FINANČNÍ ŘÍZENÍ firmy srozumitelně a prakticky

Seminář je určen všem manažerům neekonomům jako pokračování získávání ekonomických znalostí a praktických dovedností pro řízení a rozhodování ve svěřené oblasti výkonu pracovní činnosti. Cílem semináře je na praktických příkladech seznámit účastníky s metodami a postupy finančního řízení podniku.

Anotace:

Podnikový účetní systém a manažer

 • účetnictví podniku a jeho funkce,
 • finanční a manažerské účetnictví, manažerské účetní informace,
 • majetková a finanční struktura podniku, rozvaha,
 • tvorba výsledku hospodaření, výnosy a náklady, výkaz zisku a ztráty,
 • peněžní výsledek hospodaření, výkaz cash flow,
 • vzájemné vazby mezi účetními výkazy.

Základy finanční analýzy

 • charakteristiky finančně zdravého podniku, funkce a uživatelé finanční analýzy, vstupní údaje pro hodnocení podniku, základní metody hodnocení,
 • analýza ekonomické situace podniku,
 • nejčastěji v praxi používané finanční ukazatele hodnocení podniku,
 • případová studie hodnocení finančního zdraví reálné firmy.

Finanční řízení podniku

 • základní pojmy a principy finančního řízení a rozhodování,
 • cíle finančního řízení podniku,
 • investiční rozhodování a řízení investic, plánování peněžních toků z investic, případová studie hodnocení efektivnosti investice,
 • dlouhodobé zdroje financování a náklady kapitálu,
 • řízení likvidity, pracovní kapitál a jeho řízení,
 • řízení zásob, pohledávek, peněžních prostředků,
 • krátkodobé zdroje financování,
 • finanční plánování a finanční prognózy,
 • řízení finanční výkonnosti podniku.

            EV.JPG

Kód semináře: 3826
Termín: 14. 6. 2022
Druh akce: Odborný seminář
Místo konání: CzechTrade, Štěpánská 567/15, 12000 Praha 2, Česká republika
Doba konání: 09.00 - 16.00 hodin
Cena: 968 Kč (vč. DPH)
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Ing. Henríquez Barbora
Ing. Barbora Henríquez
exportní konzultant
barbora.henriquez@czechtrade.cz T: +420 224 907 593
M: +420 607 000 487
Ing. Lencová Veronika MBA
Ing. Veronika Lencová, MBA
Charismatická lektorka, profesionální koučka, spisovatelka, vymýšlí a realizuje on-line strategie na LinkedIn. Autorka aplikace VERO, aplikace na finanční řízení a finanční analýzu či hodnotu firmy. | Veronika vychází ze svých dlouholetých profesionálních zkušeností, pracovala jako finanční ředitelka a konsultantka pro SAP: A.Poettinger, ENGEL Strojírenská finanční ředitelka a konsultantka SAPU, BMD System haus Steyer. Školí controlling, storytelling a time management metodikou GTD neboli Getting thinks done - Mít vše hotovo, Zen a hotovo.