Datum:1. 6. 2022

EXPORT NEWS 01/2022

Čtvrtletní newsletter agentury CzechTrade

Newsletter agentury CzechTrade nazvaný EXPORT NEWS vám, exportérům, bude každé čtvrtletí poskytovat informace jednak o dění v CzechTrade, a také o exportu České republiky. V prvním vydání se dočtete o nových službách a projektech, kterými podporujeme internacionalizaci českých firem. Projekty jako Exportní inkubátory a Exportní aliance se velmi slibně rozbíhají a letos se jim budeme ve velké míře věnovat. Dále přinášíme přehled nejdůležitějších akcích v ČR i ve světě a věnujeme se výsledkům zahraničního obchodu. První vydání EXPORT NEWS se samozřejmě dotýká dění na Ukrajině, kdy CzechTrade na tuto situaci hned od počátku konfliktu reagoval spuštěním Krizového poradenství pro firmy exportující na Ukrajinu a do Ruska a pomáhal firmám zorientovat se v této nelehké době.

EXPORT-NEWS_2022-I (2,3 MB)