Datum:20. 12. 2023

Průzkum CzechTrade: Nejdůležitějšími faktory pro úspěšný export je kvalita produktu, cena a zákaznický servis

Praha, 20.12.2023 - Pro 81 % českých firem je nejdůležitějším předpokladem pro úspěch na zahraničních trzích kvalita produktu, 68 % z nich staví na první místo cenu a kvalitu zákaznického servisu a pro 35 % jsou to inovace a marketing. Celkem 63 % respondentů zdůraznilo, že pro dosažení lepších pozic v zahraničí by firmy měly klást větší důraz na zpětnou vazbu zákazníků a rychlou adaptaci a dle 49 % na zvýšení investic do výzkumu a vývoje. Zajímavým trendem je i uvědomění si potřeby přizpůsobit své výrobky mladé generaci, což potvrdilo 64 % firem. Vyplývá to z exportního průzkumu agentury na podporu obchodu CzechTrade, do kterého se zapojilo 115 firem. Výsledky průzkumu poskytují důležité informace o prioritách a výzvách, kterým české firmy čelí při expanzi do zahraničí. Průzkum také doplnil panelovou diskuzi na druhém ročníku konference Future of Export Summit 2023.

Do průzkumu se zapojilo 115 respondentů, kterými byli podnikatelé a vrcholoví manažeři českých firem. „Výsledky exportního průzkumu nám doplňují aktuální pohled na potřeby českých firem a pomáhají nám v plnění požadavků exportérů a v neposlední řadě také ve zlepšování služeb CzechTrade. K důrazu firem na kvalitu výrobku, jak ukazuje průzkum, bych ještě doplnil sebevědomí! České firmy mají velmi často perfektní produkt. To, co jim chybí, je ale zdravé sebevědomí a prezentační přesvědčivost. Se správnou strategií se dá zvládnout každá expanze, zásadní je ale věřit ve vlastní potenciál,“ říká Radomil Doležal, generální ředitel CzechTrade.

Jednou z dalších priorit pro úspěšné zakotvení na zahraničním trhu je také design produktu. „Téměř 84 % firem považuje za důležité zapojení designu do vývoje nového produktu, avšak pouze 28 % z nich využívá služeb profesionálních designerů. Design Centrum CzechTrade firmám nabízí Adresář designérů CzechTrade, jehož prostřednictvím efektivně propojujeme české firmy s kreativními profesionály a díky této spolupráci zvýšila svou konkurenceschopnost řada českých firem na vzdálených i blízkých zahraničních trzích,“ říká Zuzana Sedmerová, vedoucí Design Centra CzechTrade. 

Dalšími rezonujícími tématy mezi podnikateli je kybernetická bezpečnost a umělá inteligence. Kybernetickou bezpečnost považuje za důležitou až velmi důležitou 88 % firem, avšak pouze necelá polovina firem se jí věnuje na plno. S umělou inteligencí již pracuje 27 % firem, nejčastěji v oblasti automatizace zákaznického servisu, analýzy chování zákazníků nebo optimalizace cenové strategie. Rizika spojená s využíváním umělé inteligence vnímá 41 % firem.

Součástí strategie českých firem již bývá také energetická udržitelnost nebo duševní vlastnictví. Energetickou udržitelnost v současné době zařazuje do své exportní strategie 60 % firem, a to především v reakci na vysoké ceny energie, podporující poptávku po energeticky účinných produktech, dále potřeba modernizace nebo rozvoje energetické infrastruktury či regulační prostředí ve vztahu k energetické udržitelnosti. Problematice duševního vlastnictví se nyní věnuje 35 % firem a právně ošetřenou ji má již 43 % firem.

 

O agentuře CzechTrade 
CzechTrade je agentura na podporu obchodu a již 26 let je partnerem českých firem na jejich cestě k exportním úspěchům. Jejím cílem je usnadnit českým firmám rozhodování o výběru vhodných teritorií, zkrátit dobu vstupu na daný trh, podpořit aktivity směřující k dalšímu rozvoji firmy v zahraničí, a především eliminovat rizika spojená se vstupem na nové, neznámé trhy. Zahraniční kanceláře agentury CzechTrade poskytují služby v 64 zemích na pěti kontinentech.
www.czechtrade.cz


Kontakt pro média 
Jitka Nováčková (za CzechTrade) 
Manažerka vnějších vztahů a tisková mluvčí 
tel: +420 601 361 821 
e-mail: jitka.novackova@czechtrade.cz  


Simona Vondrová
Account Executive
tel.: +420 775 986 531
e-mail: simona.vondrova@insighters.cz