Datum:23. 3. 2023

Příležitost pro export v odvětví energetiky: Češi pomáhají zkvalitňovat energetickou infrastrukturu v Pobaltí

Praha, 23.3.2023 - Za účelem odpoutat se od Ruskem ovládaného systému BRELL probíhá v Pobaltí modernizace elektrické přenosové a distribuční soustavy. Právě díky ní vznikají pro české firmy příležitosti k úspěšné zahraniční expanzi, například firma Betonbau na tamním trhu od začátku roku 2022 zrealizovala významné zakázky. S pomocí CzechTrade dodává do Lotyšska prefabrikované betonové trafostanice, které energetickou infrastrukturu zkvalitňují a připravují na přechod k trvalé udržitelnosti.

K rychlejší modernizaci bezpečnostně-kritické elektrické infrastruktury v Pobaltí přispívá za pomoci CzechTrade také česká firma Betonbau. Ta lotyšským partnerům dodává moderní trafostanice, které jsou mimo jiné důležité pro připojení k Evropské kontinentální síti. „I přes počáteční minimum zkušeností s pobaltskými státy jsme se díky zahraniční kanceláři CzechTrade dostali na trh, kde je nutné zmodernizovat místní infrastrukturu nejenom z kvalitativního, ale také z bezpečnostního  a environmentálního hlediska,“ říká Irena Kritinina, zástupkyně firmy Betonbau s tím, že jejich trafostanice byla mimo jiné využita také při modernizaci třetí největší vodní elektrárny v Lotyšsku a zároveň v celém Pobaltí. 

Za pomoci zahraniční kanceláře CzechTrade Pobaltí zrealizovala firma Betonbau v Lotyšsku od začátku roku 2022 významné zakázky. Pobaltské státy jsou velkou obchodní příležitostí pro české firmy, které nabízejí inovativní řešení, nebojí se konkurenčního evropského trhu a umí si poradit se specifiky, která jsou spojena s postsovětským prostorem. Věřím, že vysoce odolné trafostanice jsou v Pobaltí, vzhledem ke geopolitické situaci, velmi aktuální téma,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade a dodává: V CzechTrade jsme schopni nasměrovat české firmy na trhy, kde mají reálnou šanci uspět. V 64 zemích světa jsou firmám k dispozici odborníci ze zahraničních kanceláří, kteří pomáhají s celým procesem od prvotního screeningu trhu přes firemní prezentace pro potenciální obchodní partnery až po konkrétní jednání o spolupráci,“ přibližuje Radomil Doležal. 

Export produktů s vysokou přidanou hodnotou 
Trafostanice firmy Betonbau jsou odběrateli oceňovány pro svou vysokou mechanickou odolnost, dlouhou životnost, vodonepropustnost a šetrnost k životnímu prostředí. Tyto konkurenční výhody vyplývají z unikátní konstrukce trafostanic, kdy je korpus stanice vyráběn jako jeden betonový odlitek.[1] „Naše produktové portfolio tvoří jak malé kompaktní trafostanice, tak velké pochozí objekty složené z mnoha buněk. Stanice umíme realizovat i jako podzemní,“ vysvětluje Irena Kritinina

Vývoz do Pobaltí roste 
V roce 2022 se do Pobaltských zemí vyvezly produkty za 32,5 miliard korun. Mezi položky s největším meziročním růstem patřily elektrická zařízení a potravinářské výrobky. Na celkové hodnotě vývozu se nejvíce podílely položky jako motorová vozidla, elektrická zařízení a počítače nebo elektronické
a optické přístroje. „V poslední době se na nás obrací stále více firem, které nabízí inovativní produkty či velmi sofistikovaná řešení včetně těch softwarových,“ říká ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade Pobaltí Věra Všetičková a dodává: „V dubnu letošního roku budeme organizovat misi českých dodavatelů do průmyslových pekáren v Litvě, Lotyšsku a Estonsku. Na přelomu listopadu a prosince budeme také prezentovat české strojírenské firmy na veletrhu Tech Industry v Rize.“

Čeští exportéři v roce 2022 celkem do zahraničí vyvezli produkty v hodnotě 4437,9 mld. korun, což je o 13,3 % více než v předchozím roce.

Kontakt pro média:
Simona Vondrová
Account Executive 
tel.: +420 775 986 531 
e-mail: simona.vondrova@insighters.cz


Jitka Nováčková (za CzechTrade) 
Manažerka vnějších vztahů a tisková mluvčí
tel.: +420 601 361 821
e-mail: jitka.novackova@czechtrade.cz

[1] O kvalitě trafostanic Betonbau vypovídá také fakt, že podzemní trafostanice umístěná v Praze u Karlova mostu zajišťuje spolehlivý provoz již od roku 1999.