Exportní inkubátor USA

V pořadí druhý Exportní inkubátor CzechTrade byl otevřený v Chicagu v dubnu roku 2022. Sídlí přímo v srdci města na hlavní obchodní třídě v ulici State St. na tzv. Loopu. 

Markéta Šebelová ze zahraniční kanceláře CzechTrade Chigaco představuje exportní inkubátor v USA. 

YouTube video 5rGeN8RAPaM

Poslechněte si o úspěšném případu firmy ELKO EP, která využila služeb inkubátoru USA

YouTube video 33zfyUgDvkM

Rozbalovací obsah

Jaké výhody přináší?

 • Exportní inkubátor může firma využít po dobu až šesti měsíců.
 • Měsíčně 14 hodin asistence zahraniční kanceláře při vyjednávání s místními úřady, zajištění dopravy, tlumočení, vyhledávání obchodních partnerů, zajišťování obchodních schůzek a další dle individuálních potřeb každé firmy.
 • Využití místní adresy pro komunikaci se zahraničními partnery.
 • Plně vybavené kancelářské prostory (stůl, židle, monitor).

Pro jaké firmy je Exportní inkubátor vhodný?

 • Obchodní a výrobní firmy bez omezení velikosti, které se již rozhodly v USA působit a potřebují využít kancelářské prostory pro zakládání vlastní firmy/pobočky.
 • Firmy, které zvažují účast na americkém trhu a inkubační čas využijí pro získání nezbytných informací (optimalizace obchodního plánu, marketingu, vyhledání obchodních partnerů) k finálnímu rozhodnutí o působení na místním trhu.
 • Firmy, které provádějí transfer výroby do USA nebo realizují investiční nebo výrobní projekt.

Vybavení kanceláře a kapacita prostor

 • Současně mohou být v inkubátoru tři až čtyři české firmy.
 • Kancelářské prostory jsou moderní v centru města a k dispozici je pro každou firmu také pevná linka a sdílená tiskárna / skener ve společných prostorách.
 • Uspořádání je formou vlastní kanceláře pro každou firmu, sdílené recepce a možnosti pronájmu zasedací místnosti.
 • Technika: bezdrátové internetové připojení, tiskárna ve společných prostorech pro tisk, skenování a kopírování (včetně balíčku pro bezplatný tisk a kopírování), nad rámec balíčku jsou tisk i kopírování zpoplatněny.
 • Zázemí: kuchyňka, úklid.

Pravidla využívání Exportního inkubátoru

 • Doba inkubace je 3 až 6 měsíců.
 • Službu může firma využít pouze jednou.
 • Inkubační dobu je možné vyčerpat pouze najednou a není možné ji přerušit.
 • V případě naplnění kapacity bude nový žadatel včas informován o dalším volném termínu – dle domluvy s gestorem inkubátoru.
 • Účast v inkubátoru se pojí s administrativním poplatkem 50 000 Kč + DPH, který slouží jako kredit na služby CzechTrade v průběhu inkubace firmy.

Služby poskytované v Exportním inkubátoru

 • Bezplatné využívání prostor kanceláří včetně stolu, židle, monitoru, zázemí a energie.
 • Zahraniční kancelář CzechTrade v Chicagu poskytne firmám konzultační servis, který jim umožní efektivní naplňování business plánu (založení firmy, seznámení s místním podnikatelským a právním prostředím).
 • Zprostředkování kontaktů a jednání například s právní kanceláří ohledně založení společnosti, realokace pracovníků atd.

Využití individuálních asistenčních služeb zahraniční kanceláře pro dosažení stanovených cílů

 • Vyhledání obchodních partnerů.
 • Ověření zájmu o spolupráci s českou firmou.
 • Zajištění schůzek s místními firmami a institucemi.
 • Podpora při vyjednávání s místními úřady a institucemi.
 • Organizace účasti na místních oborových akcích (veletrhy, konference apod.).
 • Zajištění podpůrných služeb, např. doprava, tlumočení, asistence při zajištění výroby marketingových materiálů.

Pravidla pro výběr firem

 • Žadatel musí být registrován v ČR (IČ), nebo žadatel registrovaný mimo ČR musí prokázat, že se jedná o pobočku českého subjektu.
 • Firmy nesmí prostory pronajímat dalším subjektům.
 • Vyslaný pracovník musí mít vyřízené všechny potřebné dokumenty pro dlouhodobý pobyt v dané zemi – toto musí firma doložit čestným prohlášením.

Připravenost firem

 • Před zahájením působení firem na americkém trhu se firmám výrazně doporučuje ověření zájmu o jejich produkt nebo službu. Saturace amerického trhu výrazně ovlivňuje poptávku pouze po vysoce kvalitních produktech, produktech s vyšší přidanou hodnotou a inovativními aspekty.
 • Vysílaní pracovníci musí hovořit anglicky.
 • Uchazeči musí brát v úvahu i další náklady spojené s dlouhodobým pobytem vyslaného pracovníka (ubytování, stravování, přeprava, stravné, pojištění apod.).
 • Firmy mohou vyslat do inkubátoru českého nebo i lokálního pracovníka.

Adresa

100 S State St
60601 Chicago, IL
USA 

Kontakty

Mgr. Jesenská Zuzana
Mgr. Zuzana Jesenská exportní konzultant - senior
Eichner Pavel
Pavel Eichner ředitel regionálního centra
Ing. Šebelová Markéta
Ing. Markéta Šebelová odborný pracovník zahraniční kanceláře