade 
CzechTrade je agentura na podporu obchodu a již 25 let je partnerem českých firem na jejich cestě k exportním úspěchům. Jejím cílem je usnadnit českým firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh, podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí, a především eliminovat rizika spojená se vstupem na nové, neznámé trhy. Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade poskytují služby v 64 zemích na pěti kontinentech.

Kontakt pro média
Radim Darebník (za agenturu)
Senior Account Manager
tel.: +420 723 768 846
e-mail: radim.darebnik@inisghters.cz

Jitka Nováčková (za CzechTrade)
Manažerka vnějších vztahů a tisková mluvčí
tel.: +420 601 361 821 

e-mail: jitka.novackova@czechtrade.cz