NOVUMM2KET

Projekt Nové marketingové modely veletržních účastí v oblasti klíčových technologií 2 (NOVUMM2KET) se zaměřuje na usnadnění vstupu na zahraniční trhy a rozvoj mezinárodní konkurenceschopnosti MSP prostřednictvím jejich účasti na vybraných specializovaných veletrzích, výstavách a dalších zahraničních akcích, vč. alternativních účastí a na související marketingovou podporu MSP především v oblasti klíčových technologií.

Přihlášení do projektu je možné skrze dotační portál https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/Default

Podmínky naleznete v části Nabídka níže.

Projekt spolufinancuje Evropská unie z Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021-2027.

Rozbalovací obsah

Novinky v projektu NOVUMM2KET

Projekt NOVUMM2KET navazuje na úspěšné projekty agentury CzechTrade NOVUMM a NOVUMM KET, které byly realizovány v letech 2016 - 2023.

Malým a středním podnikům je poskytována podpora de minimis formou zvýhodněných služeb. Firmy nezískávají od agentury CzechTrade peněžní prostředky, ale služby za zvýhodněných podmínek.


Jak projekt funguje?

  • 60 veletrhů zaměřených na oblast klíčových technologií, na každém veletrhu se koná doprovodná akce, viz aktuální Seznam podpořených akcí NOVUMM2KET
  • podpora až do výše 160 000 Kč na 1 účast
  • povinné participace účastníka (spoluúčast) pouze 30 %
  • min. 5 účastníků, z toho min. 3 na společné expozici
  • podpora společných i individuálních expozic
  • vytvoření Centrálního jednacího sektoru v rámci společné expozice, čímž vznikne reprezentativní prostor pro jednání
  • podpora účasti na dalších akcích organizovaných veletržní správou v zahraničí – konference, semináře, sympozia a další přidružené akce

 

Přihlášení je možné skrze dotační portál AIS MPO https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/Default


Přílohy

NABÍDKA K PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK K ÚČASTI NA VÝSTAVÁCH A VELETRZÍCH

Agentura CzechTrade vyhlašuje dne 23.2.2024 Nabídku k podání přihlášek k účasti na výstavách a veletrzích v rámci projektu NOVUMM2KET.

Přihlášení je možné skrze dotační portál AIS MPO 
https://aisportal.mpo.cz/AISPortal/Default

Podmínky účasti, způsobilé výdaje a další informace naleznete v Nabídce. Součástí Nabídky jsou výběrová kritéria pro hodnocení žadatelů (Příloha č. 1) a nepodporované kategorie CZ_NACE (Příloha č. 2).

Dále jsou pro Nabídku relevantní společné přílohy OP TAK 
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/optak-2021-2027/spolecne-prilohy-aktivit-op-tak/spolecne-prilohy-aktivit-op-tak--267118/


PŘÍLOHY

Kontakty

Hrdličková Viktorie, LL.M.
Viktorie Hrdličková, LL.M. vedoucí manažerka projektu NOVUMM2KET