Datum:6. 10. 2022

Meeting Point CzechTrade na Mezinárodním strojírenském veletrhu nabízí konzultace s 22 řediteli zahraničních kanceláří

Praha, 6.10.2022 - Meeting Point CzechTrade, který nabízí exportérům osobní setkání s řediteli zahraničních kanceláří, právě probíhá na Mezinárodním strojírenském veletrhu (MSV) v Brně. Firmy konzultují s 22 zahraničními ředitelkami a řediteli, kteří zde pomáhají řešit a posouvat exportní aktivity v 31 zemích. Součástí doprovodného programu agentury na veletrhu byl také odborný seminář zaměřený na obchodní příležitosti v konkrétních teritoriích a seminář týkající se online marketingu v Německu.

Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade je součástí České národní expozice, kterou zastřešuje Ministerstvo průmyslu a obchodu na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Čeští exportéři mají příležitost účastnit se Meeting Pointu CzechTrade. Během půlhodinové konzultace se radí s odborníky působícími v různých světových teritoriích. Vzhledem k bohatým zkušenostem zahraničních kanceláří na daném trhu firmy řeší konkrétní exportní příležitosti či podmínky k obchodování, ale také způsob komunikace, který je pro každý trh specifický. „Meeting Point CzechTrade je nedílnou součástí doprovodného programu strojírenského veletrhu už od roku 2012 a patří mezi naše nejdůležitější akce roku. Pro firmy jsou konzultace na jednom místě s našimi odborníky příležitostí získat cenné informace, které nejsou dostupné z žádných jiných zdrojů. Naši experti se zástupci firem prokonzultují nejvhodnější teritorium a pomohou zpřesnit exportní záměr firem. Tato akce může být pro zájemce o export prvním krokem k úspěšné expanzi, a to i na vzdálenější trhy,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade.

Rozmanitost exportních teritorií přináší nové příležitosti 
Na akci se registrovalo 121 firem a je naplánováno celkem 330 konzultací s řediteli zahraničních kanceláří. Další konzultace dnes poskytují specialistky z Klientského centra pro export a Design Centra CzechTrade. Největší zájem je o konzultace zaměřené na blízká teritoria jako jsou Rakousko, Polsko a Německo. Letos se rychle zaplnily i vzdálenější trhy, Čína, USA a Kazachstán. Na místě jsou přítomni zástupci zahraničních kanceláří jak ze zemí Evropské unie, tak i z těch vzdálenějších, jako je Ázerbájdžán, Indie, Kolumbie nebo Kyrgyzstán. Také spektrum zájemců o zahraniční trhy je z hlediska specializace široké, a to od chemického průmyslu nebo zdravotnické techniky až po letecký průmysl. „CzechTrade provozuje kanceláře jak v evropských metropolích, tak i v afrických obchodních kolébkách, jako je například Nigérie, kde je způsob obchodního jednání pochopitelně odlišný, ale velmi atraktivní,“ dodává Radomil Doležal.

V rámci doprovodného programu veletrhu pod hlavičkou CzechTrade proběhly dva odborné semináře, jejichž kapacita se kompletně naplnila. Na teritoriálním semináři prezentovali odborníci ze zahraničních kanceláří obchodní příležitosti v Indii, USA a Kazachstánu, kde CzechTrade otevřel nebo otevře své exportní inkubátory1). Mimo jiné zaznělo, že ochrana a tvorba životního prostředí, nanotechnologie, zdravotnická technika nebo letecký průmysl jsou perspektivní obory pro export do Indie. V USA je atraktivním odvětvími pro české firmy doprava nebo elektromobilita a v Kazachstánu jsou na vzestupu obory, jako je strojírenství, těžební obory nebo energetika. Druhý seminář byl zaměřený na online marketing v Německu, na porovnání běžných marketingových nástrojů a na konkrétní podmínky online expanze do DACH regionu. Účastníci získali tipy a rady, jak na úspěšný export v německy mluvících zemích nebo jak si najít kontakty na německém trhu.

Návrat na Ukrajinu 
CzechTrade v září znovuobnovil své zastoupení v Kyjevě, kam se vrátila také ředitelka kanceláře Oksana Antonenko. Zástupci firem mají na Meeting Pointu CzechTrade příležitost konzultovat aktuální exportní příležitosti, které Ukrajina v rámci obnovy nabízí. „Firmy si uvědomují, že musí být připraveny, aby vstoupily na trh rychle a včas. Při konzultacích se mě nejvíce ptají na aktuální poptávku a jaké obory jsou nyní pro Ukrajinu prioritou. Firmám poskytuji informace ohledně zdravotnictví nebo potřeb k obnovení infrastruktury, obytných míst či zpracování stavebního odpadu. Nejvíce konzultací mám se zástupci firem, které zajišťují čističky odpadních vod a zpracování odpadu,“ uvedla Oksana Antonenko, ředitelka zahraniční kanceláře v Kyjevě.

Meeting Point CzechTrade probíhá v podobném formátu každoročně také v únoru. Pokud tedy firmy neměly příležitost účastnit se letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu, mohou využít konzultací zahraničních odborníků na nadcházející akci počátkem roku 2023. 1) Exportní inkubátory vývozcům nabízejí za výhodných podmínek své prostory, dále pomoc expertů znalých místního trhu v otázce výběru lokálního partnera nebo orientace v zákonech či certifikacích. CzechTrade službu v současné době provozuje v USA a v Indii, Exportní inkubátory se v příštím roce plánují otevřít také ve Spojených arabských emirátech a Kazachstánu.