OP PIK - projekty NOVUMM a NOVUMM KET

Interní projekty NOVUMM, NOVUMM KET a Design pro konkurenceschopnost jsou spolufinancovány Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Řídicím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Indikativní seznamy akcí interních projektů agentury CzechTrade NOVUMM a NOVUMM KET jsou aktualizované na období 2021-2023. Termín pro příjem přihlášek na podporované výstavy a veletrhy je prodloužen do 30.11.2023. 


Hlavní cíle projektů:

  • Usnadnění vstupu malých a středních podniků (MSP) na zahraniční trhy prostřednictvím jejich účasti na společných výstavách a veletrzích v zahraničí,
  • Marketingová podpora MSP především v oblasti nových technologií,
  • Zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti MSP prostřednictvím designu nových produktů, včetně posouzení jejich tržního potenciálu a propagace průmyslového designu na zahraničních akcích.

Malým a středním podnikům je v rámci interních projektů agentury CzechTrade poskytována podpora de minimis formou zvýhodněných služeb. Firmy nezískávají od agentury CzechTrade peněžní prostředky, ale služby za zvýhodněných podmínek.


Veškeré informace k jednotlivým projektům a podmínky pro získání zvýhodněných služeb naleznete v detailech projektů NOVUMM a NOVUMM KET.


 

Odkazy

Kontakty

Ing. Handrlicová Martina, PhD.
Ing. Martina Handrlicová, PhD. ředitelka odboru fondů EU a kreativních průmyslů