Futtec vyvinul unikátní zařízení na opravu silnic. Navíc díky spolupráci s designérem se ve strojích snoubí bytelnost s estetikou

FUTTEC, a.s.

www.futtec.cz 

Firma FUTTEC se zabývá technologií oprav asfaltových povrchů a vozovek, výrobou strojů na opravu asfaltových vozovek a ohřevem asfaltových směsí. 

Primárně vyváží svoje technologie a výrobky do většiny zemí EU, dále USA a Kanada, blízký východ (Spojené Arabské Emiráty, Katar, Kuvajt, Saudská Arábie) a Asie (Japonsko, Čína, Jižní Korea, Vietnam). 

Futtec vyvinul unikátní systém opravy výtluků na silnicích pomocí mikrovlnné technologie, která zajišťuje hloubkový ohřev asfaltové vrstvy bez degradace asfaltové směsi, což umožňuje docílení vysoké pevnosti a životnosti opraveného místa. Technologie je určena k trvalým opravám výtluků a dalších poruch asfaltových povrchů na vozovkách, cyklostezkách a dalších plochách. Opravy lze realizovat celoročně za vlhkosti či mrazu. Výsledkem je vysoká pevnost a dlouhá životnost opraveného místa. 

CzechTrade podpořil spolupráci se studiem ADAM DESIGN na designu technologického souboru určeného pro stroj FT3, tak aby firma Futtec mohla začít vyrábět části zařízení přímo ve svém provozu. Design studie pomohla definovat požadavky na vlastnosti a způsoby řešení z pohledu průmyslového designu na konstrukci i technologie. V neposlední řadě umožnil zmapování cesty k inovaci a následnému zavedení stroje do sériové výroby, včetně souvisejících nákladů.

 

ADAM DESIGN s.r.o.

www.adamdesign.cz 

Cílem projektů byl vývoj designu jednotlivých výrobků, které společně tvoří technologický soubor pro opravy asfaltových povrchů, skládající se ze stroje s mikrovlnným ohřevem FT3, pece spolu s elektrocentrálou pro přípravu asfaltové směsi a hutnící desky pro finální pěchování asfaltové směsi do výtluků. Dílčím cílem bylo dosažení kvalitní ergonomie pro uživatele a odolného provedení, které bude v kombinaci s estetickou hodnotou komunikovat kvalitu výrobků společnosti FUTTEC.

Spolupráci s Futtec jsme nastavili na bázi našeho vývojového procesního workflow. Vývojové týmy se pravidelně setkávali nad návrhy zhmotňujícími ideje designu, ze kterých jsme společně filtrovali optimální podobu výrobků s ohledem na jejich technické, technologické i nákladové provedení.  

Spolupráce nám umožnila seznámit se s patentovanou technologií Futtec a byla obohacující z hlediska rozvoje znalostí. Úspěch spatřujeme vždy v naplnění cílů projektu, kterým bývá v neposlední řadě i vyhodnocení proveditelnosti prostřednictvím poskytnutí představy našim klientům o možné podobě a nákladech na přípravu jeho sériové výroby a jednicových produkčních cenách.