Datum:9. 5. 2023

Komentář generálního ředitele CzechTrade Radomila Doležala k výsledkům českého exportu za březen 2023

Podle aktuální statistiky zahraničního obchodu můžeme pozorovat, že v měsíci březnu se exportérům dařilo vyvážet své produkty do zahraničí s meziročním růstem 7,7 %. Nicméně v březnu sledujeme u tohoto ukazatele snížení dynamiky oproti předchozím měsícům a také mírné poklesy exportu v rámci meziměsíčního srovnání.

Nejvyšší meziroční nárůst je u vývozu na Ukrajinu, ovšem zde se projevila nízká srovnávací základna z loňského roku, kdy došlo k propadu exportu z důvodu začínajícího válečného konfliktu. Dalšími zeměmi s vyšším meziročním růstem jsou Ázerbájdžán a Kazachstán. Co se týče českého exportu ze sektorového pohledu, největší meziroční nárůst zaznamenaly motorová vozidla a elektrická zařízení.

Jsme také rádi, že si čeští exportéři začínají uvědomovat, jak důležitá je vizuální stránka produktu a mají zájem o nové služby Design Centra CzechTrade, jako je Design Trend Monitoring a Tržní Potenciál Design-Inovace, díky kterým mohou kvalifikovaněji nastavit konkurenční výhody svých nových výrobků uváděných na zahraniční trh.

Výsledky zahraničního obchodu se zbožím za říjen 2023 čtěte na webových stránkách Českého statistického úřadu.


Kontakt pro média 
 Simona Vondrová

 Account Executive
 tel.: +420 775 986 531
e-mail: simona.vondrova@insighters.cz
 
Jitka Nováčková (za CzechTrade) 
 Manažerka vnějších vztahů a tisková mluvčí 
 Tel: +420 601 361 821 
 E-mail: 
jitka.novackova@czechtrade.cz