Sympozjum Energetyka Bełchatów 2021

Agentura CzechTrade uspořádala pro české firmy společnou účast na mezinárodním veletrhu SYMPOSIUM ENERGETYKA BEŁCHATÓW 2021.

ČÍM JE PRÁVĚ SYMPOSIUM ENERGETYKA BEŁCHATÓW ATRAKTIVNÍ PRO ČESKÉ VYSTAVOVATELE?

 • Polsko se snaží o splnění cílů EU v oblasti energetiky a klimatu a proto již dříve přijali strategický dokument Energetická koncepce Polska PEP2040. Hlavními cíli jsou: zvýšení podílu výroby energie z obnovitelných zdrojů až na 23 %, snížení výroby elektřiny z uhlí ze současných 80 % na přibližně 60 %, snížení oxidu uhličitého o 30 %, zvýšení energetické účinnosti o 23 % a implementace jaderné energetiky.
 • Splnit náročné cíle EU v oblasti klimatu se Polsko snaží mnoha způsoby. Do roku 2040 by mohly větrné elektrárny v Polsku dodávat až 30 TWh energie. Produkční potenciál elektráren je však ještě vyšší – až 50 TWh energie, což představuje až 1/3 roční spotřeby v zemi. Dále chce Polsko vybudovat první jadernou elektrárnu. Celkem by mělo být vybudováno 6 reaktorů s kapacitou 6-9 GW, do roku 2039 by měly být postaveny 2 elektrárny. Dále jsou stavěny paroplynové elektrárny, je podporována elektromobilita, vozidla na vodíkový pohon apod.
 • Polská vláda myslí také na jednotlivce. Byl vyhlášen dotační program „Moje elektřina“ na podporu stavby domácích fotovoltaických elektráren. Pravděpodobně bude vyhlášeno dokonce už 3. kolo výzvy plánované od července do prosince 2021. Což svědčí o velkém zájmu veřejnosti o tento typ podpory.
 • Veškeré kroky budou vyžadovat modernizaci současných technologií i investice do nových projektů. Dá se tedy očekávat zájem o navázání přeshraniční spolupráce s dalšími obchodními partnery.
 • Shrnuto, podtrženo: NEJVĚTŠÍ AKCE V OBORU ENERGETIKY, účast decision-makerů všech důležitých hráčů na polském trhu, v souhrnu několik stovek odborných účastníků. Využijte tedy možnosti pohovořit z očí do očí s představiteli velkých energetických firem či jejich dodavateli o aktuální situaci a možnostech spolupráce.

OBOROVÉ ZAMĚŘENÍ VELETRHU

 • Obnovitelné zdroje energie
 • Investice, projekty a aktuální řešení, alternativní paliva
 • Modernizace
 • Opravy, údržba a diagnostika
 • Ochrana životního prostředí v energetickém průmyslu
 • Spalovací kotle, odprašovací, odsiřovací a denitrifikační zařízení spalin
 • Efektivní práce elektrárny
 • Moderní přístup k údržbě v energetickém sektoru, efektivita a optimalizace energetických procesů čtvrtá průmyslová revoluce v řízení elektráren
 • Investice a inovace
 • Energetické investice v Polsku, inovace v energetice
 • Paliva v energetice
 • Plyn v energetickém průmyslu, diverzifikace dodávek plynu, bioplyn, biomasa

Termín:

6. 9. 2021 - 8. 9. 2021

Druh akce:

Veletrh

Místo konání:

Belchatów, Polsko

Oborová specializace:

Energetika

Teritoriální zaměření:

Polsko

Cena:

Kontaktujte organizačního garanta akce

Stav akce:

Akce již proběhla

Přidat do kalendáře:

Kontakty

Organizační garant

Ing. Květoň Bohuslav
Ing. Bohuslav Květoň Exportní konzultant

Odborný garant

Ing. Šipl Ivo

CzechTrade Polsko

Ing. Ivo Šipl vedoucí zahraniční kanceláře