NOVUMM KET

Interní projekt NOVUMM KET realizovaný agenturou CzechTrade poskytuje podporu formou zvýhodněné služby na účast malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích se zaměřením na oblast klíčových technologií.

OPPIK-cj-bar_650a.jpg

NOVÉ MARKETINGOVÉ MODELY VELETRŽNÍCH ÚČASTÍ V OBLASTI KLÍČOVÝCH TECHNOLOGIÍ

Interní projekt NOVUMM KET je spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (Řídicím orgánem je Ministerstvo průmyslu a obchodu).

Hlavním cílem projektu je usnadnění vstupu malých a středních podniků (MSP) na zahraniční trhy prostřednictvím jejich účasti na společných výstavách a veletrzích v zahraničí a marketingová podpora MSP především v oblasti klíčových technologií (key enabling technologies).

Malým a středním podnikům je v rámci interních projektů agentury CzechTrade poskytována podpora de minimis formou zvýhodněných služeb. Firmy nezískávají od agentury CzechTrade peněžní prostředky, ale služby za zvýhodněných podmínek.

  • 60 veletrhů zaměřených na oblast klíčových technologií, na každém veletrhu se koná doprovodná akce,
  • podpora až do výše 90 000 Kč při dodržení povinné participace,
  • min. 5 účastníků,
  • podpora společných a individuálních expozic.

Účastník (MSP) musí splňovat všechny podmínky stanovené Výzvou (NOVUMM KET Výzva 3, včetně změn).

Řádně vyplněnou přihlášku do projektu NOVUMM KET je možné zaslat poštou anebo datovou schránkou, bližší informace se nacházejí na poslední straně přihlášky.

Intenzita podpory:

  • 50 % intenzita podpory pro evropské země, tedy členské státy EU,
  • 70 % intenzita podpory pro mimoevropské země, tedy nečlenské státy EU.

Výzva NOVUMM KET č. 3 platná od 1.7.2020

ARCHIV