Datum:24. 2. 2022

Ukrajina a Rusko: krátce pro exportéry

Praha, 24.2.2022 – Agentura CzechTrade pečlivě monitoruje vývoj jak na Ukrajině, tak i v Rusku. Její zahraniční pracovníci zůstávají na svých místech, aby nadále poskytovali relevantní informace i standardní služby českým podnikatelům, kteří na obou trzích operují.

S kolegy ze zahraničních kanceláří je v přímém kontaktu a na pravidelné bázi generální ředitel agentury CzechTrade Radomil Doležal. CzechTrade koordinuje svůj postup s Ministerstvem průmyslu a obchodu a řídí se rozhodnutími Vlády České republiky i Ministerstva zahraničních věcí.