Zahraniční kancelář CzechTrade
Západní Balkán - Černá Hora, Albánie, Severní Makedonie, Bosna a Hercegovina

Nabízíme služby zahraničních zástupců CzechTrade, kteří aktivně vyhledávají exportní příležitosti, umí získat ověřené obchodní kontakty, pomohou s prezentací vašeho produktu nebo poradí s výběrem vhodného zahraničního trhu.

Kompletní nabídku Exportního poradenství najdete v sekci Naše služby nebo se neváhejte obrátit na příslušného oborového specialistu CzechTrade.

Zahraniční kancelář CzechTrade v Podgorici poskytuje služby v zemích Černá Hora, Albánie, Severní Makedonie, Bosna a Hercegovina.

Informační Video

Izudin Gusmirović, vedoucí zahraničních kanceláří v západním Balkáně, vám řekne, jaké služby Czechtrade poskytuje.

Informační Video - video

Export na Jih

Export na jih Evropy do Černá Hory - vedoucí zahraniční kanceláře CzechTrade západní Balkán radí, s čím by měl podnikatel počítat.

Export na Jih - video

CzechTrade pohledem firem

Poslechněte si o úspěšné spolupráci Důlní strojírenská společnost s.r.o. a CzechTrade na balkánském trhu.

CzechTrade pohledem firem - video

Kontakty

Gusmirović Izudin

CzechTrade Západní Balkán

Izudin Gusmirović vedoucí zahraniční kanceláře
Visariona Borilovića 15
81000, Podgorica
Crna Gora / Montenegro
www.czechtrade.me

Aktuality z teritoria

Jak vám můžeme pomoci?

Rozbalovací obsah

Informace o Západním Balkánu

Informace o Černé Hoře

Černá Hora v roce 2006 obnovila svoji suverenitu a stala se jedním z nejmladších států světa. Od roku 1997 postupně formovala vlastní, na Bělehradu nezávislou, ekonomickou politiku, včetně zavedení vlastní měny (zprvu německá marka DEM, poté EUR) a celního a daňového systému.

Již před vyhlášením nezávislosti Podgorica samostatně jednala o svém členství ve Světové obchodní organizaci (WTO) a Mezinárodním měnovém fondu (MMF). Dne 30. dubna 2012 se Černá Hora stala 154. členem WTO.

Černá Hora je současně ze států západního Balkánu nejpokročilejší v přístupovém procesu k EU. Přihlášku ke členství podala v prosinci 2008. Status kandidátské země poté získala rozhodnutím Rady na základě pozitivního posudku Evropské komise v prosinci 2010 a přístupová jednání, která byla oficiálně zahájena v červnu 2012, dále pokračují. Dne 5. června 2017 vstoupila Černá Hora do NATO.

Největšími riziky černohorské ekonomiky jsou především: 

 • vysoký stupeň dovozní závislosti,
 • přílišná závislost na cestovním ruchu,
 • nízká konkurenceschopnost domácích výrobců,
 • nedostatečně diverzifikovaný vývoz,
 • převaha výrobků s nízkým podílem zpracování,
 • vysoká cena úvěrů,
 • nekvalitní aktiva,
 • nedostatek kvalifikovaný pracovní síly kvůli migraci.

V roce 2018 zaznamenala Černá Hora 843 milionů EUR zahraničních investic. Bylo to možné díky celkovému průběhu řady ekonomických reforem, které vycházely z otevřenosti a nízké úrovni obchodní regulace a zdanění (daň z příjmu právnických osob 9 %). Reálný růst HDP v roce 2018 činil 4,8 %.

V několika posledních letech již bylo zahájeno několik významných investičních projektů, mezi něž patří: výstavba dálnice, podmořský propojovací kabel mezi Itálií a Černou Horou, výstavba větrných elektráren Krnovo a Možura.

Podrobné teritoriální informace o černohorské ekonomice, včetně aktuálních kontaktů, poptávek, tendrů a investičních příležitostí naleznete na portálu BusinessInfo.cz.

Desatero pro obchodování

 1. Sever a jih jsou dvě odlišné oblasti
  Černá Hora vznikla jako nástupnický stát někdejšího soustátí Srbska a Černé Hory po vyhlášení její nezávislosti. V minulosti byla ovládaná Osmanskou říší, zatímco přímořská oblast náležela Rakousko-Uhersku, proto jsou i dnes patrné značné rozdíly mezi severem a jihem země, mezi centrální a přímořskou oblastí.
 2. Černá Hora je mladým samostatným státem
  S malou konkurencí v obchodě a hospodářství. Problematická je platební morálka černohorských hospodářských subjektů.
 3. Při jednáních byste měli být opatrní
  Nevěřte pochybným firmám a jednotlivcům, kteří "umí vše zařídit a všude mají kontakty".
 4. Důležitá je trpělivost 
  Na jednáních jsou pozorní, lehce slíbí spolupráci, ale realizace je pomalá, často bezdůvodně oddalována.
 5. Nenadsazujte ceny a jednejte otevřeně
  Nadsazování cen je chápáno jako neseriózní jednání. Černohorští partneři přicházejí na jednání často dobře informovaní o vašich výrobcích, vašich cenách i cenách konkurence.
 6. Černohorský trh je malý
  Za to je velice perspektivní, ale vyžaduje trpělivost.
 7. Na obchodní jednání s sebou vezměte tlumočníka
  Při prezentaci výrobku a služeb bude váš partner očekávat komunikaci v černohorském jazyce za přítomnosti překladatele. Možné je ale i jednání v angličtině.
 8. Zdržte se plateb předem
  Při prezentaci technologií, prací a výrobků se očekává i nabídka na financování (banky, fondy). Platební morálka se v důsledku globální finanční krize v poslední době zhoršila. Platby předem se nedoporučuji.
 9. Navazujte osobní vztahy s obchodními partnery
  Písemná a e-mailová komunikace je neefektivní a dlouhá. 
 10. Úspěšná jednání často probíhá na pracovním obědě nebo večeři
  Po jednáních může následovat i neformální pozvání na oběd nebo večeři, což se neodmítá. Nezapomeňte při vhodné příležitosti pozvání oplatit.

Perspektivní obory

 • energetika,
 • technologie pro životní prostředí, obnovitelné zdroje energií,
 • stavebnictví a stavební materiály,
 • zdravotnická technika,
 • dopravní infrastruktura,
 • služby.