Programy EU

Využijte i vy některé z možností získat podporu pro své podnikání z programů EU. Můžete využít přímo nabídek Evropské komise nebo se zapojit do projektů realizovaných agenturou CzechTrade

OPPIK

Indikativní seznamy akcí interních projektů agentury CzechTrade NOVUMM a NOVUMM KET jsou aktualizované na období 2021-2023. Termín pro příjem přihlášek na podporované výstavy a veletrhy je prodloužen do 30.6.2023.

Vyhlášení výzev č. 5 a 6 k podání přihlášek k účasti na akcích v rámci interního projektu agentury CzechTrade Design pro konkurenceschopnost.

OPPI

Předchůdce projektu OPPIK, který byl ukončen v roce 2013. V rámci něj bylo možné získat finanční prostředky ze strukturálních fondů EU pro podporu Vašeho podnikání prostřednictvím projektů realizovaných agenturou CzechTrade.

Nabídky Evropské komise

CzechTrade připravuje v současném programovém období možnost čerpat ze stávajících projektů až do roku 2022 a další projekty z OP PIK na podporu MSP. V nadcházejícím období spolupracuje se zástupci Evropské komise na využití prostředků pro ČR přímo z programů EU, především v oblasti KET.