Principy a trendy v cirkulární ekonomice. Prohlídka materiálové knihovny matériO Prague

Akce je realizována v rámci interního projektu Design pro konkurenceschopnost a je určena pro malé a střední podniky a designéry, jejichž činnost je prokazatelně spojena s výrobou a službami realizovanými mimo NUTS 2 Praha. 

Harmonogram: 
14:00 - 14:30     Registrace účastníků 
Registrace účastníků proběhne v kavárně Café a Bistro Kuzebauch, která sídlí v přízemí budovy, ve které se nachází i Centrum pro inovativní materiály matériO Prague.  

14:30 - 14:45     Informace o zvýhodněných službách projektu Design pro konkurenceschopnost, CzechTrade  

14:45 - 15:45     Principy a trendy v cirkulární ekonomice, matériO Prague 
Seminář přinese informace o novinkách ze zahraničního veletrhu Dutch Design Week, který se dlouhodobě tématu udržitelnosti a cirkulární ekonomiky v designu věnuje. Na příkladech inovativních materiálů a technologií bude účastníkům ukázáno, jak je možné za použití principů cirkulární ekonomiky snižovat negativní dopady z výroby na životní prostředí.   

15:45 - 16:00     Coffee break

16:00 - 17:00     Prohlídka showroomu matériO Prague 

V showroomu matériO Prague se nachází více než 3 000 fyzických vzorků inovativních materiálů, které účastníci budou mít možnost po semináři prozkoumat.

Cestu k úspěchu tvoří několik aspektů, ke kterým přirozeně patří správné načasování, dobře zvolený produkt, dobrá kalkulace cen a výroba. Významnou roli však hraje kvalita suroviny a jejich zpracování. V dnešním světě je nezbytně nutné chovat se zodpovědně a zabývat se také recyklací nebo upcyklací toho, co vyrobíme. Tlak zákazníků na udržitelnost nutí výrobce a designéry hledat nové, environmentálně šetrné technologie a materiály, které umožní produktu vyniknout po stránce estetické i funkční.

Správné použití inovativních materiálů a technologií tedy hraje klíčovou roli v uplatnění českých firem na zahraničních trzích a může jim výrazně pomoci při exportu. V rámci projektu Design pro konkurenceschopnost jsme pro Vás připravili na toto téma seminář, který je skvělou příležitostí k načerpání inspirace pro nové projekty i možností pro zlepšení těch stávajících.

Seminář je financován z interního projektu agentury CzechTrade „Design pro konkurenceschopnost“, který využívá prostředky OP PIK, program podpory Marketing a je určen pouze pro malý nebo střední podnik (MSP) dle Přílohy č. 1 Nařízení Komise (EU) č. 651/2014, jehož činnost je prokazatelně spojena s výrobou a službami realizovanými mimo NUTS 2 Praha. Rozhodující pro posouzení není sídlo společnosti, nýbrž skutečné místo dopadu realizovaných činností MSP z hlediska jeho přínosů do příslušného regionu. Místo realizace (např. provozovna) musí být identifikováno adresou a popisným číslem.


Loga-design.jpg

Vstup na akci je možný pouze s respirátorem a v souladu s aktuálními vládními hygienickými opatřeními (ukončené očkování, potvrzení o prodělané nemoci).

 

Přihlášení na akci

Vyplňte, prosím, níže uvedený formulář a my Vás budeme kontaktovat. Rezervace je platná až po potvrzení pracovníkem agentury CzechTrade.

Termín: 8. 12. 2021, 14.00 - 17.00 hodin
Cena: 0 Kč

Objednatel

*
*
*
*
*
*
*
*

Kontaktní informace

*
*
*
*
*

Účastníci

*
*
*
*
*
Více o zpracování osobních údajů v agentuře CzechTrade se dozvíte zde.
Kód semináře: 3788
Termín: 8. 12. 2021
Druh akce: Odborný seminář
Místo konání: matériO' Prague, Říčanova 19, Praha 6, Česká republika
Doba konání: 14.00 - 17.00 hodin
Cena: 0 Kč
Stav akce: Hlaste se

Organizační garant

Mgr. Dostálová Monika
Mgr. Monika Dostálová
Vedoucí Exportního vzdělávání
monika.dostalova@czechtrade.cz T: +420224907532
M: +420724945728
Havel Adam
Adam Havel
Konzultant matériO' Prague věnující se především materiálům se sníženým dopadem na životní prostředí, inovativním technologiím a pokročilým materiálům pro architekturu a stavebnictví.
Pham Huy
Huy Pham
Konzultant matériO' Prague se zaměřením na inovativní materiály a udržitelnost v oblasti produktového designu a textilu.
Bc. Sedmerová Zuzana
Bc. Sedmerová Zuzana
Vedoucí manažerka projektu „Design pro konkurenceschopnost" financovaného z OP PIK, odbor Fondy EU a kreativní průmysly