Datum:8. 1. 2024

Komentář generálního ředitele CzechTrade Radomila Doležala k výsledkům českého exportu za listopad 2023

Statistiky zahraničního obchodu za měsíc listopad ukazují meziroční pokles vývozu o 2,6 %, meziměsíčně je to pak o 1,4 %. Po mírně kladném výsledku v říjnu se vývoz v listopadu opět vrací do záporných čísel a pokles vývozu se projevil ve většině odvětví.

Mezi nejvíce rostoucí položky vývozu patřily motorová vozidla a ostatní dopravní prostředky, které ovšem nedokázaly vyrovnat pokles vývozu ve většině odvětví. V listopadu se export meziročně nejvíce zvýšil do zemí, jako jsou Japonsko a Indonésie, které mají ovšem výrazně nižší podíl na vývozu oproti Německu. Naopak pozorujeme mírný meziroční pokles exportu na sousední trhy, jako je Německo nebo Slovensko, výrazný pokles je u Rakouska.

Letos máme pro české exportéry připravenou řadu akcí, už v únoru mohou konzultovat své exportní plány na tradičním Meeting Pointu CzechTrade v Praze. V návaznosti na naši strategii se ještě více zaměříme na přesně vydefinované perspektivní sektory, které jsme stanovili na základě identifikovaných příležitostí v zahraničí a potenciálu domácích firem. Kromě tradičních sektorů podpoříme startupy a vysoce inovativní firmy, a to například dalším rozvojem projektů, jako je City For The Future nebo Exportní aliance. Stávající aliance, včetně nejnovější Bound by Jewellery, která podporuje internacionalizaci českého šperkařského designu, plánujeme doplňovat o další, nabízí se oblast obnovitelných zdrojů. Kromě toho zahájíme provoz celkem čtyř nových zahraničních kanceláří, mimo jiné i v japonské Ósace.

Výsledky zahraničního obchodu se zbožím za listopad 2023 čtěte na webových stránkách Českého statistického úřadu. 


O agentuře CzechTrade 
CzechTrade je agentura na podporu obchodu a již 26 let je partnerem českých firem na jejich cestě k exportním úspěchům. Jejím cílem je usnadnit českým firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh, podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí, a především eliminovat rizika spojená se vstupem na nové, neznámé trhy. Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade poskytují služby v 64 zemích na pěti kontinentech.
www.czechtrade.cz


Kontakt pro média 
Simona Vondrová
Account Executive
tel.: +420 775 986 531
e-mail: simona.vondrova@insighters.cz
 
Jitka Nováčková (za CzechTrade) 
Manažerka vnějších vztahů a tisková mluvčí 
tel: +420 601 361 821 

e-mail: jitka.novackova@czechtrade.cz