NOVUMM

Interní projekt NOVUMM realizovaný agenturou CzechTrade poskytuje podporu formou zvýhodněné služby na účast malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích se zaměřením na prioritní obory českého průmyslu.

Vzhledem k aktuální celosvětové situaci a v důsledku přijatých opatření vlád jednotlivých zemí, dochází ze strany veletržních správ k přesunům termínů konání mezinárodních veletrhů a výstav.
Aktualizovaný seznam akcí podporovaných v rámci projektu NOVUMM na období 2020 až 2021 - Priloha-c-4-Indikativni-seznam-veletrhu-NOVUMM_2021_15012021 (145 kB), s tím, že dochází k aktualizaci u některých veletrhů:

 • CONECO 2021 - veletržní správa bude informovat o novém termínu, Bratislava, Slovenská republika,
 • Hannover Messe 2021 – pouze virtuální forma, Hannover, Německo,
 • Aquatherm Nitra 2021 – pouze virtuální forma, Nitra, Slovenská republika,
 • EURO MINE EXPO 2021 – pouze virtuální forma, Skelleftea, Švédsko,
 • COSMOPROF WORLDWIDE BOLOGNA 2021 – 9.–12.9.2021, Bologna, Itálie,
 • FILDA 2021 – 6.–10.7.2021, Luanda, Angola,
 • Mining & Minerals Expo 2021 – 19.–21.10.2021, Kyjev, Ukrajina.

Projekt NOVUMM byl prodloužen na období let 2021–2022. Nový indikativní seznam podporovaných akcí bude zveřejněn v nejbližší době.
V rámci Výzvy č. 3 jsou aktualizované přílohy Přihlášky (Příloha 3.2 - Prohlášení k přihlášce včetně de mininis a Příloha 3.3 - Prohlášení ke smlouvě o poskytnutí zvýhodněné služby). Platnost aktualizace je ode dne 27. 1. 2021.
Prosíme o používání aktualizovaných formulářů.

 

OPPIK-cj-bar_650.jpg

NOVÉ MARKETINGOVÉ MODELY VELETRŽNÍCH ÚČASTÍ

Interní projekt NOVUMM je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (Řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu).

Hlavním cílem projektu je usnadnění vstupu malých a středních podniků (MSP) na zahraniční trhy prostřednictvím jejich účasti na společných výstavách a veletrzích v zahraničí.

Malým a středním podnikům je v rámci interních projektů agentury CzechTrade poskytována podpora de minimis formou zvýhodněných služeb. Firmy nezískávají od agentury CzechTrade peněžní prostředky, ale služby za zvýhodněných podmínek.

 • 100 veletrhů,
 • podpora až do výše 80 000 Kč při dodržení povinné participace,
 • min. 5 účastníků,
 • podpora společných a individuálních expozic.

Účastník (MSP) musí splňovat všechny podmínky stanovené Výzvou (NOVUMM Výzva 3).

Řádně vyplněnou přihlášku do projektu NOVUMM je možné zaslat poštou anebo datovou schránkou, bližší informace se nacházejí na poslední straně přihlášky.

Intenzita podpory:

 • 50 % intenzita podpory pro evropské země, tedy členské státy EU,
 • 70 % intenzita podpory pro mimoevropské země, tedy nečlenské státy EU.

Výzva NOVUMM č. 3 platná od 1.7.2020

ARCHIV