OP TAK – projekty NOVUMM 2 a NOVUMM2KET

Agentura CzechTrade připravuje pro období let 2024-2027 realizaci navazujících interních projektů spolufinancovaných Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK).

Cílem projektů Nové marketingové modely veletržních účastí 2 (NOVUMM 2) a Nové marketingové modely veletržních účastí v oblasti klíčových technologií 2 (NOVUMM2KET) bude malým a středním podnikům (MSP) usnadnit vstup a působení na zahraničních trzích, a to prostřednictvím jejich účasti na vybraných specializovaných výstavách a veletrzích v zahraničí za účelem posilování konkurenceschopnosti a internacionalizace českých MSP.

Podpora bude poskytována ve formě zvýhodněných služeb. 

Bližší informace a podmínky zveřejníme v krátké době.Kontakty

Ing. Handrlicová Martina, PhD.
Ing. Martina Handrlicová, PhD. ředitelka odboru fondů EU a kreativních průmyslů