ProVeg Czech Export Alliance

ProVeg Czech Export Alliance podporuje export rostlinných potravin. 

Hlavní snahou aliance je prezentovat české veganské výrobky na zahraničních trzích, a to i v on-line prostředí. Kromě vlastních členů aliance spolupracuje s dalšími klienty agentury CzechTrade, se kterými synergicky působí v zahraničí.

Důležitou náplní aliance je také sledování trendů a poskytování průzkumů ze zahraničních trhů, aby zapojené firmy byly schopny držet krok s lídry v sektoru. ProVeg Czech Export Alliance je také připravena za své členy jednat na domácí půdě napříč státní správou.


Členové ProVeg Czech Export Alliance


LÍDR A KONTAKT NA PROVEG CZECH EXPORT ALLIANCE

Kontakty

Ing. Trnková Jana
Ing. Jana Trnková exportní konzultant - senior