Mise výrobců a dodavatelů hasičské a protipovodňové technologie do Srbska 2022

Agentura CzechTrade pořádá pro české firmy společnou účast na vysoce specializované misi výrobců a dodavatelů hasičské a protipovodňové technologie do Srbska. Společně navštívíme konkrétní subjekty působící v oblasti dodávek technologií a výrobků, a to vždy na bázi dvoustranných jednání.

Srbsko čelí v posledních letech problému krizových situací, které jsou spojené s častým výskytem povodní. Situace je způsobena nejen zastaralým vybavením profesionálních hasičů, ale také zanedbaným stavem okolí říčních toků. V květnu 2022 proběhne ve městě Banja Koviljača slavnostní akt formování Služby civilní ochrany pro povodí řeky Driny, kde se setkají zástupci místních samospráv a hasičů ze Srbska i Bosny a Hercegoviny.

PROČ BYSTE SE MĚLI ÚČASTNIT PRÁVĚ TÉTO MISE?

 • Unikátní šance aktivně se účastnit aktu slavnostního formování Služby civilní ochrany na řece Drině
 • Příležitost prezentovat technologie a výrobky přímo koncovým uživatelům
 • Zvýšit povědomí srbských starostů a hasičů o české produkci hasičského vybavení
 • Získat přímé kontakty do srbských měst, která budou formovat sbory dobrovolných hasičů
 • Představit firemní produkty naživo v rámci otevřené expozice

OBOROVÉ ZAMĚŘENÍ MISE

 • Hasičské zásahové a velitelské automobily
 • Zásahové oděvy
 • Kalová čerpadla
 • Požární hadice
 • Přenosná plovoucí čerpadla
 • Požární kontejnery a speciální technika
 • Nafukovací čluny a stany
 • Elektrocentrály
 • Systémy varování obyvatelstva
 • Mobilní čisticí jednotky
 • Armatury
 • Lana a popruhy
 • Protipovodňová hrazení
 • Speciální hasičská vybavení

OSOBNÍ ÚČAST NA MISI

 • Akce bude probíhat v reprezentativním sále lázeňského objektu Kur Salon ve městě Banja Koviljača
 • V ceně je zahrnuta osobní účast pro 2 osoby za firmu
 • V ceně nejsou zahrnuty náklady na cestu a ubytování v místě konání akce
 • Firemní .pptx materiál bude pracovníky zahraniční kanceláře CzechTrade přeložený do srbského jazyka pro účely prezentace
 • Po dobu vlastní prezentace je zajištěno simultánní tlumočení
 • K dispozici bude i prostor na expozici firemních produktů s možností názorné ukázky funkcí
 • Cena je 20 000 Kč bez DPH

Podrobnosti k misi najdete v přiložené pozvánce.
Rádi zodpovíme veškeré vaše dotazy týkající se programu, detailů srbských firem, forem prezentace, doprovodných služeb nebo poradíme, jak se nejlépe na akci připravit.
Přihlašování na akci bylo ukončeno.

Termín: 25. 5. 2022 - 26. 5. 2022
Druh akce: Prezentace firem
Místo konání: Banja Koviljača, Srbsko
Oborová specializace: Strojírenství - výroba strojů a techniky, Textilní, oděvní a kožedělný průmysl
Teritoriální zaměření: Srbsko
Cena: Kontaktujte organizačního garanta akce
Stav akce: Akce již proběhla

Organizační garant

Bc. Darmovzal Jan
Bc. Jan Darmovzal
Exportní konzultant
jan.darmovzal@czechtrade.cz T: +420 224 907 525
M: +420 601 383 460

Odborný garant

CzechTrade Bělehrad

Mgr. Šmejc Martin
Mgr. Martin Šmejc
vedoucí zahraniční kanceláře
martin.smejc@czechtrade.cz T: +381 113 336 225
M: +381 611 159 800