NOVUMM

Interní projekt NOVUMM realizovaný agenturou CzechTrade poskytuje podporu formou zvýhodněné služby na účast malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích se zaměřením na prioritní obory českého průmyslu.

Projekt NOVUMM je prodloužen. V rámci Změny č. 4 Změny č. 3 je prodloužen termín příjmu přihlášek k účasti na výstavách a veletrzích do 30.11.2023. 

Aktualizovaný indikativní seznam podporovaných akcí (pdf)

OPPIK-cj-bar_650a.jpg

NOVÉ MARKETINGOVÉ MODELY VELETRŽNÍCH ÚČASTÍ

Interní projekt NOVUMM je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (Řídícím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu).

Hlavním cílem projektu je usnadnění vstupu malých a středních podniků (MSP) na zahraniční trhy prostřednictvím jejich účasti na společných výstavách a veletrzích v zahraničí.

Malým a středním podnikům je v rámci interních projektů agentury CzechTrade poskytována podpora de minimis formou zvýhodněných služeb. Firmy nezískávají od agentury CzechTrade peněžní prostředky, ale služby za zvýhodněných podmínek.

  • 120 veletrhů,
  • podpora až do výše 80 000 Kč při dodržení povinné participace,
  • min. 5 účastníků,
  • podpora společných a individuálních expozic.

Účastník (MSP) musí splňovat všechny podmínky stanovené Výzvou (NOVUMM Výzva 3, včetně změn).

Řádně vyplněnou přihlášku do projektu NOVUMM je možné zaslat poštou anebo datovou schránkou, bližší informace se nacházejí na poslední straně přihlášky.

Intenzita podpory:

  • 50 % intenzita podpory pro evropské země, tedy členské státy EU,
  • 70 % intenzita podpory pro mimoevropské země, tedy nečlenské státy EU.

Výzva NOVUMM č. 3 platná od 1.7.2020

ARCHIV