Datum:28. 6. 2023

Generální ředitel CzechTrade podepsal memorandum s generálním komisařem o spolupráci na přípravě české účasti na EXPO 2025

Praha, 28.6.2023 - Memorandum mezi agenturou na podporu obchodu CzechTrade a Kanceláří generálního komisaře, která je součástí příspěvkové organizace Ministerstva zahraničních věcí Česká centra, stvrzuje spolupráci při přípravě a realizaci české účasti na Expo 2025 v Japonsku. Dokument, který v pondělí ve večerních hodinách v Praze slavnostně podepsali generální ředitel CzechTrade Radomil Doležal a generální komisař Ondřej Soška mimo jiné potvrzuje zajištění řádné a důstojné reprezentace České republiky na Všeobecné světové výstavě Expo.

Memorandum agentury CzechTrade a Kanceláře generálního komisaře (KGK) Českých center deklaruje záměr spolupracovat v průběhu let 2023 až 2025 při přípravě, propagaci, medializaci a následné realizaci české účasti na Všeobecné světové výstavě Expo, která v roce 2025 proběhne v japonském městě Ósaka. „Věříme, že Expo 2025 vzbudí u českých firem zájem o japonský trh a zároveň japonský trh bude mít v hledáčku české výrobky. Firmy budou potřebovat pomoct se vstupem do tohoto teritoria a my jsme připraveni poskytovat profesionální exportní podporu prostřednictvím našich asistenčních či poradenských služeb nebo zprostředkováním setkání s klíčovými obchodními partnery,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade.

„Světové výstavy Expo jsou největší společenskou událostí na světě, které umožňují jednotlivým účastnickým zemím představit své nejlepší nápady, myšlenky a inovace, ale i kulturní bohatství a další národní aspekty široké i odborné veřejnosti. Japonští organizátoři Expo 2025 očekávají na 30 milionů návštěvníků, proto je potřeba tuto akci využít pro posílení naší národní značky v Japonsku i širším regionu Asie Pacifiku. Díky účasti na Expo 2025 chceme ve spolupráci s agenturou CzechTrade pomoci českým exportérům otevřít nové perspektivní trhy,“ říká Ondřej Soška, generální komisař české účasti na Expo 2025.

Stěžejním tématem české účasti je Talent a kreativita pro život. Návštěvníkům se Češi chtějí představit jako kreativní národ s globálním přesahem. KGK zamýšlí představit významné české firmy, místní exportéry, startupy a inovace. Spolupráce mezi oběma subjekty zahrnuje vzájemnou propagaci a popularizaci aktivit partnerů memoranda jak v Česku, tak i zahraničí, realizaci společných projektů v oblasti podpory exportérů a v neposlední řadě také snahu společně otevřít novou zahraniční kancelář CzechTrade v japonském městě Ósaka.

„Partnerství s Expo týmem nám dává možnost naši podporu napojit na dění okolo Expa formou zřízení kanceláře CzechTrade v Ósace a rozšířit tak služby stávající tokijské zahraniční kanceláře na oblast Kansai. Region Kansai zahrnující aglomeraci měst Ósaka, Kjóto, Kóbe, Nara a jiné s vazbami na další průmyslová centra v Nagoji, Hirošimě, Fukuoce a Okajamě je přirozeně druhým nejvýznamnějším průmyslovým a obchodním centrem země. Samotný region Kansai představuje cca 28 % HDP Japonska, svou velikostí je tedy srovnatelný s celou Jižní Koreou. Širší region západního Japonska, jehož je Ósaka centrem, pak přibližně 56 % HDP celé země,“ dodává Radomil Doležal.

Agentura CzechTrade aktuálně poskytuje českým exportérům podporu v Japonsku prostřednictvím sdílené kanceláře CzechTrade a CzechInvest v Tokiu. Vzhledem ke zvyšujícím se poptávkám z tamního trhu je vetší podpora CzechTrade přímo v teritoriu důležitým strategickým krokem.

Kancelář generálního komisaře účasti České republiky na Všeobecné výstavě Expo je součástí sítě Českých center, kterou v současnosti tvoří 26 poboček na 4 kontinentech, od ledna 2023.

O agentuře CzechTrade 
CzechTrade je agentura na podporu obchodu a již 25 let je partnerem českých firem na jejich cestě k exportním úspěchům. Jejím cílem je usnadnit českým firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh, podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí, a především eliminovat rizika spojená se vstupem na nové, neznámé trhy. Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade poskytují služby v 64 zemích na pěti kontinentech. 

O české účasti na EXPO 2025
Česká republika se jako samostatný stát zúčastní světové výstavy EXPO pošesté. Funkci generálního komisaře zastává od září 2022 Ondřej Soška, který loni na jaře vyhrál výběrové řízení Ministerstva zahraničních věcí České republiky se svou koncepcí a tématem „Talent a kreativita pro život“. Česko by se v Ósace mělo prezentovat nejen tím, co Japonci velmi dobře znají a dlouhodobě obdivují, například českým sklem a vážnou hudbou, ale zejména českými inovacemi, nanotechnologiemi, perspektivními startupy a talenty z regionů. Více informací na www.expo2025czechia.com

Jitka Nováčková (za CzechTrade) 
Manažerka vnějších vztahů a tisková mluvčí 
Tel: +420 601 361 821 
E-mail: jitka.novackova@czechtrade.cz
 

Přílohy: 
20230628_Generalni-reditel-CzechTrade-podepsal-memorandum-s-generalnim-komisarem-o-spolupraci-na-priprave-ceske-ucasti-na-EXPO-2025 (48,5 kB)

Fotogalerie: